ควรทำเช่นไรหากที่พักเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ใหม่?

อัปเดตเมื่อ 4 เดือน ที่แล้ว | 2 นาที
บันทึก

หากที่พักของท่านอยู่ระหว่างการเปลี่ยนเจ้าของ/กรรมสิทธิ์ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นที่ 1 (หากท่านเป็นเจ้าของคนปัจจุบัน):

ท่านสามารถติดต่อเราผ่านกล่องข้อความในเอกซ์ทราเน็ต และโปรดแจ้งข้อมูลด้านล่างให้เราทราบ:

  • วันที่ซึ่งเจ้าของใหม่จะถือกรรมสิทธิ์
  • ชื่อและอีเมลของเจ้าของใหม่
  • หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของใหม่

ขั้นที่ 2:

เราจะติดต่อท่านและเจ้าของใหม่เพื่อยืนยันว่าเรารับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

หากท่านเป็นเจ้าของใหม่:

ท่านจะได้รับลิงก์สำหรับกรอกข้อมูลต่อไปนี้:

  • รายละเอียดด้านการเงิน ซึ่งรวมถึงข้อมูลสำหรับออกใบแจ้งหนี้และหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ของท่าน ทั้งนี้ ท่านจำเป็นต้องระบุหมายเลข IBAN หากที่พักตั้งอยู่ในประเทศกลุ่ม SEPA (Single Euro Payments Area)
  • โปรดกรอกข้อมูลอื่น ๆ (หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล) จากนั้นอ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา
  • ข้อมูลของท่านจะส่งไปตรวจสอบยังฝ่ายการเงิน (Credit Control Team) ของเรา และเมื่อท่านได้รับการยืนยันเกี่ยวกับสัญญาใหม่แล้ว ก็จะได้รับสำเนาข้อตกลงและเงื่อนไขเช่นกัน
  • อีเมลฉบับที่ 2 จะมีลิงก์สำหรับตั้งรหัสผ่านที่ใช้เข้าสู่ระบบของ Booking.com

ข้อควรทราบ:

ข้อมูลที่เรากล่าวถึงข้างต้นเป็นสิ่งสำคัญที่ฝ่ายการเงินใช้สำหรับร่างสัญญาใหม่ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าวเราจะไม่สามารถสร้างข้อตกลงใหม่ให้ท่านได้

สำหรับประเทศอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม SEPA เราจะส่งคำขอเพื่อทำข้อตกลงสำหรับหักบัญชีอัตโนมัติ

 

ตอนนี้ท่านสามารถเข้าดูข้อความและข้อมูลอัปเดตทั้งหมดด้านกฎหมายได้ทุกเมื่อในที่เดียว
อ่านเพิ่มเติม

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?