การให้ความสำคัญกับคู่ค้า

ทุก ๆ ปีเราจะแสดงความชื่นชมคู่ค้าสำหรับการให้บริการในระดับแสนวิเศษ อ่านข้อมูลเกี่ยวกับรางวัล Traveller Review Awards และชมวิดีโอที่เล่าเรื่องราว Booking Hero ของเราเพื่อดูตัวอย่างการให้บริการในระดับแสนวิเศษ