ต้องตรวจสอบการตั้งค่าใดบ้างเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคสหภาพยุโรป?

ในวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2019 เราจะเปลี่ยนวิธีแสดงราคาแก่ลูกค้าในยุโรป

การเปลี่ยนแปลงนี้มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าที่พักทุกแห่งบน Booking.com นั้นปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคสหภาพยุโรป อันมีเป้าหมายที่จะสร้างความโปร่งใสในการแสดงราคาของบริษัทออนไลน์ต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายลูกค้าเกิดความสับสน จากนี้ไปที่พักซึ่งเปิดให้จองบน Booking.com จะแสดงค่าธรรมเนียมบังคับทุกรายการ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการตั้งค่าไว้ว่าค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมอยู่ในราคาที่แสดง นอกจากนี้ ที่พักซึ่งเปิดให้จองผ่านเราก็จะไม่สามารถแสดงค่าธรรมเนียมบังคับเป็น “ไม่สามารถคำนวณได้” (incalculable) หรือ “ยอดอาจแตกต่างกันไป” (may vary) ได้อีกต่อไป

 

แม้ว่าในตอนนี้การเปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อผู้จองจากยุโรปเท่านั้น แต่เราเชื่อว่าความโปร่งใสเป็นเรื่องที่ดีสำหรับลูกค้าทุกท่าน ดังนั้นไม่ว่าท่านจะได้รับการจองจากลูกค้ายุโรปเป็นประจำอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม เราก็อยากขอให้ท่านอัปเดตการตั้งค่าบางอย่างในเอกซ์ทราเน็ตสักเล็กน้อย โปรดทราบว่าหากไม่ได้ทำการอัปเดตเหล่านี้ ที่พักซึ่งท่านเปิดให้จองก็อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคสหภาพยุโรป และเราอาจต้องลบที่พักของท่านออกจาก Booking.com เป็นการชั่วคราว

เพื่อให้มั่นใจว่าที่พักซึ่งท่านเปิดให้จองนั้นเป็นไปตามกฎหมายเหล่านี้ โปรดตรวจสอบการตั้งค่าในเอกซ์ทราเน็ตของท่าน ทั้งการกันวงเงิน ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (รวมถึงภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอื่น ๆ) และนโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็ก โดยด้านล่างนี้เป็นคำอธิบายทีละขั้นตอนว่าต้องทำอย่างไร

 


1. การกันวงเงิน (Pre-authorisation)

กฎหมายสหภาพยุโรปกำหนดให้ที่พักคู่ค้าทั้งหมดต้องระบุว่ามีการกันวงเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้าหรือไม่ ดังนั้นหากท่านกันวงเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้า (แม้ว่าจะทำในบางโอกาสเท่านั้น) ก็จะต้องแสดงข้อมูลต่อไปนี้:

 • จำนวนที่ท่านกันวงเงิน

 • ช่วงเวลาที่จะทำการกันวงเงิน

 • นโยบายการจองที่จะมีการกันวงเงิน

หากที่พักของท่านไม่ได้มีการกันวงเงินบัตร ก็จะต้องระบุให้ชัดเจนด้วยเช่นกัน  

วิธีอัปเดตการตั้งค่าเกี่ยวกับการกันวงเงิน:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกแท็บ “ที่พัก”

 2. คลิกเมนู "นโยบาย" และเลื่อนลงไปที่หัวข้อ “การตั้งค่าการกันวงเงินบัตรเครดิต”

 3. จากนั้นคลิก “อัปเดตการตั้งค่า” และเลือกการตั้งค่าตามต้องการ

 4. เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “บันทึก”

 

อัปเดตการตั้งค่าของที่พักท่าน

 


2. ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม: ภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอื่น ๆ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ท่านจะต้องระบุข้อมูลทั้งหมดด้วยเช่นกันเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมบังคับ ภาษี ค่าต่าง ๆ ที่เรียกเก็บ และองค์ประกอบอื่น ๆ ของราคา โดยรวมถึงราคาที่ลูกค้าต้องจ่ายหากเข้าพักพร้อมเด็ก โปรดทราบว่าองค์ประกอบของราคา เช่น ภาษีหรือค่าที่เรียกเก็บเพิ่มเติมสำหรับผ้าเช็ดตัวจะไม่สามารถตั้งค่าเป็น “ไม่สามารถคำนวณได้” ได้อีกต่อไป

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดบ้างที่รวมอยู่ในข้อกำหนดนี้?

 • ค่าธรรมเนียมบังคับทั้งหมด อันได้แก่ค่าธรรมเนียมใดก็ตามที่ลูกค้าต้องจ่ายหรือกำหนดไว้ว่าลูกค้าต้องจ่าย ไม่ว่าจะจ่ายให้ท่านหรือจ่ายผ่านท่านเพื่อให้หน่วยงานอื่น อันเนื่องมาจากลูกค้าจองที่พักหรือเข้าพักที่ที่พักของท่าน
 • ค่าธรรมเนียมแบบไม่บังคับหรือค่าธรรมเนียมซึ่งมีอัตราตามเงื่อนไขที่กำหนดจะไม่รวมอยู่ในข้อกำหนดนี้ โดยหมายถึงค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าจะจ่ายก็ต่อเมื่อแจ้งอย่างชัดเจนว่าต้องการใช้บริการเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมการใช้สปาหรือค่าทำความสะอาดเพิ่มเติม ซึ่งลูกค้าระบุไว้อย่างชัดเจนว่าต้องการและยินยอมที่จะจ่าย
 • โปรดทราบว่าสืบเนื่องจากข้อกำหนดทางกฎหมายนี้ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดซึ่งระบุว่าเป็นค่าธรรมเนียมบังคับจะนำไปรวมอยู่ในราคาโดยรวมที่ลูกค้าเห็นบนหน้าข้อมูลที่พักของท่าน จากนี้ไปค่าธรรมเนียมใดก็ตามที่ระบุว่า “ไม่สามารถคำนวณได้” จะถือว่าเป็นค่าธรรมเนียมบังคับที่ไม่ชัดเจน และจะเท่ากับว่าที่พักของท่านไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ส่งผลให้เราอาจต้องนำที่พักของท่านออกจาก Booking.com ชั่วคราว

จะอัปเดตการตั้งค่าได้อย่างไร?

โปรดทราบว่ามีข้อมูลบางหัวข้อที่ท่านจะต้องตรวจสอบ

 • หัวข้อแรกคือ “ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม” ซึ่งขั้นตอนถัดจากนี้จะแตกต่างไปตามประเภทที่พักของท่าน 

หากที่พักของท่านเป็นบ้านพัก อพาร์ตเมนต์ หรือที่พักประเภทอื่นที่ไม่ใช่โรงแรม โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกแท็บ “ที่พัก”

 2. คลิกเมนู "นโยบาย" และเลือก “ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม”

 3. หากท่านมีค่าธรรมเนียมซึ่งตั้งค่าไว้เป็น “ไม่สามารถคำนวณได้” โปรดระบุราคาที่เหมาะสม

 4. หากท่านมีค่าธรรมเนียมแบบไม่บังคับ (ลูกค้าไม่จำเป็นต้องจ่าย) โปรดลบข้อมูลดังกล่าวโดยคลิกปุ่ม “ลบ” เพราะหัวข้อนี้ควรมีแต่ค่าธรรมเนียมบังคับเท่านั้น

 5. คลิก "บันทึก"  

หากที่พักของท่านเป็นโรงแรม โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกแท็บ “ที่พัก”

 2. คลิกที่ “นโยบาย” และเลือก "ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษี/ค่าธรรมเนียม"

 3. หากท่านมีค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ว่า “มีค่าธรรมเนียม (ยอดชำระอาจแตกต่างกันไป)” โปรดติดต่อทีมงาน Booking.com ในพื้นที่ของท่านเพื่ออัปเดตข้อมูล

 • หัวข้อที่ 2 ที่ต้องตรวจสอบคือ “ภาษีท้องถิ่น” ซึ่งท่านอาจต้องจ่ายภาษีท่องเที่ยวหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอื่น ๆ สำหรับผู้เข้าพักแต่ละราย โดยขึ้นอยู่กับว่าที่พักของท่านตั้งอยู่ที่ใด อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคสหภาพยุโรป ค่าธรรมเนียมส่วนนี้ไม่สามารถระบุเป็น “ไม่สามารถคำนวณได้” ได้อีกต่อไป ดังนั้นภายในวันที่ 1 กันยายนเราจะปรับเปลี่ยนข้อมูลภาษีหรือค่าธรรมเนียมใดก็ตามที่ระบุว่า “ไม่สามารถคำนวณได้” หรือ “ยอดอาจแตกต่างกันออกไป” (เช่น อัตราภาษีที่แตกต่างกันสำหรับราคาในแต่ละคืน ไม่คิดภาษีหากเป็นผู้เข้าพักเด็ก ไม่คิดภาษีหากเข้าพักมากกว่า x คืน) โดยสำหรับค่าธรรมเนียมเหล่านี้ เราจะตั้งมูลค่าให้สอดคล้องกับยอดภาษีสูงสุดที่เป็นไปได้สำหรับหัวข้อดังกล่าว เพื่อให้ภาษี (หรือค่าธรรมเนียมท้องถิ่นอื่น ๆ) ไม่แสดงในมูลค่าต่ำกว่าที่ลูกค้าอาจต้องจ่ายตามจริง

หลังวันที่ 1 กันยายน ท่านจะต้องตรวจสอบว่าการปรับเปลี่ยนข้อมูลภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมที่เราทำให้นั้นถูกต้องหรือไม่ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าดังกล่าว:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกแท็บ “ที่พัก”

 2. คลิกเมนู "ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษี/ค่าธรรมเนียม"

 3. หากมีค่าธรรมเนียมใดก็ตามที่ปรับเปลี่ยนไม่ถูกต้อง ท่านจะต้องติดต่อทีมงาน Booking.com ในพื้นที่ของท่าน เพื่อให้ช่วยอัปเดตข้อมูลค่าธรรมเนียมเหล่านี้

หมายเหตุ: ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคสหภาพยุโรป ค่าธรรมเนียมบังคับจะไม่สามารถกำหนดให้เป็น “ไม่สามารถคำนวณได้” หรือ “ยอดอาจแตกต่างกันไป” ได้อีกต่อไป ส่วนค่าธรรมเนียมแบบไม่บังคับหรือแบบมีอัตราตามเงื่อนไขที่กำหนดจะต้องเขียนไว้ในส่วนข้อมูลสำคัญของหน้าคำอธิบายข้อมูลที่พักของท่าน

 

อัปเดตการตั้งค่าของท่าน

 


3. นโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็ก

สืบเนื่องจากกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคสหภาพยุโรป ราคาทั้งหมดบน Booking.com ต้องแสดงถึงยอดเงินรวมที่ลูกค้าจะจ่ายสำหรับการเข้าพัก หากท่านอนุญาตให้เด็กเข้าพักที่ที่พักของท่าน ก็จะต้องตรวจสอบว่านโยบายนั้นกำหนดไว้อย่างถูกต้องแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2019 เป็นต้นไป ราคาตายตัวสำหรับเด็กซึ่งพักโดยใช้เตียงที่มีอยู่แล้ว (กล่าวคือไม่มีการเพิ่มเตียงเสริม) จะเพิ่มไปยังราคารวมที่แสดงบน Booking.com และจะมีการนำไปคิดคอมมิชชั่น

หมายเหตุ: ท่านจะไม่สามารถกำหนดค่าธรรมเนียมแบบตัวแปร (เช่น คิดเป็นเปอร์เซ็นต์) ได้อีกต่อไป

หากต้องการตรวจสอบและอัปเดตนโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็ก โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและเปิดแท็บ “ที่พัก”

 2. คลิก "นโยบาย" และเลื่อนลงไปที่หัวข้อ “ผู้เข้าพักเด็กและเตียงเสริม” 

 3. ที่ส่วนนี้ท่านสามารถกำหนดได้ว่าอนุญาตให้เด็กเข้าพักหรือไม่

 4. กำหนดจำนวนสูงสุดของเด็กที่สามารถพักในห้องแต่ละประเภท และจำนวนเงินที่ท่านเรียกเก็บ (ต่อเด็ก 1 คน ต่อคืน) จากนั้นคลิก “บันทึก” ทั้งนี้ โปรดระบุเป็นค่าธรรมเนียมตายตัวต่อคืนเท่านั้น เพราะเราไม่อนุญาตให้ใช้ราคาแบบเปอร์เซ็นต์อีกต่อไป

 5. คลิก “ดูตัวอย่าง” เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องทั้งหมดหรือไม่

 6. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “บันทึก” 

หมายเหตุ: ข้อมูลในแต่ละหัวข้อจะต้องกำหนดค่าและทำการบันทึกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

 

อัปเดตนโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็ก

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้