ทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่พักให้เช่าระยะสั้น

อัปเดตเมื่อ 7 เดือน ที่แล้ว | 3 นาที
บันทึก

ที่พักให้เช่าระยะสั้น (STR) มักถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่พักส่วนตัวซึ่งเปิดให้ลูกค้าเช่าสำหรับเข้าพักในช่วงระยะเวลาที่จำกัด ประเภทที่พักให้เช่าระยะสั้นประกอบบ้านพักทั้งหลัง อพาร์ตเมนต์ทั้งยูนิต คอนโดมิเนียมทั้งยูนิต รวมถึงห้องพักในที่พักหนึ่ง ๆ


เนื้อหาในบทความนี้:


กฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น

ที่พักให้เช่าระยะสั้นอาจมีข้อบังคับเฉพาะ ซึ่งอาจแตกต่างไปตามแต่ละประเทศ ภูมิภาค และเทศบาล โดยข้อบังคับสำหรับที่พักให้เช่าระยะสั้นอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง:

  • ข้อกำหนดเกี่ยวกับใบอนุญาต/การจดทะเบียน
  • ข้อกำหนดเกี่ยวกับหนังสืออนุญาตและการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่
  • ข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย
  • ข้อกำหนดด้านการอยู่อาศัย
  • ข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าพักต่อการเช่า
  • ข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนคืนที่เช่าต่อปีปฏิทิน
  • ข้อกำหนดในการรายงานข้อมูลระหว่างคู่ค้าและหน่วยงานที่มีอำนาจในท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลจำนวนผู้เข้าพักและระยะเข้าพักสำหรับแต่ละการจอง

ในฐานะคู่ค้าของ Booking.com ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจและปฏิบัติตามข้อบังคับที่บังคับใช้กับที่พักท่านในเทศบาล ประเทศ และ/หรือภูมิภาคของท่านโดยเฉพาะ ข้อมูลนี้ควรแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่มีอำนาจในท้องถิ่น ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับที่พักให้เช่าระยะสั้นได้เช่นกัน


การเสนอการเข้าพักระยะยาว

ลูกค้าที่เข้าพักนานกว่าช่วงเวลาหนึ่ง (จำนวนวันที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาล) อาจได้รับสิทธิในฐานะผู้เช่าโดยอัตโนมัติ เท่ากับว่าลูกค้าอาจจะได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้เช่าตามกฎหมาย และอาจมีการกำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่ท่านสามารถเรียกเก็บเป็น "ค่าเช่า" โดยจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และท่านอาจไม่สามารถขอให้ลูกค้าออกจากที่พักหากไม่เริ่มกระบวนการฟ้องร้องขับไล่ในชั้นศาล

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านจะต้องทราบกฎหมายหรือข้อบังคับทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ และทำให้แน่ใจว่าการเสนอบริการที่พักของท่าน (รวมถึงการเข้าพักระยะยาว) เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับเหล่านี้ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่มีผลต่อการให้เช่าที่พักของท่าน โปรดติดต่อหน่วยงานที่มีอำนาจในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หรือหาคำปรึกษาด้านกฎหมายจากนักกฎหมายที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

ตอนนี้ท่านสามารถเข้าดูข้อความและข้อมูลอัปเดตทั้งหมดด้านกฎหมายได้ทุกเมื่อในที่เดียว
อ่านเพิ่มเติม

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?