ทุกสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับศูนย์การปฏิบัติตามข้อกำหนด

อัปเดตเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว | 4 นาที
บันทึก

ท่านสามารถจัดการกับงานหลากหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับที่พักของตนได้ในศูนย์การปฏิบัติตามข้อกำหนด เรียนรู้วิธีเข้าถึงและงานที่ท่านสามารถทำได้ในศูนย์ดังกล่าว


เนื้อหาในบทความนี้:


ทำความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์การปฏิบัติตามข้อกำหนด 

ศูนย์การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ท่านจัดการงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับที่พักของตนได้ในที่เดียว โดยท่านสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ได้ที่ศูนย์การปฏิบัติตามข้อกำหนด:

  • ดูสถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนดของท่าน ซึ่งรวมถึงโปรดดำเนินการ กำลังดำเนินการตรวจสอบยืนยัน การตรวจสอบยืนยันล้มเหลว หรือเป็นไปตามข้อกำหนด
  • เข้าใช้งานแบบฟอร์มทำความรู้จักที่พักคู่ค้า (KYP)
  • ดูวันหมดเขตส่งแบบฟอร์ม KYP และผลที่อาจตามมาในกรณีที่ท่านไม่ได้ส่งแบบฟอร์มดังกล่าว
  • ดาวน์โหลดรายงานข้อมูล DAC7 (หากสามารถทำได้)
  • เข้าลิงก์ตรงซึ่งจะนำท่านไปยังบทความที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้กับท่าน

การเข้าใช้งานศูนย์การปฏิบัติตามข้อกำหนด

ท่านสามารถเข้าใช้งานศูนย์การปฏิบัติตามข้อกำหนดได้จากแอคเคาท์ที่พักและเอกซ์ทราเน็ตสำหรับกลุ่มที่พักของท่าน โปรดทราบว่า เนื่องจากข้อมูลที่ส่งไปยังศูนย์การปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นมีความอ่อนไหว จึงมีเพียงเจ้าของแอคเคาท์หลักเท่านั้นที่สามารถเข้าใช้งานได้ หากที่พักหรือกลุ่มที่พักหนึ่ง ๆ เชื่อมอยู่กับหลายแอคเคาท์ เจ้าของแอคเคาท์หลักจะมีสิทธิ์เข้าถึงทุกหน้าบนเอกซ์ทราเน็ตอย่างเต็มรูปแบบ

ท่านสามารถเข้าใช้งานศูนย์การปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
  2. คลิกที่ไอคอนแอคเคาท์ผู้ใช้
  3. คลิกที่ศูนย์การปฏิบัติตามข้อกำหนด
  4. หน้าข้อมูลโดยรวมจะแสดงรายการนิติบุคคล (ที่พักและยูนิต) รวมถึงสถานะและข้อมูลเพิ่มเติมของนิติบุคคลนั้น ๆ คลิกที่ชื่อนิติบุคคลเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ เช่น สิ่งที่ต้องดำเนินการ

การส่งแบบฟอร์ม KYP และการดาวน์โหลดรายงาน DAC7

แบบฟอร์ม KYP

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและทางข้อบังคับ เราจึงจำเป็นต้องรวบรวมและตรวจสอบยืนยันข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับท่านและที่พักของท่านผ่านแบบฟอร์ม KYP 

ท่านสามารถส่งแบบฟอร์ม KYP ของตนได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

  1. เข้าใช้งานศูนย์การปฏิบัติตามข้อกำหนด
  2. คลิกชื่อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  3. ไปที่ส่วนแบบฟอร์มทำความรู้จักที่พักคู่ค้า (KYP) และคลิกที่ส่งแบบฟอร์ม หรือคลิกที่ส่งแบบฟอร์มอีกครั้งหากท่านต้องการส่งแบบฟอร์ม KYP อีกครั้งหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลในแบบฟอร์มดังกล่าว
  4. แบบฟอร์ม KYP แต่ละรายการกำหนดให้ท่านต้องระบุชุดข้อมูลที่แตกต่างกันไปเกี่ยวกับธุรกิจของท่านเอง โปรดทำตามคำแนะนำในแบบฟอร์มนั้น ๆ เพื่อระบุข้อมูลที่จำเป็น

โปรดทราบว่า ข้อมูลบางอย่างที่อยู่ในแบบฟอร์ม KYP (เช่น ชื่อในสัญญา) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ผ่านทางศูนย์การปฏิบัติตามข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวจะทำได้ก็ต่อเมื่อใช้กระบวนการทำสัญญาใหม่แยกต่างหาก ซึ่งท่านจะลงนามในสัญญาใหม่กับเรา

 

รายงาน DAC7

รายงาน DAC7 ของท่านจะแสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับท่านและรายได้ของท่านบนแพลตฟอร์มของเรา

หากต้องการดาวน์โหลดรายงาน DAC7 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. เข้าใช้งานศูนย์การปฏิบัติตามข้อกำหนด
  2. คลิกชื่อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  3. ไปที่ส่วนรายงาน และคลิกที่ดาวน์โหลด

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?