Neesha Kanaga

Neesha Kanaga

Anställd skribent på Booking.com

Neesha Kanaga är en av skribenterna på Click. Magazine.
Upplevelsen vid ankomst sätter tonen för resten av vistelsen. Här tar vi en närmare titt på en nyligen gjord undersökning från Booking.com. I undersökningen ingick ett urval av resenärer i USA, och syftet var att ta reda på hur resenärerna planerar och upplever den första dagen på resan.