ทำไมต้องกรอกแบบฟอร์มทำความรู้จักที่พักคู่ค้า (KYP)?

อัปเดตเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว | 8 นาที
บันทึก

วัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มทำความรู้จักที่พักคู่ค้า (KYP) คือรวบรวมข้อมูลเฉพาะจากที่พักคู่ค้าเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ


เนื้อหาในบทความนี้:


ทำไมต้องกรอกแบบฟอร์มทำความรู้จักที่พักคู่ค้า (KYP)?

เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลเฉพาะจากที่พักคู่ค้าของเราเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับ เรารวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในแบบฟอร์มเดียว นั่นคือแบบฟอร์ม KYP เพื่อหลีกเลี่ยงการระบุข้อมูลไว้ในหลายที่

ที่พักคู่ค้าทุกรายจะต้องให้ข้อมูลบางอย่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าที่พักคู่ค้าเหล่านั้นเป็นผู้ดูแลที่พักมืออาชีพหรือบุคคลทั่วไป และขึ้นอยู่กับว่าที่พักคู่ค้ารายดังกล่าวดำเนินธุรกิจในฐานะบุคคลธรรมดาหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรธุรกิจ

นอกจากนี้ที่ตั้งของที่พักยังมีผลกับข้อมูลบางอย่างที่ระบบจะขอให้ท่านระบุได้เช่นกัน เนื่องจากกฎหมายและข้อบังคับบางข้อเป็นเรื่องเฉพาะตามแต่ละประเทศ


เราใช้ข้อมูลนี้อย่างไร?

เราใช้ช่องทางที่ปลอดภัยในการส่งข้อมูลของท่านไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งช่วยเราตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเทียบกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งนี้ การร่วมงานกันระหว่าง Booking.com และบุคคลที่สามนี้เป็นไปตามข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวทุกประการ

หากประเทศที่ที่พักของท่านตั้งอยู่กำหนดให้เราต้องแบ่งปันข้อมูลกับรัฐบาล เราจะดำเนินการดังกล่าวโดยให้เป็นไปตามข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัว


เราตรวจสอบแอคเคาท์ของท่านบ่อยเพียงใด?

ในบางครั้งเราอาจขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านให้ไว้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลใด ๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการส่งแบบฟอร์มอีกครั้ง


การเข้าถึงและส่งแบบฟอร์มทำความรู้จักที่พักคู่ค้า (KYP)

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเข้าถึง กรอก และส่งแบบฟอร์มทำความรู้จักที่พักคู่ค้า (KYP):

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่แบนเนอร์ KYP เพื่อเข้าถึงแบบฟอร์ม
 3. ระบุข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต้องระบุ
 4. บันทึกและส่งแบบฟอร์ม

การแก้ไขข้อมูลของท่าน

หากต้องการส่งแบบฟอร์มอีกครั้งพร้อมข้อมูลที่อัปเดต โปรดติดต่อทีมงานช่วยเหลือในพื้นที่ของท่าน


คำศัพท์เฉพาะที่เราใช้ในแบบฟอร์ม

ด้านล่างนี้คือคำอธิบายคำศัพท์เฉพาะที่เราใช้ในแบบฟอร์มทำความรู้จักที่พักคู่ค้า (KYP):

 • บุคคล: “บุคคลธรรมดา” (ผู้ที่มีสภาพบุคคลตามกฎหมาย) ที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง และไม่ได้มีการจัดตั้งและดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับบริษัท
 • องค์กรธุรกิจ: หน่วยงานที่มีการจัดตั้งและดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับบริษัท โดยทำกิจกรรมทางธุรกิจ งานการกุศล หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต โดยปกติแล้วองค์กรธุรกิจมักจัดตั้งขึ้นเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน ทรัสต์ และองค์กรเอกชน (NGO)
 • ชื่อตามกฎหมายของที่พัก: ชื่อตามกฎหมายอย่างเป็นทางการของที่พักตามที่ใช้ในเอกสารการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ
 • เจ้าของที่พัก: เจ้าของตามกฎหมายคือบุคคลหรือองค์กรธุรกิจที่เป็นเจ้าของที่พัก หากบุคคลหนึ่ง ๆ เป็นเจ้าของที่พัก บุคคลดังกล่าวก็จะเป็นเจ้าของตามกฎหมาย หากบริษัทหนึ่ง ๆ เป็นเจ้าของที่พัก บุคคลที่เป็นเจ้าของบริษัทดังกล่าวก็จะเป็นเจ้าของที่ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย
 • ผู้จัดการที่พัก (ประเภทของผู้จัดการ): บุคคล (หรือกลุ่มบุคคล) ที่รับผิดชอบการดำเนินงานในแต่ละวันของที่พัก โดยอาจรวมถึงการจัดการพนักงาน การจัดกิจกรรมทางการตลาด การประสานงานและการบริหารจัดการบริการต่าง ๆ ของที่พัก และการควบคุมดูแลการให้บริการด้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกของที่พัก
 • บริษัทจัดการที่พัก (ประเภทของผู้จัดการ): บริษัทจัดการที่พักให้การสนับสนุนด้านการดำเนินงานในแต่ละวันโดยคิดค่าธรรมเนียม ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการบุคคลที่สามในด้านบัญชี การขายและการตลาด อาหารและเครื่องดื่ม ทรัพยากรบุคคล การตรวจสอบ การจัดการรายได้ และบริการอื่น ๆ
 • เจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานรัฐ: ซึ่งรวมถึงบุคคลระดับสูง เช่น ประมุขแห่งรัฐ ผู้ที่มาจากการเลือกตั้ง และพนักงานอาวุโสของรัฐบาล ตลอดจนแผนก หน่วยงาน และองค์กรนิติบัญญัติที่จัดตั้งโดยรัฐบาล
 • มีรัฐเป็นเจ้าของ: กรณีที่หน่วยงานหนึ่ง ๆ มีหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมทั้งหมด (เช่น โดยการถือกรรมสิทธิ์มากกว่า 50%)

 

ตอนนี้ท่านสามารถเข้าดูข้อความและข้อมูลอัปเดตทั้งหมดด้านกฎหมายได้ทุกเมื่อในที่เดียว

อ่านเพิ่มเติม

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?