Profile picture for the user

Alain Sylvain

Vd för Sylvain Labs

Alain Sylvain är vd och grundare av Sylvain Labs, ett strategi- och designkonsultbolag som hjälper företag att ta tillvara på potentialen i deras verksamhet, produkter och varumärken.