การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคสหภาพยุโรป

อัปเดตเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว
บันทึก
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2019 เราได้เปลี่ยนวิธีแสดงราคาแก่ลูกค้าในยุโรป

การเปลี่ยนแปลงนี้มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าที่พักทุกแห่งบน Booking.com นั้นปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคสหภาพยุโรป อันมีเป้าหมายเพื่อสร้างความโปร่งใสของราคาที่แสดงโดยบริษัทออนไลน์ต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเกิดความสับสน ตอนนี้ที่พักซึ่งเปิดให้จองบน Booking.com จะแสดงค่าธรรมเนียมบังคับทุกรายการ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการตั้งค่าไว้ว่าค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมอยู่ในราคาที่แสดง นอกจากนี้ ที่พักซึ่งเปิดให้จองผ่านเราก็จะไม่แสดงค่าธรรมเนียมบังคับเป็นไม่สามารถคำนวณได้หรือยอดอาจแตกต่างกันไปอีกต่อไป

 

แม้ว่าในตอนนี้การเปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อผู้จองจากยุโรปเท่านั้น แต่เราเชื่อว่าความโปร่งใสเป็นเรื่องที่ดีสำหรับลูกค้าทุกท่าน ดังนั้นไม่ว่าท่านจะได้รับการจองจากลูกค้ายุโรปเป็นประจำอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม โปรดตรวจสอบและอัปเดตการตั้งค่าบางอย่างในเอกซ์ทราเน็ตหากจำเป็น โปรดทราบว่าหากไม่ได้ทำการอัปเดตเหล่านี้ ที่พักซึ่งท่านเปิดให้จองก็อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคสหภาพยุโรป และเราจะต้องลบค่าธรรมเนียมที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้จากที่พักของท่าน

เพื่อให้มั่นใจว่าที่พักซึ่งท่านเปิดให้จองนั้นเป็นไปตามกฎหมายเหล่านี้ โปรดตรวจสอบการตั้งค่าในเอกซ์ทราเน็ตของท่าน ทั้งการกันวงเงิน ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (รวมถึงภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอื่น ๆ) และนโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็ก ท่านสามารถดูคำอธิบายทีละขั้นตอนได้ด้านล่างนี้


1. ข้อกำหนดทั่วไปในการตั้งส่วนลด

เราจำเป็นต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าส่วนลดที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรานั้นแสดงถึงยอดตามจริงที่ลูกค้าสามารถประหยัดได้

เท่ากับว่าราคาที่ท่านใช้เป็นมาตรฐานสำหรับส่วนลดนั้นมีหรือเคยมีให้ลูกค้าจองได้บนแพลตฟอร์มของเราเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม

ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นเช่นนี้หากท่านตั้งส่วนลดบน Booking.com

นอกจากนี้ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาได้ที่คู่มือ CTSI สำหรับผู้ค้าเกี่ยวกับแนวทางการตั้งราคา หัวข้อข้อกำหนดของสหราชอาณาจักรสำหรับการโฆษณาที่ไม่ได้เผยแพร่ทางวิทยุโทรทัศน์และการตลาดทางตรงและการส่งเสริมการตลาด และคู่มือด้านคำสั่งเกี่ยวกับแนวทางการโฆษณาอย่างไม่เป็นธรรม

หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านส่วนลดที่กล่าวถึงข้างต้น ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาระหว่างท่านกับผู้เข้าพัก และอาจเท่ากับว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคสหภาพยุโรป หากเราได้รับข้อร้องเรียนหรือทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับส่วนลดที่ท่านตั้งไว้บนแพลตฟอร์มของเรา เราจำเป็นต้องตรวจสอบและดำเนินการตามความเหมาะสมหากจำเป็น


2. ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนลดซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ภายใต้ Omnibus Directive

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป หรือที่รู้จักกันในชื่อ Omnibus Directive (เป็นส่วนหนึ่งของ Consumer New Deal) มีกำหนดบังคับใช้ในแต่ละประเทศสมาชิกภายในวันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันสมัย และเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับใช้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว โปรดดูที่เว็บไซต์ของสหภาพยุโรป

การลดราคาเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ Omnibus Directive ครอบคลุม ถึงแม้ว่ามาตรา 2 ของ Omnibus Directive จะกล่าวถึงเฉพาะการขาย “สินค้า” เท่านั้น แต่กฎหมายท้องถิ่นในประเทศสมาชิกจำนวนหนึ่งยังได้บังคับใช้กฎ 30 วันกับการจัดหาบริการอีกด้วย ซึ่งรวมถึงบริการต่าง ๆ ที่เสนอโดยคู่ค้าบนแพลตฟอร์มของเรา เมื่อใดก็ตามที่ท่านตั้งส่วนลดบนแพลตฟอร์มของเรา ข้อกำหนดที่มีอยู่แล้วได้กำหนดให้ท่านต้องระบุราคาเดิมไว้ด้วย ดังที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 1 ข้างต้น มาตรา 6a ของ Omnibus Directive ระบุว่า สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้อง ตอนนี้ราคาก่อนการลดต้องเป็นราคาที่ถูกที่สุดที่ท่านได้เสนอในช่วงเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้การลดราคา

เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบว่าข้อกำหนดใหม่นี้มีผลบังคับใช้กับท่านหรือไม่ หากมีผล ท่านจะต้องดำเนินการให้แน่ใจว่าท่านได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวเมื่อท่านตั้งส่วนลดบนแพลตฟอร์มของเรา หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตีความมาตรานี้และตรวจสอบว่ามาตราดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับท่านหรือไม่ โปรดดูประกาศฉบับนี้บนเว็บไซต์ของสหภาพยุโรป


3. การกันวงเงิน

กฎหมายสหภาพยุโรปกำหนดให้ที่พักคู่ค้าทั้งหมดต้องระบุว่ามีการกันวงเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้าหรือไม่ ดังนั้นหากท่านกันวงเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้า (แม้ว่าจะทำในบางโอกาสเท่านั้น) ก็จะต้องแสดงข้อมูลต่อไปนี้:

 • จำนวนเงินที่ท่านกันวงเงิน และ
 • ข้อมูลว่านโยบายการจองใดที่มีการกันวงเงิน

หากที่พักของท่านไม่ได้มีการกันวงเงินบัตร ก็จะต้องระบุให้ชัดเจนด้วยเช่นกัน

หากต้องการอัปเดตการตั้งค่าเกี่ยวกับการกันวงเงิน โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและไปที่แท็บที่พัก
 2. คลิกเมนูนโยบาย และเลื่อนลงไปที่หัวข้อการตั้งค่าการกันวงเงินบัตรเครดิต
 3. จากนั้นคลิกอัปเดตการตั้งค่า และเลือกการตั้งค่าตามต้องการ
 4. คลิกบันทึก

อัปเดตการตั้งค่าของฉัน


4. ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม: ภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอื่น ๆ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ท่านจะต้องระบุข้อมูลทั้งหมดด้วยเช่นกันเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมบังคับ ภาษี ค่าต่าง ๆ ที่เรียกเก็บ และองค์ประกอบอื่น ๆ ของราคา โดยรวมถึงราคาที่ลูกค้าต้องจ่ายหากเข้าพักพร้อมเด็ก โปรดทราบว่าองค์ประกอบของราคา เช่น ภาษีหรือค่าที่เรียกเก็บเพิ่มเติมสำหรับผ้าเช็ดตัวจะไม่สามารถตั้งค่าเป็นไม่สามารถคำนวณได้ได้อีกต่อไป

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดบ้างที่รวมอยู่ในข้อกำหนดนี้?

 • ค่าธรรมเนียมบังคับทั้งหมด อันได้แก่ค่าธรรมเนียมใดก็ตามที่ลูกค้าพึงจ่ายหรือต้องจ่ายอยู่แล้ว ไม่ว่าจะจ่ายให้ท่านหรือจ่ายผ่านท่านให้หน่วยงานอื่น อันเนื่องมาจากลูกค้าจองที่พักหรือเข้าพักที่ที่พักของท่าน
 • ค่าธรรมเนียมแบบไม่บังคับหรือค่าธรรมเนียมซึ่งมีอัตราตามเงื่อนไขที่กำหนดจะไม่รวมอยู่ในข้อกำหนดนี้ โดยหมายถึงค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าจะจ่ายก็ต่อเมื่อมีการแจ้งอย่างชัดเจนว่าต้องการใช้บริการเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมการใช้สปาหรือค่าทำความสะอาดเพิ่มเติม ซึ่งลูกค้าระบุไว้อย่างชัดเจนว่าต้องการและยินยอมที่จะจ่าย
 • โปรดทราบว่าสืบเนื่องจากข้อกำหนดนี้ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดซึ่งระบุว่าเป็นค่าธรรมเนียมบังคับจะนำไปรวมอยู่ในราคารวมที่ลูกค้าเห็นบนหน้าข้อมูลที่พักของท่าน จากนี้ไปค่าธรรมเนียมใดก็ตามที่ระบุว่าไม่สามารถคำนวณได้ จะถือว่าเป็นค่าธรรมเนียมบังคับที่ไม่ชัดเจน และจะเท่ากับว่าที่พักของท่านไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้วยเหตุนี้เราจะลบค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากที่พักของท่าน และท่านไม่ควรเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้จากลูกค้า เว้นแต่ว่าในภายหลังท่านเลือกเพิ่มค่าธรรมเนียมเหล่านี้เข้าไปอีกครั้งเป็นแบบบังคับพร้อมระบุราคาชัดเจน

จะอัปเดตการตั้งค่าได้อย่างไร?

โปรดทราบว่ามีข้อมูลบางหัวข้อที่ท่านจะต้องตรวจสอบ ขอแนะนำให้ท่านเริ่มจากหัวข้อค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ซึ่งขั้นตอนถัดจากนี้จะแตกต่างไปตามประเภทที่พักของท่าน 

หากที่พักของท่านเป็นบ้านพัก อพาร์ตเมนต์ หรือที่พักประเภทอื่นที่ไม่ใช่โรงแรม โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและไปที่แท็บที่พัก
 2. คลิกเมนูนโยบาย และเลือกค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 3. หากท่านมีค่าธรรมเนียมซึ่งตั้งค่าไว้เป็นไม่สามารถคำนวณได้ โปรดระบุราคาที่เหมาะสม
 4. หากท่านมีค่าธรรมเนียมแบบไม่บังคับ (ลูกค้าไม่จำเป็นต้องจ่าย) โปรดลบข้อมูลดังกล่าวโดยคลิกปุ่มลบ เพราะหัวข้อนี้ควรมีแต่ค่าธรรมเนียมบังคับเท่านั้น
 5. คลิกบันทึก  

หากที่พักของท่านเป็นโรงแรม โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและไปที่แท็บที่พัก
 2. คลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษี/ค่าธรรมเนียม
 3. หากท่านมีค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ว่าไม่สามารถคำนวณได้หรือยอดอาจแตกต่างกันไป โปรดติดต่อทีมงาน Booking.com ในพื้นที่ของท่านซึ่งสามารถช่วยอัปเดตข้อมูลของท่านได้

หัวข้อที่ 2 ที่ต้องตรวจสอบคือภาษีท้องถิ่น ซึ่งท่านอาจต้องจ่ายภาษีท่องเที่ยวหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอื่น ๆ สำหรับผู้เข้าพักแต่ละราย โดยขึ้นอยู่กับว่าที่พักของท่านตั้งอยู่ที่ใด อย่างไรก็ตาม กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคสหภาพยุโรปกำหนดให้ค่าธรรมเนียมส่วนนี้ไม่สามารถระบุเป็นไม่สามารถคำนวณได้ได้อีกต่อไป

นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2019 เราได้ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาษีหรือค่าธรรมเนียมใดก็ตามที่ขณะนี้ระบุว่าไม่สามารถคำนวณได้ หรือยอดอาจแตกต่างกันไป (เช่น อัตราภาษีที่แตกต่างกันสำหรับราคาในแต่ละคืน ไม่คิดหากเป็นผู้เข้าพักเด็ก ไม่คิดหากเข้าพักมากกว่า x คืน) โดยสำหรับค่าธรรมเนียมเหล่านี้ เราจะตั้งมูลค่าให้สอดคล้องกับยอดภาษีสูงสุดที่เป็นไปได้สำหรับประเภทดังกล่าว เพื่อให้ภาษี (หรือค่าธรรมเนียมท้องถิ่นอื่น ๆ) ไม่แสดงในมูลค่าต่ำกว่าที่ลูกค้าอาจต้องจ่ายจริง

นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2019 ท่านจะต้องตรวจสอบว่าการปรับเปลี่ยนข้อมูลภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมที่เราทำให้นั้นถูกต้องหรือไม่ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าดังกล่าว:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและไปที่แท็บที่พัก
 2. คลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษี/ค่าธรรมเนียม
 3. หากมีค่าธรรมเนียมใดก็ตามที่ปรับเปลี่ยนไม่ถูกต้อง ท่านจะต้องติดต่อทีมงาน Booking.com ในพื้นที่ของท่านเพื่อให้ช่วยอัปเดตข้อมูลค่าธรรมเนียมเหล่านี้
หมายเหตุ:

ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคสหภาพยุโรป ค่าธรรมเนียมบังคับจะไม่สามารถกำหนดให้เป็น “ไม่สามารถคำนวณได้” หรือ “ยอดอาจแตกต่างกันไป” ได้อีกต่อไป มีเพียงเฉพาะค่าธรรมเนียมแบบไม่บังคับที่ไม่จำเป็นต้องจ่ายเท่านั้นที่สามารถเขียนไว้ในหัวข้อ “ข้อควรทราบ” ของหน้าคำอธิบายที่พักของท่าน ค่าธรรมเนียมบังคับจะต้องระบุไว้ในตัวเลือกที่กล่าวมาข้างต้น โดยจะต้องไม่อยู่ในหัวข้อ “ข้อควรทราบ”

 

อัปเดตการตั้งค่าของฉัน


5. ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม: ค่าบริการทำความสะอาด

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคสหภาพยุโรปในเรื่องความโปร่งใสด้านราคา ภายในวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2020 จะมีการลบข้อมูลค่าบริการทำความสะอาดซึ่งบังคับชำระทุกรายการออกจากหัวข้อ “ข้อควรทราบ” ของตัวเลือกที่พักที่เปิดให้จอง

ดังนั้น ที่พักคู่ค้าทุกแห่งของ Booking.com จะต้องระบุค่าบริการทำความสะอาดซึ่งบังคับชำระทุกรายการไว้ในราคารวม ซึ่งจะแสดงให้ลูกค้าเห็น หากท่านเรียกชำระค่าบริการทำความสะอาดจากลูกค้า ก็จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ใส่ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในราคารวมแล้ว โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  

หากที่พักของท่านเป็นบ้านพัก อพาร์ตเมนต์ หรือที่พักประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่โรงแรม:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและไปที่แท็บที่พัก
 2. คลิกที่หัวข้อนโยบาย จากนั้นเลื่อนลงไปที่ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 3. คลิกแก้ไข แล้วไปที่นอกจากค่าห้องพัก/อพาร์ตเมนต์แล้ว ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับการจองไหม? จากนั้นเลือกใช่
 4. ในหัวข้อประเภทค่าธรรมเนียม เลือกค่าธรรมเนียมการทำความสะอาด แล้วจึงระบุรายละเอียด
 5. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่มบันทึกสีน้ำเงิน
หมายเหตุ:
โรงแรมจะไม่สามารถใส่ค่าทำความสะอาดเองได้ หากที่พักของท่านเป็นโรงแรม โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราเพื่อช่วยดำเนินการตั้งค่าทำความสะอาด

 


6. นโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็ก

สืบเนื่องจากกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคสหภาพยุโรป ราคาทั้งหมดบน Booking.com ต้องแสดงถึงยอดเงินรวมที่ลูกค้าจะจ่ายสำหรับการเข้าพัก หากท่านอนุญาตให้เด็กเข้าพักที่ที่พักของท่าน ก็จะต้องตรวจสอบว่านโยบายนั้นกำหนดไว้อย่างถูกต้องแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2019 ราคาตายตัวสำหรับเด็กซึ่งพักโดยใช้เตียงที่มีอยู่แล้ว (กล่าวคือไม่มีการเพิ่มเตียงเสริม) จะเพิ่มไปยังราคารวมที่แสดงบน Booking.com และจะไม่มีการคิดคอมมิชชั่นแยกอีกต่อไป

หมายเหตุ:

ท่านจะไม่สามารถกำหนดค่าธรรมเนียมแบบตัวแปร (เช่น คิดเป็นเปอร์เซ็นต์) ได้อีกต่อไป

 

หากต้องการตรวจสอบและอัปเดตนโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็ก โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกแท็บที่พัก
 2. คลิกนโยบายและเลื่อนลงไปที่หัวข้อผู้เข้าพักเด็กและเตียงเสริม
 3. ท่านสามารถกำหนดที่ส่วนนี้ได้ว่าที่พักท่านอนุญาตให้เด็กเข้าพักหรือไม่
 4. กำหนดจำนวนสูงสุดของเด็กที่สามารถพักในห้องแต่ละประเภท และจำนวนเงินที่ท่านเรียกเก็บ (ต่อเด็ก 1 คน ต่อคืน) จากนั้นคลิกบันทึก ทั้งนี้ โปรดระบุเป็นค่าธรรมเนียมตายตัวต่อคืนเท่านั้น เพราะเราไม่อนุญาตให้ใช้ราคาแบบเปอร์เซ็นต์อีกต่อไป
 5. คลิกดูตัวอย่างเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องทั้งหมด
 6. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกบันทึก
หมายเหตุ:

ข้อมูลในแต่ละหัวข้อจะต้องกำหนดค่าและทำการบันทึกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

 

อัปเดตนโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็ก


7. การตรวจสอบรีวิวจากผู้เข้าพัก

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ Omnibus Directive (ดังที่อธิบายไว้ในข้อ 2 ของบทความนี้) เราได้อัปเดตกระบวนการของเราด้วยเช่นกันสำหรับการตรวจสอบรีวิวจากผู้เข้าพักในกรณีที่ไม่ได้มาเข้าพักจริง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่ากรณีใดที่เราจะลบรีวิวจากผู้เข้าพักและกรณีใดที่เราจะไม่ลบ โปรดอ่านบทความนี้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?