Landsbaserade priser

Få fler bokningar genom att rikta dig mot gäster från specifika regioner

Det globala resandet ökar, och ett större antal internationella gäster innebär fler möjligheter för ditt boende. Oavsett om du vill ta dig in på nya marknader, locka gäster från specifika länder eller öka dina intäkter så har vi lösningen – landsbaserade priser.

 

Landsbaserade priser är riktade rabatter som du kan erbjuda gäster från marknader du själv väljer. De kan hjälpa dig att fylla lediga rum – även under lågsäsong – eftersom olika marknader har högsäsong under olika perioder. Dessutom kan de hjälpa dig att ta dig in på helt nya marknader. 

 

Landsbaserade priser är inte tillgängliga i vissa länder på grund av juridiska eller kommersiella begränsningar.

 

Lägg till landsbaserade priser

Country rates_solutionspage

Är du osäker på vilka länder du ska rikta in dig på?

 

Du hittar personliga rekommendationer för landsbaserade priser på extranätet.

 

De är baserade på skräddarsydd data för ditt boende och kan hjälpa dig att välja de regioner du skulle kunna rikta in dig på för att öka dina intäkter.

Solutions page_country rates.jpg

Vilka är fördelarna med att erbjuda landsbaserade priser?

Säkra intäkter genom att nå internationella resenärer

Få fler bokningar med landsspecifika priser

Öka din synlighet på vår webbplats

Kunder som reser internationellt bokar i regel längre i förväg och avbokar mer sällan.

Fyll dina tillgängliga rum genom att erbjuda rabatt under semesterperioder och evenemang på specifika marknader.

Erbjud konkurrenskraftiga priser i länder med hög efterfrågan så kan ditt boende få bättre rankning i våra sökresultat.

Säkra intäkter genom att nå internationella resenärer

Få fler bokningar med landsspecifika priser

Kunder som reser internationellt bokar i regel längre i förväg och avbokar mer sällan.

Fyll dina tillgängliga rum genom att erbjuda rabatt under semesterperioder och evenemang på specifika marknader.

Öka din synlighet på vår webbplats

Erbjud konkurrenskraftiga priser i länder med hög efterfrågan så kan ditt boende få bättre rankning i våra sökresultat.

Säkra intäkter genom att nå internationella resenärer

Kunder som reser internationellt bokar i regel längre i förväg och avbokar mer sällan.

Få fler bokningar med landsspecifika priser

Fyll dina tillgängliga rum genom att erbjuda rabatt under semesterperioder och evenemang på specifika marknader.

Öka din synlighet på vår webbplats

Erbjud konkurrenskraftiga priser i länder med hög efterfrågan så kan ditt boende få bättre rankning i våra sökresultat.

Hur ställer man in landsbaserade priser?

  • Vilka gäster riktar jag mig mot med landsbaserade priser?

De landsbaserade priserna är endast synliga för gäster som använder Booking.com från en IP-adress som överensstämmer med det land du har valt att rikta in dig på. Priserna gäller hela året, men du kan välja upp till 30 dagar per kalenderår då rabatten inte ska gälla.

  • Hur ska jag bestämma vilka priser jag ska erbjuda?

Vi rekommenderar att du erbjuder minst 10 % rabatt, men du kan justera detta baserat på dina behov.

  • Gäller de landsbaserade priserna för alla mina rum och prisplaner?

Ja, de landsbaserade priserna gäller för alla dina rum och prisplaner. Rabatten erbjuds i tillägg till befintliga rabatter från Genius-programmet (om du är en Genius-partner) samt alla andra erbjudanden du har aktiverat. De landsbaserade priserna kan dock inte kombineras med mobilpriser eller Dagens erbjudande.

 

Lägg till landsbaserade priser

*Landsbaserade priser är inte tillgängliga i vissa länder på grund av juridiska eller kommersiella begränsningar.

Solutions_country rate

Vad tycker du om den här sidan?