Ingår moms i provisionsfakturan från Booking.com?

Updated för 1 year sen
Spara

Beroende på din lokala momslagstiftning kan vi lägga på moms på din faktura. I de fall vi inte debiterar moms kan du vara skyldig att räkna ut och rapportera momsen till din lokala skattemyndighet.

Moms som du debiterar dina gäster:

Den provision vi debiterar dig beräknas utifrån din totala bokningskostnad, som kan inkludera moms, om det tillämpas i ditt land.

Kontakta din lokala skattemyndighet om du har ytterligare frågor angående moms.

Is this article helpful?