ควรทำเช่นไรหากที่พักของฉันเปลี่ยนเจ้าของ/กรรมสิทธิ์ใหม่?

Updated 1 ปี ที่แล้ว | 2 นาที
บันทึก

หากที่พักของท่านอยู่ระหว่างการเปลี่ยนเจ้าของ/กรรมสิทธิ์ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นที่ 1 (หากท่านเป็นเจ้าของคนปัจจุบัน):

ท่านสามารถติดต่อเราผ่านกล่องข้อความในเอกซ์ทราเน็ต ทั้งนี้ โปรดแจ้งข้อมูลด้านล่างให้เราทราบ:

  • วันที่ซึ่งเจ้าของใหม่จะถือกรรมสิทธิ์
  • ชื่อและอีเมลของเจ้าของใหม่

ขั้นที่ 2:

เราจะติดต่อท่านและเจ้าของใหม่เพื่อยืนยันว่าเรารับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

หากท่านเป็นเจ้าของใหม่:

ท่านจะได้รับลิงก์สำหรับกรอกข้อมูลต่อไปนี้:

  • รายละเอียดด้านการเงิน ซึ่งรวมถึงข้อมูลสำหรับออกใบแจ้งหนี้และหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ของท่าน ทั้งนี้ ท่านจำเป็นต้องระบุหมายเลข IBAN หากที่พักตั้งอยู่ในประเทศกลุ่ม SEPA (Single Euro Payments Area)
  • โปรดกรอกข้อมูลอื่น ๆ (หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล) จากนั้นอ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา
  • ข้อมูลของท่านจะส่งไปตรวจสอบยังฝ่ายการเงิน (Credit Control Team) ของเรา และเมื่อท่านได้รับการยืนยันเกี่ยวกับสัญญาใหม่แล้ว ก็จะได้รับสำเนาข้อตกลงและเงื่อนไขเช่นกัน
  • อีเมลฉบับที่ 2 จะมีลิงก์สำหรับตั้งรหัสผ่านที่ใช้เข้าสู่ระบบของ Booking.com

ข้อควรทราบ:

ข้อมูลที่เรากล่าวถึงข้างต้นเป็นสิ่งสำคัญที่ฝ่ายการเงินใช้สำหรับร่างสัญญาใหม่ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าวเราจะไม่สามารถสร้างข้อตกลงใหม่ให้แก่ท่านได้

สำหรับประเทศอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม SEPA (non-SEPA) เราจะส่งคำขอคำอนุมัติให้หักบัญชีอัตโนมัติเพื่อใช้สำหรับทำสัญญา

Is this article helpful?