จรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์ของเรา

อัปเดตเมื่อ 9 เดือน ที่แล้ว | 1 นาที
บันทึก

ในฐานะธุรกิจระดับโลก เรามีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรากำลังดำเนินการอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบอยู่เสมอ โดยเราจะสามารถบรรลุสิ่งนี้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความร่วมมือจากคู่ค้าของเราซึ่งรวมถึงซัพพลายเออร์ของเราด้วย จรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์ของเรานี้กำหนดมาตรฐานสำหรับวิธีดำเนินธุรกิจของเราและผู้ที่เราจะร่วมธุรกิจด้วย วิธีนี้ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าจะสามารถให้บริการตามค่านิยมหลักของเราได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายในขณะที่เติบโตไปพร้อมกับคู่ค้าของเรา

จรรยาบรรณนี้ใช้กับ:

  • ธุรกิจและผู้รับจ้างอิสระทั้งหมดที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับ Booking Holdings และบริษัทในเครือซึ่งรวมถึง Booking.com
  • บุคคลใดก็ตามที่ได้รับการว่าจ้างโดยหนึ่งในซัพพลายเออร์ของเรา (ไม่คำนึงถึงประเภทของสัญญาหรือสถานที่ทำงานของบุคคลดังกล่าว)
  • บริษัทย่อย ผู้รับจ้างช่วง และตัวแทนใด ๆ ก็ตามซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ที่มีใบอนุญาต/ได้รับอนุญาตในการนำผลิตภัณฑ์และบริการไปขายต่อ (Reseller) ให้ Booking Holdings และบริษัทในเครือ

อ่านจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์ของเรา

ดูวิดีโอฝึกอบรมของเรา

 

ตอนนี้ท่านสามารถเข้าดูข้อความและข้อมูลอัปเดตทั้งหมดด้านกฎหมายได้ทุกเมื่อในที่เดียว
อ่านเพิ่มเติม

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?