Katrina Visser

Skribent på Click. Magazine

Katrina Visser är reseskribent för Booking.coms blogg och Click. Magazine.