Kan jag ändra mina momsinställningar?

Du kan inte ändra inställningarna själv, men du kan meddela oss om eventuella uppdateringar via fliken “Meddelanden” i extranätet:

  1. Klicka på ”Skriv nytt meddelande” och välj ”Information om boendet” som ämne. Välj sedan ”moms” som kategori.
  2. Meddela oss ändringarna som måste göras och klicka på ”Skicka” när du är klar. 

För att se en sammanställning av dessa inställningar kan du klicka på fliken ”Boende” och sedan ”Skatter/avgifter”.