Profile picture for the user

Carolyn Pearson

Vd och grundare, Maiden Voyage

Carolyn Pearson är Maiden Voyages vd och grundare. Efter över 20 år som ledare för teknikteam i företag som ITV, Sony Music, KLM, BBC och easyJet lämnade Carolyn sin karriär för att starta Maiden Voyage 2008.