Bea de Andres

Bea de Andres

Head of Sustainability på Booking.com 

Bea de Andres är Head of Sustainability på Booking.com.
Booking.com fokuserar på hållbart resande genom globala partnerskap, branschinitiativ och produktutveckling. Bea de Andres, Head of Sustainability – Core Business, berättar om hur vi stödjer våra partners på den här resan.