ทุกสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับกฎหมายการให้บริการดิจิตอล (DSA)

อัปเดตเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

กฎหมายการให้บริการดิจิตอล (DSA) กำกับดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ดิจิตอลที่ปลอดภัยและโปร่งใสสำหรับผู้บริโภค กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้เราต้องรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผู้ดูแลที่พักมืออาชีพ 


เนื้อหาในบทความนี้:


เกี่ยวกับ DSA

DSA กำกับดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใสต่อผู้บริโภค กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้เราต้องรวบรวม ตรวจสอบ และแสดงข้อมูลที่สำคัญบางอย่างจากคู่ค้าที่มีการระบุว่าตนเป็นผู้ดูแลที่พักมืออาชีพ (ผู้ประกอบการ) โดยจะต้องมีการแสดงข้อมูลนี้กับผู้เดินทางในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ที่กำลังเข้าชมหรือทำการจองบนเว็บไซต์และแอปของเรา


การเลือกประเภทผู้ดูแลที่พักของท่าน 

ตามข้อบังคับของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค จะมีการขอให้คู่ค้าแจ้งข้อมูลด้วยตนเองว่าตนเป็นผู้ดูแลที่พักมืออาชีพ (ผู้ประกอบการ) หรือบุคคลทั่วไป (ไม่ใช่ผู้ประกอบการ) เมื่อลงทะเบียนที่พัก ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทผู้ดูแลที่พักได้ที่ด้านล่าง

 • ผู้ดูแลที่พักมืออาชีพ

โดยทั่วไปแล้วผู้ดูแลที่พักมืออาชีพคือ คู่ค้าที่ให้เช่าที่พักเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการค้า ธุรกิจ หรืออาชีพหลักของตน หรือเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น คู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจที่พักเป็นธุรกิจหลัก ดำเนินกิจการบริษัทจัดการที่พัก มีชื่อธุรกิจ หรือให้เช่าที่พักเป็นระยะเวลานานเป็นประจำเพื่อทำกำไร สิ่งที่ระบุในรายการนี้ยังไม่ครบถ้วนทั้งหมด โดยอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่นำมาพิจารณาเพื่อดูว่าท่านเป็นผู้ดูแลที่พักมืออาชีพหรือไม่

 • บุคคลทั่วไป

โดยทั่วไปแล้วผู้ดูแลที่พักซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปคือ ผู้ให้เช่าที่พักเพื่อวัตถุประสงค์ที่อยู่นอกเหนือการค้า ธุรกิจ หรืออาชีพหลักของตน ตัวอย่างเช่น คู่ค้าที่เปิดให้จองห้องในบ้านของตนเป็นกิจกรรมเสริม หรือเปิดให้จองที่พักตามฤดูกาลเท่านั้น 

ประเภทผู้ดูแลที่พักที่เลือกไปนี้จะไม่มีความเกี่ยวข้องในแง่ของภาษี ซึ่งรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มและ “ภาษีทางอ้อม” อื่น ๆ แต่ทว่ามีการกำหนดไว้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของสหภาพยุโรป โดยผู้ดูแลหรือผู้จัดการที่พักจะต้องเป็นผู้เลือกประเภทผู้ดูแลที่พักนี้ ไม่ใช่ทางฝั่งของเรา ทั้งนี้ที่พักจะต้องแจ้งข้อมูลนี้ด้วยตนเอง โดยเราไม่จำเป็นต้องตรวจสอบสถานะทางกฎหมายสำหรับการแจ้งข้อมูลดังกล่าว 


การรวบรวมและการตรวจสอบข้อมูลของท่าน

DSA กำหนดให้เราต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ดูแลที่พักมืออาชีพ และพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลดังกล่าวเชื่อถือได้และครบถ้วนสมบูรณ์ หากมีการระบุว่าท่านเป็นผู้ดูแลที่พักมืออาชีพ ท่านก็จะต้องดำเนินการส่งข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูลที่รวบรวมจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่าท่านเป็นบุคคลหรือองค์กรธุรกิจ โปรดเข้าไปที่แบบฟอร์มทำความรู้จักที่พักคู่ค้า (KYP) เพื่อดูว่ามีข้อมูลใดบ้างที่ท่านจำเป็นต้องระบุ 

ในการตรวจสอบข้อมูลของท่าน เราจะใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ทางการจากสหภาพยุโรปหรือประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป หรือขอเอกสารประกอบจากท่าน ทั้งนี้ การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจะต้องดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนที่ที่พักของท่านจะแสดงให้ผู้เดินทางในเขตเศรษฐกิจยุโรปเห็น 

หากท่านไม่ระบุข้อมูลนี้ หรือหากเราไม่สามารถตรวจสอบยืนยันข้อมูลดังกล่าวได้ ที่พักของท่านจะไม่แสดงให้ผู้เดินทางที่เข้าชมเว็บไซต์ของเราจากภายในเขตเศรษฐกิจยุโรปเห็น หากท่านได้ระบุข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว แต่ที่พักของท่านไม่แสดงข้อมูลในเขตเศรษฐกิจยุโรป ท่านสามารถส่งข้อร้องเรียนได้ที่นี่

DSA กำหนดให้เราต้องจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างปลอดภัยเป็นเวลา 6 เดือนหลังจากสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางสัญญาของเรา โดยเราจะลบข้อมูลหลังผ่านช่วงดังกล่าวไปแล้ว


การแสดงข้อมูลของท่าน

ในหน้าที่พัก ผู้เดินทางจะเห็นว่าที่พักท่านมีการจัดการโดยผู้ดูแลที่พักซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปหรือผู้ดูแลที่พักมืออาชีพ หากผู้ดูแลที่พักมืออาชีพเป็นผู้ดูแลจัดการที่พัก ข้อมูลบางประการก็จะปรากฏให้เห็นบนหน้าที่พัก ซึ่งรวมถึง:

 • ชื่อ
 • ที่อยู่
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่บุคคลทั่วไปติดต่อได้
 • อีเมลที่บุคคลทั่วไปติดต่อได้
 • ทะเบียนผู้ประกอบการ (ถ้ามี)
 • เลขจดทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

วิธีเปลี่ยนประเภทผู้ดูแลที่พักของท่านหลังการลงทะเบียน

หากสถานะประเภทผู้ดูแลที่พักของท่านเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ตามหลังการลงทะเบียน ท่านสามารถอัปเดตสถานะดังกล่าวได้ในเอกซ์ทราเน็ต โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกไอคอนแอคเคาท์ผู้ใช้ที่มุมขวาบน
 3. คลิกที่ศูนย์การปฏิบัติตามข้อบังคับ
 4. ค้นหารายการที่ชื่อแบบฟอร์มทำความรู้จักที่พักคู่ค้า (KYP) 
 5. ค้นหาแบบฟอร์ม DSA แล้วคลิกส่งแบบฟอร์ม
 6. ท่านสามารถตอบคำถามต่อไปนี้ได้ในแบบฟอร์ม: “ท่านเป็นผู้ดูแลที่พักมืออาชีพหรือผู้ดูแลที่พักซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป?”
 7. คลิกส่ง เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสิ้น

หากท่านเปลี่ยนจากบุคคลทั่วไปมาเป็นผู้ดูแลที่พักมืออาชีพ ระบบจะขอให้ท่านระบุข้อมูลเพิ่มเติมผ่านแบบฟอร์ม KYP ซึ่งเราจะดำเนินการตรวจสอบต่อไป 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?