การกำหนดประเภทผู้ดูแลที่พัก (มืออาชีพ/บุคคลทั่วไป) (ต้องดำเนินการ)

อัปเดตเมื่อ 7 เดือน ที่แล้ว
บันทึก

เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับใหม่ Booking.com ต้องขอให้ที่พักคู่ค้าบางแห่งแจ้งว่าเป็นผู้ดูแลที่พักมืออาชีพ (ผู้ประกอบการ) หรือผู้ดูแลที่พักซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป (ไม่ใช่ผู้ประกอบการ)

ทั้งนี้ เราจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลแก่ลูกค้าว่าผู้ดูแลท่านใดที่เป็นผู้ประกอบการและท่านใดบ้างที่ไม่ใช่ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 2020 เป็นต้นไป


สารบัญ

นิยามของผู้ดูแลที่พักมืออาชีพ (ผู้ประกอบการ) และผู้ดูแลที่พักซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป (ไม่ใช่ผู้ประกอบการ)

เหตุใดจึงต้องแจ้งประเภทผู้ดูแล?

จะต้องดำเนินการเช่นไรบ้าง?

การคุ้มครองผู้บริโภคคืออะไร?

ประเภทของผู้ดูแลที่พักมีผลอย่างไรกับธุรกิจของฉันบ้าง?

เพราะเหตุใดฉันจึงเห็นว่ามีการระบุ "มืออาชีพ/ผู้ประกอบการ" ไว้บนแบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลแล้ว?


นิยามของผู้ดูแลที่พักมืออาชีพ (ผู้ประกอบการ) และผู้ดูแลที่พักซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป (ไม่ใช่ผู้ประกอบการ)

  • ผู้ดูแลที่พักมืออาชีพ (ผู้ประกอบการ): กลุ่มบุคคลใดก็ตามที่ให้เช่าที่พัก 1 แห่งหรือที่พักหลายแห่ง โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อการค้า การทำธุรกิจ หรือการทำเป็นอาชีพ (เช่น เมื่อที่พักเป็นกิจกรรมหลักของธุรกิจ หรือมีบริษัทจัดการที่พักเป็นผู้ดูแลจัดการที่พักดังกล่าว)
  • ผู้ดูแลที่พักซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป (ไม่ใช่ผู้ประกอบการ): กลุ่มบุคคลใดก็ตามที่ให้เช่าที่พัก 1 แห่งหรือที่พักหลายแห่ง โดยไม่ได้มีจุดประสงค์หลักเพื่อการค้า การทำธุรกิจ หรือการทำเป็นอาชีพ (เช่น เมื่อที่พักเป็นกิจกรรมรอง หรือที่พักเปิดขายเพียงบางช่วงหรือเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้น)

หมายเหตุ: ในทางปฏิบัติก็คือ สำหรับกรณีที่การให้เช่าที่พักนั้นเป็นแหล่งรายได้หลักของบุคคลที่ดูแลจัดการที่พัก ที่พักดังกล่าวก็จะถือว่าเป็นที่พักมืออาชีพ (ผู้ประกอบการ) ทั้งนี้ เจ้าของ/ผู้จัดการที่พักจะต้องเป็นผู้ประเมินความแตกต่างดังกล่าว โดย Booking.com จะไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการแต่อย่างใด
 

เหตุใดจึงต้องแจ้งประเภทผู้ดูแล?

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของผู้ดูแลที่พักจะต้องแสดงในหน้าที่พักบน Booking.com แก่ผู้ใช้จากเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ที่กำลังค้นหาที่พักหรือทำการจองในเว็บไซต์และแอปของ Booking.com

ในกรณีที่ผู้ดูแลไม่ใช่ผู้ประกอบการ ผู้ใช้ก็จะเห็นข้อมูลว่าที่พักเหล่านี้ "จัดการโดยบุคคลธรรมดา" ทว่าในกรณีที่ผู้ดูแลที่พักมืออาชีพ (ผู้ประกอบการ) เป็นผู้ดูแลจัดการที่พัก ก็จะไม่มีการแสดงข้อมูลใด ๆ (เว้นแต่จะมีการระบุเป็นอื่น)

หมายเหตุ: ที่พักคู่ค้าเป็นผู้แจ้งข้อมูลนี้ด้วยตนเอง โดย Booking.com ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของสถานะทางกฎหมายสำหรับการแจ้งข้อมูลดังกล่าว 

จะต้องดำเนินการเช่นไรบ้าง?

ที่พักคู่ค้าบางแห่งจำเป็นต้องผ่านการประเมินเมื่อมีการระบุประเภทผู้ดูแลที่พักว่าเป็นแบบผู้ดูแลที่พักมืออาชีพ (ผู้ประกอบการ) หรือผู้ดูแลที่พักซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป (ไม่ใช่ผู้ประกอบการ)

ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว นอกจากว่าสถานะของที่พักคู่ค้ามีการเปลี่ยนแปลง (เช่น ที่พักได้เปลี่ยนเป็นธุรกิจที่เน้นการค้าเป็นหลัก หรือเมื่อที่พักเปลี่ยนจากการธุรกิจที่เน้นการค้าเป็นหลักมาเป็นผู้ดูแลที่พักซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป) ขั้นตอนข้างต้นสามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ตามวิธีด้านล่างนี้:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตโดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต โปรดอ่านบทความนี้

  1. เลือก "ที่พัก" จากนั้นคลิกที่ "ข้อมูลทั่วไป" และท่านจะเห็นแบบฟอร์มแจ้งประเภทผู้ดูแลที่พัก
  2. เลือกประเภทผู้ดูแลที่พักซึ่งตรงกับสถานะของท่าน จากนั้นอัปเดตข้อมูลโดยคลิกที่ปุ่ม "อัปเดตข้อมูลของท่าน"

อัปเดตประเภทผู้ดูแลที่พัก

การคุ้มครองผู้บริโภคคืออะไร? สิ่งนี้หมายถึงการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคใช้สิทธิ์ของตน (เช่น ในกรณีที่ไม่พึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ) คำร้องเรียนของผู้บริโภคจะได้รับการประเมินโดยดูจาก "ความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผล" ที่ผู้บริโภคมีต่อที่พัก

โดยทั่วไปแล้ว "ความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผล" ของลูกค้าที่มีต่อผู้ดูแลที่พักมืออาชีพนั้นอาจแตกต่างจาก "ความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผล" ที่ลูกค้ามีต่อผู้ดูแลที่พักซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา

ประเภทของผู้ดูแลที่พักมีผลอย่างไรกับธุรกิจของฉันบ้าง?

สถานะประเภทของผู้ดูแลที่พักนั้นช่วยให้ลูกค้ามีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับที่พักที่ตนเลือกเข้าพัก ถึงแม้ว่าการดำเนินการเช่นนี้จะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด แต่ Booking.com ก็ได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า วิธีที่เราแสดงข้อมูลประเภทของผู้ดูแลที่พักนั้นได้รับการทดสอบและพิสูจน์แล้วว่าจะมีผลกระทบต่อธุรกิจของท่านน้อยที่สุด นอกจากนี้ แผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์และบริการอื่น ๆ ของ Booking.com จะให้บริการเช่นเดิมไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ดูแลที่พักประเภทใดก็ตาม

เพราะเหตุใดฉันจึงเห็นว่ามีการระบุ "มืออาชีพ/ผู้ประกอบการ" ไว้บนแบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลแล้ว?

เราอาจระบุให้แล้วว่าที่พักของท่านเป็น "มืออาชีพหรือผู้ประกอบการ" โดยอิงมาจากลักษณะของธุรกิจของท่าน ท่านอาจพบกรณีเช่นนี้ได้ ตัวอย่างเช่น หากท่านจัดการเครือที่พัก หรือจัดการที่พักประเภทโรงแรม โฮสเทล รีสอร์ท หรือเป็นบริษัทจัดการที่พักซึ่งดูแลที่พักหลายแห่ง เป็นต้น

 

ตอนนี้ท่านสามารถเข้าดูข้อความและข้อมูลอัปเดตทั้งหมดด้านกฎหมายได้ทุกเมื่อในที่เดียว
อ่านเพิ่มเติม

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?