การชำระเงิน

ทุกเรื่องที่ท่านจำเป็นต้องรู้ในการสร้างขั้นตอนการชำระเงินที่ปลอดภัย ราบรื่น และมีประสิทธิภาพเพื่อเข้าถึงผู้เดินทางทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ใช้ขั้นตอนการชำระเงินที่มีอยู่แล้วหรือเริ่มใช้ตัวช่วยด้านการชำระเงินของเราเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านรายได้ ประหยัดเวลา และปฏิบัติตามกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการยืนยันการชำระเงิน (หากจำเป็น)

35 บทความ

บันทึก
เรามีกระบวนการคืนเงินไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC) ภายในระยะเวลา 60-90 วันให้ท่านดำเนินการตาม พร้อมทั้งมีคำแนะนำต่าง ๆ ให้...
บันทึก
การหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติจะอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากบัญชีของท่านโดยอัตโนมัติเมื่อมีกำหนดชำระเงิน...
บันทึก
บัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC) เป็นบัตร Mastercard แบบดิจิตอลที่ใช้เป็นการชั่วคราว โดยเราใช้บัตรดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการชำระเงินจากลูกค้าของท่านบนแพลตฟอร์มของเรา...
บันทึก
กรณีที่ท่านรับชำระผ่านบัตร: หากท่านไม่สามารถเรียกชำระเงินจากบัตรของลูกค้าได้ โปรดแจ้งให้เราทราบโดยแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้ กรณีที่ท่านไม่รับชำระผ่านบัตร...
บันทึก
คำอธิบายในหน้าข้อมูลที่พักของท่านบน Booking.com จะเขียนขึ้นโดยอัตโนมัติโดยอิงจากข้อมูลที่ท่านระบุ เช่น สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในที่พักและในห้องพัก และทำเลที่ตั้ง...
บันทึก
หากที่พักของท่านถูกปิดโดยอัตโนมัติเนื่องจากมีใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ ท่านจะสามารถเปิดให้จองที่พักอีกครั้งได้ก็ต่อเมื่อชำระยอดที่ค้างชำระอยู่เรียบร้อยแล้ว...
บันทึก
หากท่านลงทะเบียนเปิดให้จองที่พักหลายแห่งบนแพลตฟอร์มของเรา และทำสัญญาที่พักแบบกลุ่มกับเรา...
บันทึก
เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะสามารถรับการจองแรก ๆ ได้อย่างราบรื่น โปรดตรวจสอบนโยบายด้านการชำระเงินและการยกเลิกการจองของท่าน...
บันทึก
สืบเนื่องจาก COVID-19 (โคโรน่าไวรัส) และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของที่พักคู่ค้าของเราและลูกค้าของที่พักคู่ค้า...