ทำความเข้าใจเรื่องเหตุสุดวิสัย

อัปเดตเมื่อ 6 เดือน ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

เหตุสุดวิสัย (Force Majeure) หรือที่บางครั้งเรียกว่าสถานการณ์ไม่ปกติ เป็นหัวข้อหนึ่งในสัญญาที่มีการใช้ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินบางอย่างที่ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาได้เนื่องจากเหตุการณ์อยู่นอกเหนือการควบคุม


เนื้อหาในบทความนี้


นโยบายเหตุสุดวิสัยของ Booking.com

นโยบายเหตุสุดวิสัยของ Booking.com เป็นหัวข้อหนึ่งในข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการ (GDT) ของเรา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทำให้ลูกค้าไม่สามารถเดินทางหรือเข้าพักในที่พักที่จองได้ หรือการทำเช่นนั้นขัดต่อกฎหมาย เช่น ในระหว่างที่มีภัยธรรมชาติหรือการแพร่ระบาดของโรค เช่น COVID-19 เหตุสุดวิสัยจะขยายขอบเขตถึงเฉพาะกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการจอง แต่ไม่รวมกรณีที่ท่านยกเลิกการจอง ในบางกรณีเราอาจยกเลิกการจองให้แทนลูกค้า

ข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการซึ่งมีผลบังคับใช้กับท่านจะขึ้นอยู่กับประเภทที่พักที่ท่านบริหารจัดการและทำเลที่ตั้งของที่พัก ซึ่งจะทำให้ตำแหน่งของหัวข้อเหตุสุดวิสัยที่ปรากฏในสัญญาของท่านเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ที่พักคู่ค้าส่วนใหญ่จะเห็นข้อมูลดังกล่าวได้ในส่วนที่ 2.8 หรือ 2.9 แต่หากท่านทำข้อตกลงเฉพาะไว้กับเรา หัวข้อที่เอ่ยถึงเหตุสุดวิสัยอาจแสดงในส่วนอื่น 


เหตุสุดวิสัยส่งผลต่อลูกค้าของท่านอย่างไร

ในระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉิน เราทำการประเมินเชิงรุกสำหรับการจองเป็นรายการ ๆ ไป และระบุว่าการจองใดที่ตรงตามเงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย จากนั้นเราจะติดต่อท่านเพื่อแจ้งให้ทราบว่าลูกค้าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการจองหรือไม่เนื่องจากเหตุสุดวิสัยดังกล่าว

ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถเข้าพักได้และตรงตามเงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย ลูกค้าสามารถขอให้ท่านดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งจากด้านล่างนี้:

 • หาวันเข้าพักใหม่สำหรับการจองในอนาคตบนแพลตฟอร์มของเรา (ราคาอาจต่างจากเดิม โดยลูกค้าจะเป็นผู้จ่ายส่วนต่างดังกล่าว)
 • ออกเวาเชอร์ให้สำหรับใช้เข้าพักในอนาคต โดยมีมูลค่าเท่ากับราคาเดิมที่ลูกค้าชำระไปแล้ว (หรือเป็นยอดสูงกว่าตามแต่ดุลยพินิจของท่าน)
 • คืนยอดที่ชำระล่วงหน้าหรือค่ามัดจำให้ลูกค้าเต็มจำนวน รวมถึงค่าธรรมเนียมจากการที่ลูกค้าไม่เข้าเช็คอิน ปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการจอง

ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย ลูกค้าสามารถเปลี่ยนวันเข้าพักด้วยตนเองสำหรับการจองแบบไม่สามารถรับเงินคืนได้เช่นกัน ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวได้ในบทความนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ แต่เราขอแนะนำให้ท่านอัปเดตจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองอย่างน้อยในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ก็เพื่อให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นสำหรับลูกค้า


การคืนเงินให้กับการจองที่ถูกยกเลิกเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

ท่านสามารถทำตามแนวทางต่อไปนี้ในการคืนเงินให้กับการจองที่ลูกค้ายกเลิก

 • การยกเลิกแบบมีค่าธรรมเนียม
  หากลูกค้ายกเลิกการจองแบบที่มีค่าธรรมเนียม ท่านจะต้องแจ้งในเอกซ์ทราเน็ตว่าบัตรเครดิตของลูกค้าใช้การไม่ได้เพื่อจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าคอมมิชชั่น ทั้งนี้ท่านจะสามารถแจ้งได้ก่อนมีการออกใบแจ้งหนี้เท่านั้น อ่านบทความนี้เพื่อดูวิธีแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้

  หากมีการออกใบแจ้งหนี้ให้ท่านสำหรับการจองดังกล่าวแล้ว ปุ่มแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้จะไม่ปรากฏให้เห็น ในกรณีเช่นนี้ท่านต้องขอปรับยอดคอมมิชชั่นในใบแจ้งหนี้เมื่อท่านได้รับ อ่านบทความนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอปรับยอดคอมมิชชั่น
   
 • การยกเลิกแบบไม่มีค่าธรรมเนียม
  หากลูกค้าขอยกเลิกการจองแบบไม่เสียค่าธรรมเนียม (โดยไม่ใช้เครื่องมือยกเลิกการจองด้วยตนเอง) ท่านสามารถยอมรับคำขอโดยไปที่การจองดังกล่าวในเอกซ์ทราเน็ตและคลิกขอยกเลิกการจอง ซึ่งวิธีนี้จะเริ่มกระบวนการยกเลิกฟรี

การเสนอความช่วยเหลือให้ลูกค้าในการย้ายที่พัก

หากสามารถย้ายที่พักให้ลูกค้าในสถานการณ์ที่มีเหตุสุดวิสัย เช่น มีที่พักแห่งอื่น ๆ ในพื้นที่เดียวกันที่ยังคงสามารถรองรับลูกค้าได้ เราขอแนะนำให้ท่านมอบความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในการหาที่พักทดแทน หากท่านต้องการความช่วยเหลือจากเราในกระบวนการนี้ ก็สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา ซึ่งฝ่ายดังกล่าวจะประเมินด้วยเช่นกันว่าสามารถยกเว้นค่าใช้จ่ายในการย้ายที่พักให้ได้หรือไม่


การติดต่อเราเพื่อรับความช่วยเหลือ

ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่และวันที่เฉพาะซึ่งอาจมีการใช้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อเรื่องนี้โดยเฉพาะตามที่แสดงในเอกซ์ทราเน็ต หรือส่งข้อความถึงเราผ่านกล่องข้อความเอกซ์ทราเน็ต อ่านบทความนี้เพื่อดูคำแนะนำเพิ่มเติมในการติดต่อเรา

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?