รับคำแนะนำเพื่อดึงดูดลูกค้า

ข้อมูลของเราแสดงให้เห็นว่ามีการค้นหาเพิ่มขึ้นเกือบ 50% สำหรับช่วงไฮซีซันนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เพิ่มยอดจองของท่านด้วยคู่มือของเรา 

รับคำแนะนำเพิ่มเติม

กฎหมายและข้อกำหนดในท้องถิ่น

อัปเดตเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

สิ่งที่ถือว่ามีความสำคัญสำหรับเราคือภูมิภาคซึ่งท่านดำเนินธุรกิจอยู่นั้นยังคงเป็นสถานที่ที่น่าเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวและน่าอยู่สำหรับผู้อยู่อาศัย ในบางเมืองเหล่านี้มีการประกาศใช้กฎหมายและข้อกำหนดสำหรับการให้เช่าที่พักระยะสั้นและระยะยาวเพื่อคุ้มครองทั้งท่านและลูกค้า ดังนั้นก่อนจะลงทะเบียนเปิดให้จองที่พักกับเรา จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านควรรับทราบข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งมีผลต่อเมือง ภูมิภาค หรือประเทศซึ่งที่พักของท่านตั้งอยู่

การเข้าพักระยะสั้น

ในหลายพื้นที่นั้นเจ้าของที่พักต้องถือใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตหากต้องการนำที่พักไปลงทะเบียนเปิดให้จองเป็นที่พักให้เช่าระยะสั้น ในบางพื้นที่หน่วยงานที่มีอำนาจในท้องถิ่นจะจำกัดจำนวนคืนสูงสุดที่เปิดให้จองได้ต่อปี ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ก็จะมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าพักในที่พัก

การเข้าพักระยะยาว

เมื่อเปิดให้เข้าพักระยะยาว ท่านอาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับเจ้าของที่พัก-ผู้เช่า กฎหมายเหล่านี้แตกต่างกันไปตามพื้นที่ และอาจสร้างภาระผูกพันเพิ่มเติมทางกฎหมายสำหรับท่านและมอบสิทธิเพิ่มเติมทางกฎหมายให้ลูกค้า ตัวอย่างเช่น ในบางพื้นที่ลูกค้าที่เข้าพักในบ้านพักหรืออพาร์ตเมนต์เป็นระยะเวลาหนึ่งอาจได้รับความคุ้มครองด้วยสิทธิในฐานะผู้เช่า หรืออาจมีการจำกัดจำนวนเงิน “ค่าเช่า” ที่ท่านสามารถเรียกเก็บจากลูกค้า

เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบกฎและข้อกำหนดในท้องถิ่นก่อนที่จะลงทะเบียนเปิดให้จองที่พักสำหรับเข้าพักระยะยาว หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียด รวมถึงข้อมูลอัปเดตล่าสุดว่ากฎหมายและข้อกำหนดใดที่มีผลต่อที่พักของท่าน ก็สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลท้องถิ่นของท่าน

เราได้รวมลิงก์ไปยังเว็บไซต์เทศบาลต่าง ๆ และคำแนะนำอื่น ๆ ไว้ด้านล่าง แต่รายการนี้ไม่ใช่ข้อมูลโดยรวมที่ครบถ้วนของข้อกำหนดทั้งหมดทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม ท่านอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ เพิ่มเติม (เช่น หนังสืออนุญาต ใบอนุญาต ภาระผูกพันด้านสุขภาพและความปลอดภัย และกฎการแบ่งเขตพื้นที่) เสียก่อนจึงจะเปิดให้เช่าที่พักของท่านในระยะสั้นหรือระยะยาวบนแพลตฟอร์มของเราได้ นอกจากนี้ท่านก็ควรปรึกษากับที่ปรึกษาอิสระด้านกฎหมายของท่านเองด้วย

 

ภาระผูกพันของเราในการรายงานข้อมูลในออสเตรีย

ทำไมเราจึงแบ่งปันข้อมูลของที่พักคู่ค้า

เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2020 กระทรวงการคลังของออสเตรียได้เริ่มใช้ภาระผูกพันใหม่ ๆ ด้านการรายงานข้อมูล ซึ่งมีผลกับแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกในการจัดหาบริการโดยเฉพาะบางอย่างในออสเตรีย ด้วยเหตุนี้ในแต่ละปีเราจึงต้องให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับที่พักคู่ค้าของเราแก่กระทรวงการคลังของออสเตรีย

ประเภทข้อมูลที่เราแบ่งปันกับหน่วยงานออสเตรีย

หากท่านเป็นที่พักคู่ค้าในออสเตรีย กฎหมายกำหนดให้เราต้องรายงานข้อมูลซึ่งรวมถึงชื่อตามกฎหมาย ที่อยู่ และหมายเลขจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของท่าน รวมถึงประเภทของบริการที่ท่านเสนอ (สำหรับที่พักคู่ค้าของเรา บริการนี้ก็คือที่พัก) และยอดรายได้รายเดือนที่ท่านได้รับบนแพลตฟอร์มของเรา

ช่วงเวลาที่เราแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการจอง

ภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกปี เราต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจองที่จองในปีที่แล้วตามปฏิทิน โดยเรารายงานข้อมูลนี้เป็นครั้งแรกในเดือนมกราคม ค.ศ. 2021

จะเกิดอะไรขึ้นหากที่พักคู่ค้าไม่ได้แจ้งข้อมูลที่เราจำเป็นต้องรายงาน

ข้อมูลจำเป็นที่มักเป็นไปได้ว่าเรายังไม่มีนั้นมีเพียงอย่างเดียวคือหมายเลขจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของที่พักคู่ค้า หากที่พักท่านตั้งอยู่ในออสเตรียและยังไม่ได้แจ้งหมายเลขจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของท่านให้เราทราบ เราขอแนะนำให้ท่านดำเนินการนี้โดยเร็วที่สุดเพื่อที่หน่วยงานในออสเตรียจะได้ไม่ต้องสอบถามเข้ามา ท่านสามารถดำเนินการนี้โดยเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต คลิกที่การเงิน จากนั้นคลิกที่ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

เราจำเป็นต้องบันทึกหมายเลขจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของท่าน หรือเหตุผลที่ท่านไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในออสเตรีย หากรายได้ที่ท่านได้รับผ่านแพลตฟอร์มของเรามากกว่า €35,000 ใน 1 ปีปฏิทิน โดยการดำเนินการนี้ไม่คำนึงถึงภาระผูกพันด้านการรายงานข้อมูล หากเราไม่ได้รับข้อมูลนี้ เราต้องระงับการเปิดให้จองที่พักท่านบนแพลตฟอร์มของเรา เราไม่สามารถให้คำแนะนำว่าท่านต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในออสเตรียหรือไม่ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เราขอแนะนำให้ติดต่อที่ปรึกษาด้านภาษีหรือนักบัญชีของท่าน

จะเกิดอะไรขึ้นหากที่พักคู่ค้าไม่ต้องการให้เราแบ่งปันข้อมูลของที่พักกับหน่วยงาน

กฎหมายกำหนดให้เราต้องแบ่งปันข้อมูลที่พักคู่ค้าของเรากับหน่วยงานออสเตรีย แม้ว่าที่พักคู่ค้าจะขอไม่ให้เราทำเช่นนั้นก็ตาม

กระทรวงการคลังของออสเตรียจะดำเนินการอย่างไรกับข้อมูลนี้

กระทรวงการคลังของออสเตรียยังไม่ได้ยืนยันว่าจะนำข้อมูลที่เราแบ่งปันนี้ไปใช้อย่างไร แต่เราคาดว่าอย่างน้อยที่สุดคือจะนำไปใช้เพื่อประเมินว่าที่พักคู่ค้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีมูลค่าเพิ่มในออสเตรียหรือไม่

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระผูกพันในการรายงานข้อมูลในออสเตรีย โปรดดูที่เว็บไซต์กระทรวงการคลังของออสเตรีย

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?