Använd vår guide med data för att fånga efterfrågan under den senare delen av säsongen.

Provision, fakturor och skatter

Ta reda på hur mycket provision du ska betala till Booking.com och hur du betalar den, huruvida moms och skatt är inkluderat samt hur faktureringen fungerar.