Bli certifierad

Skriven i samarbete med Dr. Anna Spenceley, ordförande för IUCN World Commission on Protected Areas (WCPA) och koncernen Tourism and Protected Areas Specialist (TAPAS), samt styrelseledamot i Global Sustainable Tourism Council (GSTC)

Meeting

Om du vill ta dina hållbarhetsmål till nästa nivå så är det bra att bli certifierad. En certifiering återspeglar ditt engagemang och är något som dina gäster kan lita på. 

Processen innebär att arbeta med ett certifieringsorgan som samarbetar med dig för att se till att du uppfyller deras etablerade standarder för hållbar turism. När du officiellt har uppfyllt dessa standarder kommer ditt boende få ett certifikat, tillsammans med en digital version som du kan dela online.

Vi har också introducerat vår Travel Sustainable-symbol som är tillgänglig för partners som uppfyller kriterierna på vår plattform. Symbolen är gratis och har utvecklats i samarbete med branschexperter, och den betyder att ett boende är på en av tre möjliga nivåer, eller på en särskild nivå för boenden med en kvalificerad certifiering från tredje part. Den är utformad för att hjälpa dig att kommunicera att du vidtar hållbarhetsåtgärder på din boendesida.

Vi arbetar för närvarande med våra samarbetspartners för certifieringar från tredje part gällande hur certifikaten bäst kan visas upp på Booking.com, så att certifierade partners enkelt kan upptäckas av gäster som letar efter en mer hållbar vistelse.

Fyra fördelar med certifiering

1. Den försäkrar gästerna att dina påståenden är trovärdiga

57 % av resenärerna som tillfrågades av Booking.com skulle hellre bo på ett visst boende om de visste att det hade en hållbarhetscertifiering. En officiell certifiering tillför trovärdighet till dina hållbarhetsinitiativ. Den försäkrar resenärer om att de kommer att bo på ett ställe som bryr sig om miljövänliga metoder och inte bara är "greenwashing" (gör falska påståenden).

2. Den kan hjälpa dig att identifiera luckor i ditt hållbarhetsarbete

Kraven på certifiering kan hjälpa dig att prioritera viktiga förbättringsområden, eller ta itu med saker du inte tänkt på ännu. Genom att bli certifierad kan du vara säker på att du är på rätt spår.

3. Certifierade boenden har en positiv inverkan

En studie från TUI under 2017, genomförd i samarbete med FN:s miljöprogram, utvärderade de miljömässiga och sociala fördelarna med hållbarhetscertifiering på 330 hotell. De kom fram till att miljöcertifierade boenden lyckades med följande, jämfört med icke-certifierade boenden:

 • 10 % lägre koldioxidutsläpp per gäst och natt
 • 24 % lägre avfallsvolym per gäst och natt
 • 15 % mindre total vattenanvändning per gäst och natt
 • högre totalpoäng för gästnöjdhet

4. Den kan engagera dina medarbetare

När det gäller att uppnå och upprätthålla en certifiering måste alla på ditt boende arbeta tillsammans för att uppfylla de krav som ställs. Detta ger din personal ett gemensamt syfte och chansen att bidra till företagets hållbarhetsarbete på ett meningsfullt sätt.

Så blir du certifierad

Det finns många olika organisationer runt om i världen som erbjuder certifieringar. Dessa sträcker sig från bredare, mer generella certifieringsprogram till skräddarsydda program som främst fokuserar på områden som energieffektivitet, byggnormer och avfallshantering.

Varje certifieringsorgan sätter själva sina priser. Vissa erbjuder gratis certifiering – ofta när certifieringen tillhandahålls av en statlig myndighet. Andra certifieringsorgan erbjuder rabatt för mindre boenden eller för flera boenden i samma grupp. Processen för att bli certifierad varierar beroende på vilken organisation du vill arbeta med.

Tala om för resenärerna vad du gör

För att göra det lättare för resenärer att identifiera boenden som anstränger sig extra mycket i sitt hållbarhetsarbete visar vi hållbarhetscertifieringar på vår plattform från följande certifieringsorgan:

De certifieringar som anges ovan uppfyller vissa kriterier som fastställts av Travalyst. Vi samarbetar med en tredjepartsleverantör, BeCause, som är specialiserad på att samla in, koordinera och kommunicera hållbarhetsdata. På så sätt kan vi automatisera processen och visa din certifiering från tredje part på vår plattform snabbare än tidigare. 

Om du är certifierad av ett av de certifieringsorgan som anges ovan men inte kan se ditt certifikat på din boendesida, kan du följa dessa steg: 

 1. Registrera dig på www.because.eco med din jobbmejl för att skapa en användarprofil.
 2. Du kommer att bli ombedd att ansluta dig till ditt företag och måste söka efter ditt boendes namn för att identifiera det som ditt företag.
 3. Klicka på "Connect". Gå till avsnittet "General Information" och vidare till underavsnittet "Sales Channels" där du kommer att se "Booking.com". Du måste redigera det avsnittet och lägga till ditt boende-id från Booking.com.
 4. Processen kommer då att vara slutförd och du bör se ditt certifikat på Booking.com inom sju dagar

Om du inte hittar namnet på ditt boende när du skapar en profil på www.because.eco måste du kontakta den organisation du är certifierad med för att be dem se till att din certifieringsinformation har överförts till BeCause.

Vi arbetar med att lägga till information från fler certifieringsorgan på vår plattform. Om du har en hållbarhetscertifiering från en annan organisation och vill visa den på din boendesida kan du be certifieringsorganet att skicka en förfrågan till BeCause. Observera att det inte är alla certifieringar som accepteras.

Travel Sustainable-symbolen

Vår Travel Sustainable-symbol är utformad för att hjälpa dig att kommunicera dina åtgärder till potentiella gäster som vill resa mer hållbart. Symbolen är tillgänglig för alla boenden – oavsett typ, storlek eller läge. 

Med symbolen på din boendesida och tillgänglig som sökfilter kommer du att sticka ut ännu mer från mängden för resenärer som söker efter mer hållbara vistelser. Detta är särskilt viktigt eftersom 78 % av resenärerna planerar att bo på ett hållbart boende minst en gång under det kommande året. 

Kriterierna för symbolen fokuserar på en rad hållbarhetsåtgärder som du kan implementera på ditt boende och bekräfta i extranätet. Behörighetskriterierna är utvecklade i samarbete med oberoende branschorgan, bland annat Travalyst, som är en internationell organisation med fokus på hållbar turism. Kriterierna anpassas efter regionala riktlinjer och lokala marknadsförhållanden för att beräkna din totala inverkan. Den totala inverkan är det huvudsakliga kriteriet för att få symbolen, tillsammans med andra eventuella certifieringar du har.

Fördelar med symbolen

 • Nå ut till resenärer som letar efter mer hållbara vistelser
  Ditt boendes hållbarhetsåtgärder visas på din boendesida
 • Få erkännande för dina hållbarhetsåtgärder
  Symbolen kostar ingenting – det är bara ett erkännande av ditt pågående hållbarhetsarbete

Vill du veta mer om hur ditt boende kan få Travel Sustainable-symbolen? Vi har sammanställt ett antal exempel för att visa hur olika typer av boenden runt om i världen kvalificerat sig för symbolen.

Se exemplen

Travel Sustainable-nivåer

Vi har nyligen introducerat Travel Sustainable-nivåer som en vidareutveckling av programmet. De har utformats för att lyfta fram och stödja dina åtgärder och investeringar i ditt boendes hållbarhetsresa, oavsett vilken fas du befinner dig i.

Även om alla behöriga partners för närvarande får samma symbol tilldelar vi alla kvalificerade partners hållbarhetsarbete en av tre möjliga nivåer, eller en särskild nivå för de med en kvalificerad certifiering från tredje part. Dessa nivåer är:

 • Nivå 1 – boendet har vidtagit några effektiva hållbarhetsåtgärder.
 • Nivå 2 – boendet har gjort betydande investeringar och insatser för att vidta effektiva hållbarhetsåtgärder.
 • Nivå 3 – boendet har gjort stora investeringar och insatser för att vidta effektiva hållbarhetsåtgärder.
 • Certifierad – boendet har gjort mycket stora åtaganden i sitt hållbarhetsarbete genom att vara anslutet till ett eller flera externa hållbarhetscertifieringar och skapa en märkbar minskning av dess miljöpåverkan. 

Om du redan tidigare har fått Travel Sustainable-symbolen kommer vi automatiskt att tilldela dig en nivå. Du kommer hitta nivån vi har tilldelat ditt boende – baserat på ditt hållbarhetsbetyg – på extranätet. Nivån gör att du tydligare kan bedöma var du är på din hållbarhetsresa. 

Nivåfördelar

 • Få en bättre förståelse för dina framsteg
  Din Travel Sustainable-nivå hjälper dig att se var du befinner dig på ditt boendes hållbarhetsresa.
 • Få ett erkännande för dina åtgärder – oavsett vilken fas du befinner dig i
  Även partners på nivå 1 lyfts fram som Travel Sustainable-boenden – resenärerna ser symbolen på din boendesida och från och med 2023 kommer de också att se din nivå.

Vill du läsa mer om Travel Sustainable-nivåer? Vi har svarat på de vanligaste frågorna.

Läs vanliga frågor

Visa upp din kedjas hållbarhetsprogram

Vårt team samlar in och visar hotellinformation från kvalificerade hållbarhetsprogram för kedjor. För att ett kedjeprogram ska vara kvalificerat måste det vara obligatoriskt för alla boenden som visas under kedjekoden i våra system. Alla boenden måste också använda samma varumärke.

Travalysts oberoende, rådgivande grupp granskar alla program för att avgöra vilka som är kvalificerade. Om en kedjas hållbarhetsprogram är kvalificerat kommer det att visas på vår plattform.

 

Upptäck våra andra hållbarhetsguider:

Header_environment.jpeg

Sätt upp ett mål för miljöarbetet

På resan mot hållbarhet fungerar dina mål som din kompass. Det är först när du har mätt dina resultat – till exempel i koldioxidutsläpp eller vattenförbrukning – som du kan börja sätta mål och planera hur du ska nå dem.

Läs mer

header_plastic.jpeg

Minska plastförbrukningen

Det är nu lättare än någonsin att driva ditt boende utan plast – och det har aldrig varit viktigare. Plast tar år att bryta ner, och skadar både djurlivet och miljön. Den här guiden visar hur du skyddar båda genom att minska din plastförbrukning.

Hur kommer jag igång?

header_water.jpeg

Minska vattenförbrukningen

Tillgången på färskvatten minskar hela tiden. Det är därför vi måste börja minska vattenförbrukningen idag – och det måste göras mer än att bara be gästerna att återanvända handdukar. Men de miljömässiga och ekonomiska fördelarna är värda investeringen.

Läs mer