Verktyg för marknadsstrategi

 

Lösningar som förbättrar ditt boendes resultat

 

Ditt boendes resultat baseras på en dynamisk uppsättning faktorer som påverkar varandra. Använd våra lösningar på ett holistiskt sätt för att få ditt boende att prestera ännu bättre på vår plattform.

 

Vi har identifierat tre fokusområden beståendes av olika produktlösningar som kan hjälpa dig att förbättra ditt resultat och få fler bokningar. Som en del av våra verktyg för marknadsstrategi kan dessa lösningar hjälpa dig att utveckla framgångsrika planer på både kort och lång sikt.

Tre faktorer som förbättrar resultaten

Med hjälp av viktig sökdata och gästkriterier har vi identifierat tre områden att fokusera på för att optimera ditt boendes resultat. Dessa bygger en stabil grund som kan hjälpa dig att ta del av efterfrågan, sticka ut från konkurrenterna och hitta förbättringsområden via gästernas feedback.

1. Grundläggande marknadsstrategi

2. Stick ut från konkurrenterna

3. Gör förbättringar med hjälp av gästernas feedback

Olika kundsegment har olika mönster vad gäller efterfrågan, och de kan skilja sig från de mönster du ser på din egen webbplats. Lösningarna för en grundläggande marknadsstrategi kan hjälpa dig att optimera resultaten inom tre områden: möjligheten att ta del av efterfrågan, målgruppsanpassning och hur du kan förhålla dig till växande resetrender.

Genom att implementera våra proaktiva och reaktiva lösningar kan du uppnå både dina långsiktiga och kortsiktiga affärsmål. Dessa lösningar omfattar bland annat våra ständigt pågående program och säsongsbetonade erbjudanden och kampanjer.

Gästrecensioner kan påverka ditt boendes betyg, och de är en av de huvudsakliga faktorer som resenärerna tar i beaktning när de bokar boende. Recensionerna ger dig också inblick i vad gästerna gillade med sin vistelse och vad du kan förbättra.

1. Grundläggande marknadsstrategi

2. Stick ut från konkurrenterna

Olika kundsegment har olika mönster vad gäller efterfrågan, och de kan skilja sig från de mönster du ser på din egen webbplats. Lösningarna för en grundläggande marknadsstrategi kan hjälpa dig att optimera resultaten inom tre områden: möjligheten att ta del av efterfrågan, målgruppsanpassning och hur du kan förhålla dig till växande resetrender.

Genom att implementera våra proaktiva och reaktiva lösningar kan du uppnå både dina långsiktiga och kortsiktiga affärsmål. Dessa lösningar omfattar bland annat våra ständigt pågående program och säsongsbetonade erbjudanden och kampanjer.

3. Gör förbättringar med hjälp av gästernas feedback

Gästrecensioner kan påverka ditt boendes betyg, och de är en av de huvudsakliga faktorer som resenärerna tar i beaktning när de bokar boende. Recensionerna ger dig också inblick i vad gästerna gillade med sin vistelse och vad du kan förbättra.

1. Grundläggande marknadsstrategi

Olika kundsegment har olika mönster vad gäller efterfrågan, och de kan skilja sig från de mönster du ser på din egen webbplats. Lösningarna för en grundläggande marknadsstrategi kan hjälpa dig att optimera resultaten inom tre områden: möjligheten att ta del av efterfrågan, målgruppsanpassning och hur du kan förhålla dig till växande resetrender.

2. Stick ut från konkurrenterna

Genom att implementera våra proaktiva och reaktiva lösningar kan du uppnå både dina långsiktiga och kortsiktiga affärsmål. Dessa lösningar omfattar bland annat våra ständigt pågående program och säsongsbetonade erbjudanden och kampanjer.

3. Gör förbättringar med hjälp av gästernas feedback

Gästrecensioner kan påverka ditt boendes betyg, och de är en av de huvudsakliga faktorer som resenärerna tar i beaktning när de bokar boende. Recensionerna ger dig också inblick i vad gästerna gillade med sin vistelse och vad du kan förbättra.

1. Optimera din grundläggande marknadsstrategi

Lösningarna för en grundläggande marknadsstrategi består av tre huvudsakliga faktorer som kan hjälpa dig att förbättra dina resultat:

 • Grunderna – se till att du erbjuder högkvalitativt innehåll, lockande priser, valmöjligheter, flexibilitet, tydlighet och användarvänlighet samt ett brett bokningsfönster eftersom resevanorna har börjat återgå till samma nivåer som innan pandemin.
 • Målgruppsanpassning – med hjälp av villkor, skräddarsydda prisalternativ, relevant innehåll och genom att tillgodose andra praktiska behov kan du få ökad synlighet och bli mer relevant i våra sökresultat.
 • Fokusera på resetrender – tillgodose resenärernas behov i enlighet med växande resetrender genom att erbjuda saker som onlineincheckning, fler hållbarhetsåtgärder och en smidig upplevelse från bokning till ankomst.

Vi rekommenderar att du ser över lösningarna för din grundläggande marknadsstrategi minst två gånger per år för att upptäcka nya verktyg och göra justeringar som gör att du kan ta del av mer efterfrågan.

Förbättra din grundläggande marknadsstrategi

Booking.com extranet

2. Stick ut från konkurrenterna

  Booking.com partner

  Ta del av ännu mer efterfrågan på vår plattform med hjälp av proaktiva och reaktiva lösningar. Våra två proaktiva program hjälper dig på lång sikt och bidrar till ökad synlighet. Dessa är:

  • Proaktiva premiumprogram – hjälper dig att uppnå långsiktiga intäktsmål.
  • Proaktiva riktade program – hjälper dig att uppfylla dina kortsiktiga beläggningsbehov.

  Därtill finns våra reaktiva lösningar – till exempel erbjudanden – som är utformade för en kortsiktig ökning av beläggningen under specifika datum. Med dem kan du på ett flexibelt sätt erbjuda rabatter för att locka gäster när du behöver öka beläggningen.

  Stick ut från konkurrenterna

  3. Gör förbättringar med hjälp av gästernas feedback

   Genom att analysera och agera utifrån gästernas feedback kan du få djupare insikt i vad gästerna gillade och inte gillade under upplevelsen. Gästupplevelsen handlar inte enbart om själva vistelsen, utan också om sådant som kan ha skett före och efter incheckning.

    

   Recensioner är en avgörande faktor när resenärerna ska boka. De kan till exempel begränsa sina sökningar genom att filtrera efter specifika gästbetyg. Recensioner påverkar hur potentiella gäster uppfattar ditt boende och slutligen dina resultat. 

    

   Så här kan du få ut så mycket som möjligt av gästernas feedback:

   • Filter – via fliken Gästrecensioner kan du fokusera på specifika kundsegment och se vad de gillade och inte gillade.
   • Kategoribetyg – få insikter som är oberoende av ditt övergripande gästbetyg och upptäck vilka områden du bör fokusera på.

   Gör förbättringar med hjälp av gästrecensioner

   extranet guest reviews

   Vad tycker du om den här sidan?