ความช่วยเหลือสำหรับที่พักคู่ค้า

บทความแนะนำ

"ศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ" (Opportunity Centre) ช่วยให้ท่านทราบวิธีเพิ่มผลการดำเนินงานของที่พักและพัฒนาประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับจากท่าน
3 นาที
สืบเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นและความพยายามของเราที่จะปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของทั้งคู่ค้าและลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
10 นาที
เราได้อำนวยความสะดวกให้ท่านอัปเดตราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองได้อย่างง่ายดายมาก ท่านสามารถดูตัวเลือกที่ต่างกันด้านล่างนี้
5 นาที
หากต้องการเปลี่ยนนโยบายยกเลิกการจองของที่พัก โปรดดำเนินการดังนี้: คลิกแท็บ "ที่พัก" ในเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นเลือกหัวข้อ "นโยบาย" เพื่อทำการแก้ไข คลิกปุ่ม "แก้ไข"
1 นาที

ค้นหาตามหัวข้อ

ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง

การจอง

การพัฒนาธุรกิจให้เติบโต