Vem kan jag kontakta angående frågor om en provisionsfaktura eller tilläggsfaktura?

Om du har en fråga om någon av dina fakturor kan du kontakta vårt Credit Control-team genom att följa dessa steg:

  1. Gå till fliken "Ekonomi" på extranätet, klicka på "Ekonomisk översikt" och välj "Skicka ett meddelande" under "Betalningsinformation".
  2. Se till att du väljer "Ekonomi (fakturor och betalningar)" som ämne för ditt meddelande i popup-rutan. Beskriv vad du undrar över och klicka på knappen "Skicka meddelande" när du är klar. Någon från Credit Control-teamet återkommer till dig så fort som möjligt.

Har du fått en tilläggsfaktura?

Dessa fakturor skickas i regel för specifika reservationer. Kontrollera vilka bokningsnummer det gäller på fakturan.

Du kan kontrollera dina fakturor via fliken "Ekonomi" på extranätet (och genom att välja "Fakturor" från listan). I kolumnen "Beskrivning" hittar du uppgifter och information om vilken typ av faktura det är.

Vanliga typer av tilläggsfakturor är bland annat:

Felaktig utebliven ankomst: Bokningarna på den här fakturan märktes ursprungligen som "utebliven ankomst" och ingick därför inte på provisionsfakturan. Gästerna har senare bekräftat att de bodde på ditt boende enligt den ursprungliga bokningen. Eftersom provisionen för dessa bokningar inte ingick i provisionsfakturan utfärdas en separat faktura.

Kundklagomål: Den här fakturatypen utfärdas till exempel för ombokningskostnader på grund av överbokning, eller för felaktig gästdebitering. I dessa fall bör du redan ha fått separat information från vårt Customer Service-team.