มาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์สำหรับที่พักคู่ค้าของ Booking.com

อัปเดตเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

ภารกิจของ Booking.com คือช่วยให้ทุกคนออกไปสำรวจโลกกว้างได้ง่ายดายยิ่งขึ้น เราเชื่อว่าประสบการณ์นี้จะต้องมาพร้อมกับความเคารพ ความอ่อนน้อมถ่อมตน และการตระหนักถึงสิ่งที่อยู่ในโลกทั้งผู้คน สัตว์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้นำในแวดวง เรามีความรับผิดชอบด้วยเช่นกันที่จะเป็นแนวหน้าในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงช่วยให้มั่นใจว่าความงดงามของโลกใบนี้จะยังคงอยู่ให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปได้สัมผัส


เนื้อหาในบทความนี้


แนวคิดความเป็นอิสระ 5 ประการ

เราก้าวนำด้านสวัสดิภาพสัตว์โดยยึดแนวคิดความเป็นอิสระ 5 ประการ (Five Freedoms) ซึ่งอธิบายถึงความต้องการพื้นฐานของสัตว์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของมนุษย์ เมื่ออิงตามแนวคิดนี้ มนุษย์มีหน้าที่พึงปฏิบัติให้มั่นใจว่าสัตว์ได้รับสิ่งต่อไปนี้:

 1. อิสระจากความหิวหรือความกระหาย โดยจัดหาน้ำจืดและอาหารที่เหมาะสมให้พร้อมเพื่อให้สัตว์สุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง
 2. อิสระจากความไม่สบายกาย โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมถึงที่อยู่อาศัยและพื้นที่พักผ่อนแสนสบาย
 3. อิสระจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ หรือโรคภัย โดยปฏิบัติกับสัตว์ด้วยความเคารพ อีกทั้งทำให้มั่นใจว่ามีระบบดูแลจัดการสัตว์ที่ได้คุณภาพ และเข้าถึงการรักษาพยาบาลสัตว์ได้
 4. อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามปกติ โดยให้พื้นที่ที่เพียงพอ สร้างสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ และเอื้อให้สัตว์มีพฤติกรรมทางสังคมตามแต่ละสายพันธุ์
 5. อิสระจากความกลัวและความทุกข์ โดยสร้างความมั่นใจว่าสภาพต่าง ๆ และการดูแลไม่เป็นการทารุณจิตใจ

แนวคิดขอบเขต 5 ประการ

เราใช้แนวคิดความเป็นอิสระ 5 ประการควบคู่กับแนวคิดขอบเขต 5 ประการ (Five Domains) เพื่อสร้างมาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในขณะที่แนวคิดความเป็นอิสระ 5 ประการช่วยให้เราตอบสนองความต้องการพื้นฐานได้ แนวคิดขอบเขต 5 ประการก็ช่วยส่งเสริมเชิงรุกต่อสวัสดิภาพเชิงบวกของสัตว์นอกเหนือจากการปฏิบัติที่เป็นธรรมเท่านั้น เมื่ออิงตามแนวคิดนี้ สัตว์ทั้งหมดที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์พึงมีสิทธิ์ในด้านต่อไปนี้:

 1. โภชนาการ - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการที่สัตว์สามารถเข้าถึงอาหารและน้ำที่เพียงพอ สมดุล หลากหลาย และสะอาด
 2. สิ่งแวดล้อม - ปัจจัยที่ช่วยให้รู้สึกสบายผ่านอุณหภูมิ พื้นผิว พื้นที่ อากาศ กลิ่น เสียง และการคาดการณ์ได้
 3. สุขภาพ - ปัจจัยที่ทำให้สุขภาพดีจากการไม่มีโรค การบาดเจ็บ ความบกพร่อง และมีสมรรถภาพทางกายที่ดี
 4. พฤติกรรม - ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย แปลกใหม่ และดึงดูดใจผ่านระบบประสาทส่วนที่รับความรู้สึกเข้า การสำรวจ การหาอาหาร การเชื่อมสัมพันธ์ การเล่น การล่าถอย และอื่น ๆ
 5. สภาพจิตใจ - ด้วยการสร้างสถานการณ์เชิงบวกในขอบข่ายเชิงหน้าที่ 4 ประการที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ สภาพจิตใจของสัตว์น่าจะได้รับประโยชน์จากการมีสภาวะเชิงบวกมากกว่า เช่น ความเพลิดเพลิน ความสะดวกสบาย หรือความมีชีวิตชีวา ในขณะเดียวกันก็มีสภาวะเชิงลบลดลง เช่น ความกลัว ความหงุดหงิด ความหิว ความเจ็บปวด หรือความเบื่อ

คู่ค้าที่เราจะไม่ร่วมธุรกิจด้วย

Booking.com คำนึงถึงแนวคิดความเป็นอิสระ 5 ประการ จึงจะไม่ร่วมธุรกิจกับที่พักที่นำเสนอหรือโปรโมตประสบการณ์ดังต่อไปนี้ว่ารวมอยู่ในราคาของห้องพักแล้ว:

 • การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับสัตว์ป่าบางสายพันธุ์*
 • การนำสัตว์มาแสดง โชว์ และละครสัตว์ที่มีสัตว์ป่าบางสายพันธุ์*
 • การนำสัตว์มาต่อสู้ในทุกรูปแบบ (เช่น จับหมีล่ามโซ่ให้สู้กับสุนัข แสดงการจับจระเข้/อัลลิเกเตอร์ ชนไก่ สู้วัวกระทิง)
 • การนำสัตว์มาแข่งขันในทุกรูปแบบ (เช่น แข่งม้า แข่งสุนัขเกรย์ฮาวด์ แข่งนกกระจอกเทศ แข่งโรดิโอ เล่นโปโลช้าง)
 • การล่าสัตว์ป่าเพื่อความบันเทิง และการล่าสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่จำกัด
 • การขี่สัตว์ป่า (เช่น ขี่ช้าง ขี่นกกระจอกเทศ)
 • การไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีวาฬและโลมาถูกขังในพื้นที่จำกัด
 • การไปสถานที่ที่มีการนำสัตว์ป่ามาเพาะเลี้ยงโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เชิงการค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงฟาร์มจระเข้ ฟาร์มผลิตกาแฟขี้ชะมด ฟาร์มดีหมี ฟาร์มเต่า ฟาร์มเสือ และฟาร์มงู
 • การไปสถานที่ที่ผู้เข้าชมสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ป่า (เช่น กระดองเต่า เนื้อเต่า หนังงู หัวจระเข้)

*เมื่อกล่าวถึง “สัตว์ป่าบางสายพันธุ์” ในที่นี้จะหมายถึง:

 • สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม (รวมถึงโลมา วอลรัส สิงโตทะเล วาฬ และโลมาพอร์พอยส์)
 • ช้าง
 • หมี
 • สัตว์ตระกูลแมวขนาดใหญ่ (รวมถึงสิงโต เสือ เสือดาว และเสือชีตาห์)
 • อุรังอุตังและสัตว์ชนิดอื่น ๆ ในกลุ่มไพรเมต
 • สลอธ
 • นกล่าเหยื่อ
 • สัตว์เลื้อยคลาน

คู่ค้าที่เราจะร่วมธุรกิจด้วย

Booking.com จะร่วมธุรกิจกับคู่ค้าที่นำเสนอหรือโปรโมตประสบการณ์ดังต่อไปนี้ว่ารวมอยู่ในราคาของห้องพักแล้ว:

 • การไปเขตอนุรักษ์สัตว์และศูนย์ดูแลสัตว์ซึ่งมีวัตถุประสงค์อันเป็นประโยชน์ต่อสัตว์
 • การไปสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานที่ผ่านการรับรอง (เช่น WAZA, EAZA หรือ AIZA) และสอดคล้องกับมาตรฐานของเรา
 • การไปสถานที่ที่สามารถดูสัตว์ป่าในสภาพ (กึ่ง) ธรรมชาติ
 • ทัวร์เชิงอนุรักษ์ที่มีความรับผิดชอบซึ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาไว้ซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ที่เกี่ยวข้อง โดยทัวร์จะเน้นไปที่การศึกษาหาความรู้
 • ทัวร์ชมวาฬและโลมาที่มีความรับผิดชอบ
 • การเที่ยวซาฟารีดูสัตว์ป่าอย่างมีความรับผิดชอบ นั่นคือ ไปดูสัตว์ป่าในที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
 • การขี่หรือมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ (เช่น การขี่ม้า) ตราบเท่าที่ผู้ให้บริการปฏิบัติตามมาตรฐานของเรา

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?