Profile picture for the user

Alice Piercy

Reseskribent på Click. Magazine

Alice har varit skribent i över 15 år. Hon är alltid nyfiken, empatisk och oändligt tålmodig, och hon älskar att hitta själva kärnan i en story.