Craig Beedle

Craig Beadle

Skribent på Click. Magazine 

Craig är en skribent med över tio års erfarenhet av att förklara komplex teknik på ett lättbegripligt sätt.