Hur beräknar ni hur mycket provision jag ska betala varje månad?

Provisionsfakturorna beräknas utifrån gästens utcheckningsdatum. Under första veckan i varje månad utfärdas fakturor för alla bokningar med utcheckning den föregående månaden.

Det innebär att om en gäst anländer 30 januari och checkar ut den 1 februari, ingår provisionen för den bokningen i marsfakturan.

För att se vilka bokningar som ingår i din månatliga provisionsfaktura:

  1. Logga in på extranätet.
  2. Klicka på fliken "Ekonomi" och sedan på "Fakturor".
  3. Välj fakturaperiod och klicka på "Visa översikt" i kolumnen "Fakturabelopp".