Riskfria bokningar

Fyll upp ditt boende snabbare och få betalt även om gästerna avbokar 

Vår data visar att boenden som erbjuder flexibla avbokningsvillkor har en högre konverteringsgrad – alltså hur många procent av sidvisningarna som resulterar i bokningar.

Den ökade flexibiliteten kan ge fler avbokningar, men det betyder inte att du behöver förlora intäkter. De flesta gästerna utnyttjar inte alternativet gratis avbokning, de vill bara ha möjligheten att göra det. Om du får avbokningar finns det ett enkelt sätt att minimera deras betydelse.

Programmet för riskfria bokningar* innebär att vi lägger till mer flexibilitet till dina nuvarande avbokningsvillkor för att locka fler gäster. Men vi garanterar även dig en riskfri upplevelse: Om en gäst avbokar så kommer vi antingen hitta en ny gäst eller betala dig det provisionsgrundande beloppet för alla nätter där vi inte hittar en ersättningsgäst.

*På grund av juridiska restriktioner och vissa behörighetskriterier är riskfria bokningar inte tillgängligt i alla länder och/eller för alla partners. Det är även ett krav att boendet är registrerat för Booking.coms betalningstjänst.

 

Gratis avbokning är ett av de populäraste alternativen för Booking.com-gäster
Flexibla avbokningsvillkor ökar konverteringen med i genomsnitt 3 %

Hur tjänar din verksamhet på riskfria bokningar?

Locka gäster som vill ha mer flexibilitet

Du lockar fler gäster som vill ha möjlighet till gratis avbokning, varav den övervägande majoriteten genomför vistelsen utan att avboka.

Fyll upp ditt boende snabbare

Om du får avbokningar kommer vi göra allt vi kan för att du inte ska få tomma rum.

Få tillbaka förlorade intäkter

En riskfri bokning innebär en riskfri upplevelse för dig. Oavsett vad som händer kommer du få betalt.

Så fungerar riskfria bokningar 

För att locka bokare som vill ha mer flexibilitet kommer vi lägga till gratis avbokning för dina striktaste villkor, eller förlänga perioden för gratis avbokning (om du erbjuder det).
Om en gäst som bokar dessa villkor senare avbokar kommer vi försöka hitta en ny gäst.
Om vi inte hittar en ny gäst för ett visst antal rumsnätter kommer vi stå för den provisionsgrundande summan själva. Riskfritt för dig eftersom du får betalt oavsett.
För att få betalt för riskfria bokningar behöver du vara registrerad för Booking.coms betalningstjänst.