การชำระเงิน

ทุกเรื่องที่ท่านจำเป็นต้องรู้ในการสร้างขั้นตอนการชำระเงินที่ปลอดภัย ราบรื่น และมีประสิทธิภาพเพื่อเข้าถึงผู้เดินทางทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ใช้ขั้นตอนการชำระเงินที่มีอยู่แล้วหรือเริ่มใช้ตัวช่วยด้านการชำระเงินของเราเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านรายได้ ประหยัดเวลา และปฏิบัติตามกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการยืนยันการชำระเงิน (หากจำเป็น)

11 บทความ

บันทึก
payments

บริการรับชำระเงินออนไลน์ (Online Payments)

รับประกันว่าจะได้รับการชำระเงินจากลูกค้าใหม่ ลดภาระในการจัดการเพิ่มเติม

รับประกันว่าจะได้รับการชำระเงิน
ลดการยกเลิกการจอง
เข้าถึงลูกค้าใหม่ทั่วโลก
บันทึก
บัตรเครดิตเสมือนจริงเป็นบัตร Mastercard แบบดิจิตอลที่ใช้เป็นการชั่วคราว โดยเราใช้เพื่อส่งยอดเงินไปให้ท่านจากการจองที่ลูกค้าชำระผ่านแพลตฟอร์มของเรา...
บันทึก
สืบเนื่องจากสถานการณ์โคโรน่าไวรัส และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของที่พักคู่ค้าของเราและลูกค้าของที่พักคู่ค้า...
บันทึก
เราจะส่งใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นถึงท่านผ่านทางอีเมลในช่วงสัปดาห์แรกของแต่ละเดือน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถดูใบแจ้งหนี้ในรูปแบบ PDF ในระบบเอกซ์ทราเน็ต โดยท่านจะพบข้อมูลดังกล่าวในหัวข้อ...
บันทึก
การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของยุโรป เราจึงต้องขอให้ที่พักคู่ค้าทุกท่านตรวจสอบการตั้งค่า VAT และภาษีภายใน 1 กันยายน 2019...
บันทึก
เพื่อช่วยลดภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน เราจึงได้สร้างตัวช่วยตรวจสอบบัตรเครดิตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยกเลิกขึ้นมา ตัวช่วยนี้ดูแลจัดการเรื่องการตรวจสอบบัตรเครดิตของลูกค้า...
บันทึก
ลูกค้าที่เลือกชำระค่าการจองเมื่อไปถึงที่พักของท่านแทนการชำระเงินออนไลน์บนแพลตฟอร์มของเราจะต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตเมื่อทำการจอง ข้อมูลเหล่านี้ต้องได้รับการตรวจสอบ...
บันทึก
r4r4

บริการรับชำระเงินออนไลน์

เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาประสบการณ์ด้านการชำระเงินให้ดีขึ้น

ควบคุมกระแสเงินสดได้ดีขึ้น
รับประกันว่าจะได้รับยอดชำระ
ป้องกันการฉ้อโกงและการปฏิเสธการชำระเงิน
บันทึก
Payments by Booking.com เป็นตัวช่วยด้านการชำระเงินที่ Booking.com อำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินทุกรายการจากลูกค้าให้ท่าน โดยเป็นไปตามนโยบายที่ท่านเลือกไว้...