การต้อนรับลูกค้าที่มีสัตว์ช่วยเหลือ

อัปเดตเมื่อ 4 เดือน ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

ผู้เดินทางที่มีความทุพพลภาพจะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและปราศจากการเลือกปฏิบัติ ดังที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและแถลงการณ์ต่อต้านการเลือกปฏิบัติของเรา

ในหลายประเทศ กฎหมายกำหนดให้ที่พักคู่ค้าต้องยอมรับการจองจากผู้เดินทางที่มีสัตว์ช่วยเหลือ และต้องไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือบังคับใช้เงื่อนไขเพิ่มเติม แม้ว่าจะมีนโยบายห้ามนำสัตว์เลี้ยงมาเข้าพักก็ตาม 

ข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ช่วยเหลือนั้นแตกต่างกันไปตามสถานที่แต่ละแห่ง ดังนั้นท่านจึงควรศึกษากฎหมายในพื้นที่ให้เข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว หรือติดต่อเราหากมีข้อสงสัยใด ๆ 

การต้อนรับสัตว์ช่วยเหลือแสดงให้เห็นว่าท่านสนับสนุนสนับสนุนการพึ่งพาตนเองและเสรีภาพของผู้พิการ


เนื้อหาในบทความนี้:


ทำความเข้าใจว่าสัตว์ช่วยเหลือคืออะไร

สัตว์ช่วยเหลือที่ผ่านการรับรองไม่นับว่าเป็นสัตว์เลี้ยง แต่เป็นสัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พิการ สัตว์เหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้พิการให้ดำเนินกิจวัตรประจำวันได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ รวมถึงบรรเทาผลกระทบจากความทุพพลภาพ 

ตัวอย่างบางส่วนของประเภทสัตว์ช่วยเหลือที่พบได้บ่อยมีดังนี้: 

 • สัตว์นำทางช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาหรือมีความบกพร่องทางการมองเห็น
 • สัตว์ช่วยฟังจะเตือนผู้ที่หูหนวกหรือมีความบกพร่องทางการได้ยินให้ทราบถึงเสียงบางประเภท
 • สัตว์บริการช่วยเหลือผู้ที่มีอาการป่วยหรือมีความทุพพลภาพทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือทางจิต โดยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความทุพพลภาพของบุคคลนั้น ๆ

สัตว์ช่วยเหลือได้รับการฝึกฝนให้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยและพฤติกรรมซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับสัตว์ในพื้นที่สาธารณะ 

สัตว์เพื่อการบำบัด สัตว์เลี้ยง และสัตว์เยียวยาจิตใจนั้นไม่จัดว่าเป็นสัตว์ช่วยเหลือ แม้ว่าสัตว์ประเภทข้างต้นอาจช่วยเหลือผู้เดินทางที่มีอาการป่วยทางร่างกายหรือทางจิตใจได้ แต่สัตว์เหล่านี้ไม่ได้ผ่านการฝึกฝนและไม่ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานของสัตว์ช่วยเหลือ


การต้อนรับและมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ช่วยเหลือ

เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เดินทางและสัตว์ช่วยเหลือ โปรดปฏิบัติต่อผู้เดินทางและสัตว์ช่วยเหลืออย่างให้เกียรติและสุภาพ รวมถึงอย่าลืมว่าสัตว์ช่วยเหลือกำลังทำงานอยู่ โดยคำแนะนำบางประการเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านไม่ควรทำมีดังนี้:

 • อย่าหันเหความสนใจ พูดกับ ร้องเรียก หรือส่งเสียงใส่สัตว์ช่วยเหลือ
 • อย่าสัมผัสตัวสัตว์ช่วยเหลือโดยไม่ได้ขอและได้รับอนุญาตก่อน
 • อย่าขุ่นเคืองใจหากท่านถูกขอไม่ให้ลูบตัวสัตว์ 
 • อย่าให้อาหารสัตว์ช่วยเหลือ
 • อย่าถามคำถามส่วนตัวเกี่ยวกับความทุพพลภาพของผู้เดินทางหรือก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวของผู้เดินทาง

คำแนะนำบางประการเพื่อช่วยท่านในการต้อนรับสัตว์ช่วยเหลือมีดังนี้:

 • ให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนเกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎหมายและความคาดหวังในการต้อนรับสัตว์ช่วยเหลือ และอย่าลังเลที่จะแชร์หน้านี้
 • อัปเดตนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ ของท่าน รวมถึงนโยบายด้านการไม่เลือกปฏิบัติสำหรับผู้พิการและนโยบายห้ามนำสัตว์เลี้ยงมาเข้าพัก โดยควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางสำหรับการอนุญาตให้เข้าถึงสัตว์ช่วยเหลือและการกำหนดขั้นตอนการส่งต่อปัญหา 
 • สร้างความตระหนักรู้ในการสื่อสารภายในและภายนอก 
 • แสดงข้อมูลเพื่อต้อนรับลูกค้าที่มีความทุพพลภาพ เช่น ติดโปสเตอร์ที่เขียนว่า “ยินดีต้อนรับสัตว์ช่วยเหลือ” บริเวณทางเข้าและใส่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของท่าน 
 • พิจารณาร่วมมือกับองค์กรสัตว์ช่วยเหลือในพื้นที่ในด้านการฝึกอบรม เวิร์กช็อป การระดมทุน หรือโอกาสในการเป็นอาสาสมัคร

คำถามที่พบบ่อย - ออสเตรเลีย

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?