Fran Brasseux

Fran Brasseux

Ordförande för Foundation of Hospitality Sales and Marketing Association International

Fran Brasseux är ordförande för Foundation of Hospitality Sales and Marketing Association International.