När debiteras mitt konto om jag betalar med autogiro?

När en faktura har utfärdats debiteras ditt bankkonto 14 dagar senare. Observera att processen med autogiro tar fyra till fem dagar att slutföra.

Fakturan visas som betald (visas med en grön bock) i extranätet när en betalningsförfrågan skickas till din bank. Om betalningen med autogiro inte går igenom visas fakturan i rött, dvs. obetald, i extranätet.