จะนำที่พักออกหรือยุติการร่วมธุรกิจกับ Booking.com ได้อย่างไร?

อัปเดตเมื่อ 2 สัปดาห์ ที่แล้ว
บันทึก

สิ่งที่ท่านต้องดำเนินการเพื่อนำที่พักออกจากแพลตฟอร์มของเรานั้นขึ้นอยู่กับว่าท่านต้องการนำออกเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

กรณีที่ต้องการปิดที่พักชั่วคราว

หากท่านต้องการนำที่พักออกจากแพลตฟอร์มเพียงระยะเวลาหนึ่ง เราขอแนะนำให้ท่านใช้ฟังก์ชั่นงดรับการจองชั่วคราวเพื่อปิดที่พักไม่ให้รับการจองชั่วคราว หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีดำเนินการนี้ โปรดดูบทความนี้

กรณีที่ต้องการนำที่พักออกถาวร

หากท่านกำลังพิจารณาที่จะนำที่พักออกเป็นการถาวรและบอกเลิกสัญญาของท่าน นี่คือข้อมูลบางประการที่ท่านควรทราบ:

 • ในกรณีที่ท่านเปลี่ยนใจหลังจากที่เริ่มกระบวนการบอกเลิกสัญญาไปแล้ว เราอาจไม่สามารถยกเลิกกระบวนการดังกล่าวให้ท่านได้
 • ก่อนที่ท่านจะสามารถบอกเลิกสัญญากับเราได้ ท่านจะต้องให้บริการการจองใด ๆ ก็ตามที่ยังไม่ได้เข้าพัก รวมทั้งชำระใบแจ้งหนี้ที่ยังค้างชำระ
 • หากท่านไม่สามารถให้บริการกับการจองที่ยังไม่ได้เข้าพัก ท่านก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดหาที่พักทดแทนให้กับลูกค้าดังกล่าว

เราขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการร่วมธุรกิจกับเราเสมอมา หากท่านยังต้องการนำที่พักออกจากแพลตฟอร์มของเราอย่างถาวร ท่านก็สามารถบอกเลิกสัญญากับเราได้ทางเอกซ์ทราเน็ต โดยการยกเลิกสัญญาด้วยวิธีนี้จะเร็วกว่ามากเมื่อเทียบกับการติดต่อทีมงานช่วยเหลือของเรา

วิธีดำเนินการมีดังต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกกล่องข้อความ จากนั้นเลือกข้อความที่ติดต่อกับ Booking.com
 3. คลิกที่ดูตัวเลือกสำหรับติดต่อ
 4. เลือกหัวข้อแอคเคาท์ (รหัสผ่าน ข้อมูลติดต่อ ระบบ Channel manager อุปกรณ์ บอกเลิกสัญญา จากนั้นเลือกหัวข้อย่อยเป็นบอกเลิกสัญญา (ขายที่พัก ปิดกิจการชั่วคราวและถาวร)
 5. คลิกที่บอกเลิกสัญญา จากนั้นตอบคำถามทั้งหมดที่ปรากฏตามมา
 6. อ่านข้อมูลสำคัญที่ปรากฏ จากนั้นทำเครื่องหมายในกล่องเพื่อยืนยันว่าท่านรับทราบข้อมูลดังกล่าวและมั่นใจว่าต้องการบอกเลิกสัญญา
 7. คลิกที่บอกเลิกสัญญา
 8. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการบอกเลิกสัญญาของท่าน จากนั้นทำเครื่องหมายในกล่องเพื่อยืนยันว่าท่านเข้าใจข้อมูลดังกล่าว
 9. คลิกที่บอกเลิกสัญญาอีกครั้ง
 10. อ่านข้อความยืนยันแล้วคลิกที่ปิด

เราจะปิดรับการจองที่พักของท่านบนแพลตฟอร์มของเราทันที ในกรณีที่ท่านไม่มีการจองที่ลูกค้ายังไม่ได้เข้าพัก และท่านเองก็ได้ชำระยอดค้างชำระในใบแจ้งหนี้แล้ว เราก็จะส่งอีเมลแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาด้วยเช่นกัน หลังจากนั้นอีก 14 วันตามปฏิทินเราก็จะบอกเลิกสัญญาของท่านอย่างเป็นทางการ และจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมลเมื่อเราได้ดำเนินการเรื่องนี้เรียบร้อยแล้ว

การกลับมาเปิดให้จองที่พักของท่านหรือร่วมธุรกิจกับเราใหม่อีกครั้ง

หากท่านได้ลบที่พักหรือยุติการร่วมธุรกิจไปแล้ว แต่ต้องการกลับมาเปิดให้จองหรือร่วมธุรกิจกับเราใหม่อีกครั้ง ท่านจะต้องติดต่อทีมงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?