การจัดการการปิดให้บริการที่พักในสถานการณ์ฉุกเฉิน

อัปเดตเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว | 4 นาที
บันทึก

ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น ท่านอาจต้องปิดให้บริการที่พัก ยกเลิกการจอง และจัดหาที่พักทดแทนให้ลูกค้า ในบทความนี้เราจะอธิบายว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างที่ท่านจะต้องพิจารณาหากต้องปิดให้บริการที่พักชั่วคราว 

นโยบายเหตุสุดวิสัยของเรามีเนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทำให้ลูกค้าไม่สามารถเดินทางไปยังที่พักที่จองไว้หรือเข้าพักในที่พักดังกล่าวได้ หรือการทำเช่นนั้นขัดต่อกฎหมาย เช่น ในระหว่างที่มีภัยธรรมชาติหรือการแพร่ระบาดของโรค เช่น COVID-19


เนื้อหาในบทความนี้


สิ่งที่ต้องทำหากที่พักต้องปิดให้บริการชั่วคราว

หากข้อบังคับจากสถานการณ์ฉุกเฉินหรือรัฐบาลท้องถิ่นส่งผลให้ที่พักของท่านต้องปิดให้บริการชั่วคราว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ทำสิ่งต่อไปนี้:

  • ยกเลิกการจองที่จะมาเข้าพักในช่วงที่ที่พักของท่านปิดให้บริการ โดยลูกค้าจะได้รับเงินคืน เว้นแต่ว่าท่านจะสามารถกำหนดวันเข้าพักใหม่ได้
  • ปิดจองห้องพักหรือยูนิตของท่านบนแพลตฟอร์มของเราเพื่อไม่ให้มีการจองใหม่เข้ามา
  • ติดต่อลูกค้าที่มีกำหนดเดินทางมาถึงที่พักในช่วงที่ปิดให้บริการ เพื่อแจ้งให้ลูกค้ากลุ่มนี้ทราบว่าจะไม่สามารถมาเข้าพักที่ที่พักของท่านได้ 
  • หากท่านไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ โปรดแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ และทีมงานของเราจะพยายามติดต่อลูกค้าเหล่านั้นให้ต่อไป

หากลูกค้ามีกำหนดที่จะเดินทางมาถึงในไม่ช้า การจองของลูกค้ารายดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยไม่มีค่าธรรมเนียม และหากท่านไม่สามารถหาที่พักทดแทนให้ได้ ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ก็สามารถช่วยเหลือในเรื่องนี้ได้ โดยท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหากที่พักทดแทนมีราคาสูงกว่า แต่ทุก ๆ ครั้งเราจะพยายามหาที่พักที่มีมาตรฐานและราคาใกล้เคียงกันให้ หากการจองของลูกค้ายังเหลือระยะเวลาอีกนานมากกว่าจะเข้าพัก การจองดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยไม่มีค่าธรรมเนียม แต่ในกรณีนี้ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์จะไม่ดำเนินการจัดหาที่พักทดแทนให้ 

ในบางภูมิภาค รัฐบาลท้องถิ่นกำหนดให้เรามีหน้าที่ต้องจัดการเรื่องการปิดให้บริการชั่วคราวและ/หรือการจำกัดการจองที่จะเข้ามาใหม่ โดยในกรณีเช่นนี้ เราจะดำเนินการสิ่งต่าง ๆ แทนท่านและแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบทางอีเมล 


การคืนเงินให้กับการจองที่ถูกยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉิน

ลูกค้าสามารถขอยกเลิกการจองผ่านแอคเคาท์ Booking.com ของตนเองได้ จากนั้นท่านก็จะสามารถกดยินยอมให้ลูกค้ายกเลิก

ลูกค้าสามารถขอยกเลิกการจองด้วยการโทรหรือส่งข้อความหาท่านโดยตรงได้เช่นกัน ในกรณีนี้ท่านจะต้องทำการยกเลิกการจองด้วยตนเองในเอกซ์ทราเน็ต โดยคลิกที่ขอยกเลิกการจองในหัวข้อการจองของเอกซ์ทราเน็ต เมื่อลูกค้ายืนยันคำขอของท่านแล้ว การจองก็จะถูกยกเลิก ทั้งนี้ การจองดังกล่าวจะยังคงมีผลจนกว่าลูกค้าจะยืนยันการยกเลิก

ในกรณีฉุกเฉิน ลูกค้าจะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมยกเลิกการจอง แม้ว่าการจองดังกล่าวจะเป็นแบบไม่สามารถรับเงินคืนก็ตาม


การจัดหาที่พักทดแทนให้ลูกค้าในกรณีที่ที่พักต้องปิดให้บริการ

หากการจัดหาที่พักทดแทนสามารถทำได้ เช่นในกรณีที่ที่พักอื่น ๆ ในพื้นที่ยังคงเปิดให้บริการ ท่านก็ควรจัดหาที่พักทดแทนให้ลูกค้า ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราสามารถให้ความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาที่พักทดแทนได้ นอกจากนี้ ทางทีมงานก็จะประเมินด้วยเช่นกันว่าจะสามารถยกเว้นค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่พักทดแทนได้หรือไม่


การติดต่อ Booking.com เพื่อรับความช่วยเหลือ

ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดให้บริการชั่วคราวในสถานการณ์ฉุกเฉิน โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะในเอกซ์ทราเน็ตหรือส่งข้อความถึงเราผ่านกล่องข้อความเอกซ์ทราเน็ต  

เมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินผ่านพ้นไปแล้ว ท่านสามารถดูวิธีเปิดให้จองที่พักอีกครั้งได้ในบทความนี้ 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?