Rapporten om avbokningsstatistik

Håll koll på och analysera ditt boendes avbokningsmönster

Om du arbetar inom hotell- och turismbranschen vet du att avbokningar är en del av jobbet. Men vad ska man göra om många av gästerna avbokar med kort varsel? Eller om många av bokningarna slutar som uteblivna ankomster? Genom att få en bättre förståelse för ditt boendes avbokningsmönster kan du identifiera vilka åtgärder du ska vida för att undvika att dessa situationer uppstår.


Rapporten om avbokningsstatisk visar data i realtid om hur stor procentandel av dina bokningar som avbokas och när samt hur dina avbokningar och uteblivna ankomster ser ut i jämförelse med andra boenden i ditt område.


Med hjälp av den här informationen kan du vidta åtgärder för att öka din beläggning, få fler tillförlitliga bokningar och säkra dina intäkter.

 

Gå till din rapport  Läs mer

cancellations report revised

Hur gynnar rapporten din verksamhet?

Ta kontroll över dina avbokningar

Öka din beläggning

Minska din arbetsbörda

Jämför din statistik med liknande boenden i ditt område och hitta förbättringsområden.

Använd datan för att fatta beslut och säkra mer intäkter under året.

Spara tid genom att få åtkomst till viktig avbokningsdata med bara några få klick.

Ta kontroll över dina avbokningar

Öka din beläggning

Jämför din statistik med liknande boenden i ditt område och hitta förbättringsområden.

Använd datan för att fatta beslut och säkra mer intäkter under året.

Minska din arbetsbörda

Spara tid genom att få åtkomst till viktig avbokningsdata med bara några få klick.

Ta kontroll över dina avbokningar

Jämför din statistik med liknande boenden i ditt område och hitta förbättringsområden.

Öka din beläggning

Använd datan för att fatta beslut och säkra mer intäkter under året.

Minska din arbetsbörda

Spara tid genom att få åtkomst till viktig avbokningsdata med bara några få klick.

Vårt tips

"Rapporten ger dig insikter om orsakerna till intäktsförluster och praktiska åtgärder som kan vidtas för att förbättra den övergripande kvaliteten på dina bokningar."

David P.

Account manager på Booking.com

quote

Hur använder jag rapporten?

Hur ska jag använda rapporten?

Du kan börja med att jämföra dina resultat med din jämförelsegrupp och den övergripande marknaden. Om din avbokningsfrekvens är högre än du vill att den ska vara finns det två viktiga steg du kan ta för att förstå vad det är som orsakar dina avbokningar:

 

Steg 1: Se under vilka bokningsperioder flest avbokningar eller uteblivna ankomster sker

Det första diagrammet, "Bokningsstatus per bokningsperiod", visar när du får flest avbokningar i förhållande till incheckningsdatumet.


Försök att identifiera en särskild period där du får många avbokningar jämfört med antalet genomförda bokningar. Kontrollera sedan hur dessa siffror skiljer sig från din marknad, jämförelsegrupp eller referensgrupp.


Generellt sett brukar bokningar som görs med lång framförhållning och flexibla villkor avbokas i högre grad än andra bokningar.

 

Steg 2: Ta reda på när flest avbokningar görs

Använd det tredje diagrammet, "Avbokningar innan incheckning", för att identifiera specifika tidsperioder innan incheckning när flest avbokningar sker.


Det kan hjälpa dig att fatta beslut kring dina avbokningsvillkor.

 

Gå till din rapport   Läs mer

 

FFFFF

Vad tycker du om den här sidan?