Kan Booking.com utfärda en faktura för alla boenden som ingår i mitt gruppkonto?

Tyvärr kan vi inte utfärda samlade fakturor.

Men du kan använda fliken "Ekonomi" på extranätet för att ta fram en samlad rapport för alla boenden som är anslutna till gruppkontot och sedan enkelt betala alla samtidigt.

Vill du ta reda på hur du betalar flera fakturor samtidigt?