ความเท่าเทียม (Parity) มีลักษณะเช่นไร?

อัปเดตเมื่อ 9 เดือน ที่แล้ว | 2 นาที
บันทึก

ไฮไลท์: Booking.com มีกฏเกณฑ์ด้านความเท่าเทียม (Parity) ที่แตกต่างกันไปตามประเทศที่ที่พักตั้งอยู่ หากท่านต้องการข้อมูลฉบับเต็มเกี่ยวกับความเท่าเทียมซึ่งอยู่นอกเหนือจากเนื้อหาด้านล่างนี้ โปรดดูที่ข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการ (GDT)

Booking.com จะใช้หนึ่งในกฎเกณฑ์ด้านความเท่าเทียมต่อไปนี้ โดยอิงจากประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของที่พัก:

  • ไม่สามารถขอความเท่าเทียมในการขาย: ในกรณีนี้ที่พักคู่ค้าไม่มีข้อผูกมัดเฉพาะกับ Booking.com ทั้งในเรื่องราคา เงื่อนไข และจำนวนตัวเลือกที่เปิดให้จองผ่านแพลตฟอร์มของ Booking.com เมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางอื่น ๆ (ทั้งออนไลน์และออฟไลน์)
  • มีข้อจำกัดสูงด้านความเท่าเทียมในการขาย: ในกรณีนี้ที่พักคู่ค้าควรให้ราคาและเงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเท่าเทียมแก่ Booking.com สำหรับตัวเลือกที่พักเดียวกันซึ่งมีองค์ประกอบเหมือนกัน (เป็นอย่างน้อย) ดังเช่นที่ที่พักคู่ค้าเป็นผู้เสนอผ่านช่องทางออนไลน์ของตนเอง
  • มีข้อจำกัดต่ำด้านความเท่าเทียมในการขาย: ในกรณีนี้ที่พักคู่ค้าควรให้ราคา เงื่อนไข และจำนวนตัวเลือกที่เปิดให้จองที่ดีกว่าหรือเท่าเทียมแก่ Booking.com สำหรับตัวเลือกที่พักเดียวกันซึ่งมีองค์ประกอบเหมือนกัน (เป็นอย่างน้อย) ดังเช่นที่ที่พักคู่ค้าเป็นผู้เสนอผ่านช่องทางอื่น ๆ (ทั้งออนไลน์และออฟไลน์) 

ทั้งนี้ เราจะอิงรายละเอียดตามข้อกำหนดเรื่องความเท่าเทียมในหัวข้อ 2.2. ของ GDT ของเรา ในกรณีที่คำอธิบายนี้กับข้อกำหนดเกี่ยวกับความเท่าเทียมใน GDT มีความคลาดเคลื่อนกัน จะถือว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับความเท่าเทียมใน GDT มีผลบังคับเหนือกว่า โดยท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GDT ได้ที่นี่

คำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุผลของความเท่าเทียมซึ่งปรากฏในหัวข้อ 2.2 ของ GDT มีดังนี้:

(...) Booking.com รับผิดชอบในการลงทุนเพื่อดึงดูดลูกค้าและทำให้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบที่พักบนแพลตฟอร์มได้ ที่พักตั้งราคาไว้บนแพลตฟอร์ม ข้อกำหนดด้านความเท่าเทียมมีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าราคาและเงื่อนไขที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มนั้นสามารถแข่งขันได้ ดังนั้นลูกค้าอาจจะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายในการค้นหาที่ลดลง อีกทั้งมีจุดประสงค์เพื่อป้องกัน “การรอรับผลประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียว” ของที่พักจากการลงทุนสำคัญที่กระทำโดย Booking.com

 

ตอนนี้ท่านสามารถเข้าดูข้อความและข้อมูลอัปเดตทั้งหมดด้านกฎหมายได้ทุกเมื่อในที่เดียว
อ่านเพิ่มเติม

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?