ใช้คู่มือของเราที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดึงดูดดีมานด์ช่วงปลายซีซัน

ความเท่าเทียมมีลักษณะเช่นไร?

อัปเดตเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว
บันทึก

ใช้เวลาอ่าน 2 นาที

ไฮไลท์: Booking.com มีกฏเกณฑ์ด้านความเท่าเทียมที่แตกต่างกันไปตามประเทศที่ที่พักตั้งอยู่ หากท่านต้องการดูข้อมูลเต็มรูปแบบเกี่ยวกับความเท่าเทียมซึ่งอยู่นอกเหนือจากเนื้อหาด้านล่างนี้ โปรดดูที่ข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการ (GDTs)

Booking.com จะใช้หนึ่งในกฎเกณฑ์ด้านความเท่าเทียมต่อไปนี้ โดยอิงจากประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของที่พัก:

  • ไม่สามารถขอความเท่าเทียมในการขาย: ในกรณีนี้ที่พักคู่ค้าไม่มีข้อผูกมัดเฉพาะกับ Booking.com ทั้งในเรื่องราคา เงื่อนไข และจำนวนตัวเลือกที่เปิดให้จองผ่านแพลตฟอร์มของ Booking.com เมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางอื่น ๆ (ทั้งออนไลน์และออฟไลน์)
  • มีข้อจำกัดสูงด้านความเท่าเทียมในการขาย: ในกรณีนี้ที่พักคู่ค้าจะต้องให้ราคาและเงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเท่าเทียมแก่ Booking.com สำหรับตัวเลือกเดียวกันซึ่งมีองค์ประกอบเหมือนกัน (เป็นอย่างน้อย) ดังเช่นที่ที่พักคู่ค้าเป็นผู้เสนอผ่านช่องทางออนไลน์ของตนเอง
  • มีข้อจำกัดต่ำด้านความเท่าเทียมในการขาย: ในกรณีนี้ที่พักคู่ค้าจะต้องให้ราคา เงื่อนไข และจำนวนตัวเลือกที่เปิดให้จองที่ดีกว่าหรือเท่าเทียมแก่ Booking.com สำหรับตัวเลือกเดียวกันซึ่งมีองค์ประกอบเหมือนกัน (เป็นอย่างน้อย) ดังเช่นที่ที่พักคู่ค้าเป็นผู้เสนอผ่านช่องทางอื่น ๆ (ทั้งออนไลน์และออฟไลน์) 

ทั้งนี้ เราจะอิงรายละเอียดตามข้อกำหนดเรื่องความเท่าเทียมในหัวข้อ 2.2. ของ GDTs ของเรา ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนระหว่างคำอธิบายนี้กับข้อกำหนดเกี่ยวกับความเท่าเทียมใน GDTs จะถือว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับความเท่าเทียมใน GDTs มีผลบังคับเหนือกว่า โดยท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GDTs ได้ที่นี่

คำชี้แจงเกี่ยวกับความเท่าเทียมซึ่งปรากฏในหัวข้อ 2.2 ของ GDTs มีดังนี้:

(...) Booking.com รับผิดชอบในการลงทุนเพื่อดึงดูดลูกค้าและทำให้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบที่พักบนแพลตฟอร์มได้ ที่พักจะกำหนดราคาไว้บนแพลตฟอร์ม ข้อกำหนดด้านความเท่าเทียมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มั่นใจว่าราคาและเงื่อนไขที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มนั้นสามารถแข่งขันได้ ดังนั้นลูกค้าอาจจะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายในการค้นหาที่ลดลง อีกทั้งมีจุดประสงค์เพื่อป้องกัน “การรอรับผลประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียว” ของที่พักจากการลงทุนสำคัญที่กระทำโดย Booking.com

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?