Allt du behöver veta om rankning, sökresultat och synlighet

Updated för 1 år sen
Spara

För att hjälpa dig att förstå hur rankningen fungerar, har vi sammanställt några vanliga frågor om synlighet, sökresultat och vår rankningsalgoritm.

Vad är rankning?

Med rankning menar vi den ordning i vilken lediga boenden visas i gästers sökresultat.

Vi sorterar sökresultaten utifrån vad som är mest relevant för gästerna och deras preferenser, baserat på deras tidigare sökbeteende, specifik marknadsdynamik och boendenas övergripande resultat på vår webbplats.

Detta gör det lättare att matcha gästernas önskemål med rätt boende, och hjälper dig att locka gäster som vill boka din typ av boende.

Hur har Booking.coms rankningsmetod förändrats över tid?

Vår rankningsmetod har aldrig varit statisk. Den har utvecklats i takt med de förändrade önskemålen och förväntningarna hos dem som söker efter boende på Booking.com – dina gäster.

För att förstå vad som är viktigt för gäster när de letar efter boende har vi kontinuerligt bett om deras feedback, studerat tidigare sökmönster och mätt våra boendepartners resultat.

Tack vare detta har vårt rankningssystem blivit mer sofistikerat och dynamiskt – och bättre anpassat för gästerna. Så istället för att visa samma rankning av boenden för alla typer av gäster, skräddarsyr vi sökresultaten efter gästens önskemål.

Detta ökar dina chanser att locka gäster som verkligen vill boka din typ av boende. Men vi kan bara visa ett begränsat antal boenden, så rankningen är alltid relativ. Om ett boende flyttas upp, måste ett annat flyttas ner.

Vilka faktorer påverkar min synlighet i rankningen?

Var ditt boende visas i sökresultaten beror på ditt resultat, konkurrenternas resultat och hur efterfrågan ser ut på din marknad. Kundvanor är också en betydande faktor, eftersom ditt boende kan visas högt eller lågt i rankningen för en viss sökning beroende på vilka filter eller sorteringsalternativ gästen använder.

För att öka beläggningen och förbättra konverteringen måste du vara konkurrenskraftig på din marknad och attraktiv för potentiella gäster. Varje gäst och varje marknad är dock unik, vilket innebär att preferenser och dynamik för båda dessa förändras över tiden.

Vi föreslår därför att du regelbundet kontrollerar priskvalitetsnivån, flexibiliteten i dina villkor, gästrecensioner, erbjudanden, boendesidans innehållsnivå och tillgänglighet för att vara säker på att du ger gästerna rätt erbjudande vid rätt tidpunkt.

För att skydda den immateriella upphovsrätten är exakta uppgifter om hur vår rankning fungerar konfidentiella. Men när vi gör ändringar är det aldrig utan eftertanke – det ligger alltid omfattande användartester och en väldefinierad utvärderingsprocess bakom ändringarna.

Vårt mål är att hålla jämna steg med dynamiska marknadstrender, tillgodose gästernas unika preferenser och underlätta för dem att hitta ditt boende.

Vilka faktorer väger tyngst i rankningen, och hur kan jag påverka min synlighet i rankningen?

Varje gäst är unik och deras önskemål förändras över tid. Därför justerar vår rankningsalgoritm automatiskt sökresultaten baserat på gästernas preferenser, tidigare sökmönster och andra faktorer som hjälper oss att göra rankningen relevant för varje gäst.

Vi använder också maskininlärning för att kontinuerligt utvärdera vad som är viktigast för gästerna, vilket i sin tur hjälper ditt boende att hitta rätt gäst.

Även om det inte finns någon enskild avgörande faktor, är konvertering viktigt – att förvandla besökare till bokare – och för att förbättra konverteringsfrekvensen måste du börja med att synas för fler potentiella gäster. Du kan lära dig grunderna först och sedan utforska vilka verktyg som kan öka synligheten.

Finns det något verktyg som kan hjälpa mig att förstå hur jag syns bäst på Booking.com?

Verktyget “rankning på sidan” på extranätet följer boendets resultat vid varje steg av gästens sökning. Verktyget uppdateras regelbundet och visar följande resultat:

  • Visningar i sökresultat: antal gånger boendet har visats i sökresultat.
  • Visningar av boendet: antal gånger gäster har besökt boendesidan.
  • Bokningar: antal gånger gäster har bokat boendet.
  • Popularitet: antal gånger boendet har visats i sökresultat jämfört med totala antalet boenden i staden.

Påverkas rankningen av hur många bokningar jag får?

Antalet bokningar du får är avgörande för din rankning eftersom konvertering – antalet sökningar som lett till bokningar – är den viktigaste indikatorn på hur bra ditt boende presterar på vår webbplats. Vår rankningsalgoritm är därför optimerad för konvertering.

Konvertering hjälper oss också att förutsäga sannolikheten för att boendet ska få bokningar. När en gäst som har gjort en sökning utifrån vissa preferenser bokar ditt boende, indikerar det också att boendet passar andra gäster med liknande profil – därför påverkas din rankning.

Du får fram din konverteringsgrad genom att dela boendesidans totala antal visningar under en viss period med det totala antalet bokningar under samma period.

Påverkas min rankning om min Booking.com-kalender är blockerad för att jag är fullbokad i andra kanaler?

För att visas i våra sökresultat måste boendet vara tillgängligt för de datum som gästen söker på. Om du inte erbjuder tillgänglighet på dessa datum visas du inte för gästen eftersom de inte kan boka.

Antalet bokningar du får påverkar ditt övergripande resultat, vilket i sin tur påverkar rankningen. För att vara säker på att boendet visas i sökresultat rekommenderar vi att du uppdaterar Booking.com-kalendern.

Is this article helpful?