ที่พักให้เช่าระยะสั้น: คำถามที่พบบ่อย

อัปเดตเมื่อ 4 เดือน ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

ที่พักให้เช่าระยะสั้น (STR) มักถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่พักส่วนตัวซึ่งเปิดให้ลูกค้าเช่าสำหรับเข้าพักในช่วงระยะเวลาที่จำกัด โดยที่พักให้เช่าระยะสั้นอาจมีข้อบังคับเฉพาะ ซึ่งอาจแตกต่างไปตามแต่ละประเทศ ภูมิภาค และเทศบาล อ่านบทความนี้เพื่อดูคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับที่พักให้เช่าระยะสั้น


เนื้อหาในบทความนี้:

 1. การปฏิบัติตามข้อบังคับท้องถิ่นสำหรับที่พักให้เช่าระยะสั้น
 2. การระบุเลขที่ใบอนุญาตหรือเลขจดทะเบียน
 3. การปิดให้จองที่พักและการเปิดให้จองอีกครั้ง

 

 • เราอาจดำเนินการต่อไปนี้โดยอิงตามบริบทท้องถิ่น:

  • เก็บข้อมูลเลขที่ใบอนุญาต/เลขจดทะเบียนระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนที่พัก ในบางบริบท ที่พักคู่ค้าที่เป็นที่พักให้เช่าระยะสั้นจำเป็นต้องระบุเลขดังกล่าวในช่องนี้เพื่อที่จะเปิดให้จองที่พักบนแพลตฟอร์มของเรา ส่วนในบริบทอื่น ๆ ที่พักคู่ค้าจะระบุข้อมูลนี้หรือไม่ก็ได้ หากเราเก็บข้อมูลเลขที่ใบอนุญาต/เลขจดทะเบียนของท่าน เราก็จะแสดงข้อมูลดังกล่าวในหน้าที่พักของท่านบนแพลตฟอร์มของเรา
  • เช็คว่าเลขที่ท่านระบุนั้นอยู่ในรูปแบบที่บริบทท้องถิ่นของท่านกำหนดไว้
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่ใบอนุญาตเมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานที่มีอำนาจในท้องถิ่น
  • ปิดให้จองที่พักของท่านผ่านแพลตฟอร์มของเรา ในกรณีที่พบว่าท่านละเมิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น หรือหากท่านไม่ระบุเลขที่ใบอนุญาต/เลขจดทะเบียนในกรณีที่มีการกำหนดให้ระบุข้อมูลดังกล่าว
  • ส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่มีอำนาจในท้องถิ่นเกี่ยวกับกิจกรรมของที่พักให้เช่าระยะสั้นซึ่งทำผ่านแพลตฟอร์มของเรา เมื่อกฎหมายกำหนดให้ต้องดำเนินการดังกล่าวและจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวทั้งหมดที่บังคับใช้
 • ในฐานะคู่ค้าที่เป็นที่พักให้เช่าระยะสั้น หน้าที่ของท่านคือทำให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจและปฏิบัติตามข้อบังคับที่บังคับใช้กับที่พักของท่านในเทศบาล ประเทศ และ/หรือภูมิภาคของท่านโดยเฉพาะ หากเราทราบว่ามีข้อบังคับใหม่ เราก็จะแจ้งให้คู่ค้าที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านการสื่อสาร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านระบุข้อมูลอีเมลที่ถูกต้อง ในกรณีที่เราจำเป็นต้องปิดให้จองที่พักของท่านผ่านแพลตฟอร์มของเรา เราจะส่งอีเมลถึงท่านเพื่อแจ้งว่าการปิดให้จองนี้จะเกิดขึ้นเมื่อใด

 • การระบุข้อมูลนี้จะขึ้นอยู่กับข้อบังคับที่มีผลในบริบทท้องถิ่นของท่าน หากกฎหมายกำหนดให้เราเก็บข้อมูลนี้จากท่าน เราก็จะขอข้อมูลดังกล่าวระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนที่พักและผ่านทางเอกซ์ทราเน็ต

  โปรดทราบว่าข้อกำหนดทางกฎหมายที่มีผลกับแพลตฟอร์มของเราอาจแตกต่างจากข้อกำหนดที่มีผลกับที่พักของท่าน โปรดทำให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจข้อบังคับท้องถิ่นที่มีผลกับที่พักให้เช่าระยะสั้นของท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าท่านปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว

 • ท่านสามารถระบุหรืออัปเดตข้อมูลนี้ได้ในเอกซ์ทราเน็ต วิธีระบุเลขที่ใบอนุญาตหรือเลขจดทะเบียนที่ออกให้สำหรับทั้งที่พักมีดังนี้:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
  2. คลิกที่พัก จากนั้นคลิกข้อมูลทั่วไป
  3. เลือกประเภทใบอนุญาตและกรอกเลขที่ใบอนุญาตของท่าน หรือเลือกว่าที่พักของท่านได้รับการยกเว้นใดจากเมนูดรอปดาวน์มา 1 ข้อ โปรดทราบว่าส่วนนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นของท่าน
  4. คลิกที่อัปเดตข้อมูลของท่านเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

  หากใบอนุญาตที่ออกให้ท่านเป็นใบอนุญาตสำหรับแต่ละยูนิตในที่พัก ท่านจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อระบุเลขที่ใบอนุญาต/เลขจดทะเบียน:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
  2. คลิกที่พัก จากนั้นคลิกข้อมูลห้องพัก/ยูนิต
   หรือข้อมูลห้องพัก
  3. ระบุข้อมูลสำหรับแต่ละยูนิตโดยคลิกที่แก้ไข จากนั้นระบุเลขที่ใบอนุญาต/เลขจดทะเบียนสำหรับยูนิตดังกล่าวในส่วนโปรดแจ้งเลขที่ใบอนุญาตของท่าน อย่างไรก็ตาม หัวข้อนี้อาจขึ้นเป็นโปรดแจ้งเลขจดทะเบียนของท่านให้เราทราบ หรือข้อบังคับด้านการให้เช่าที่พักระยะสั้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อบังคับท้องถิ่นของท่าน
  4. ระบุข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต
  5. คลิกดำเนินการต่อเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

  หากท่านมีหลายยูนิตหรือหลายห้องพัก ท่านจะต้องระบุข้อมูลใบอนุญาตสำหรับแต่ละยูนิต หากท่านมีใบอนุญาตฉบับเดียวซึ่งมีผลกับทุกยูนิตในที่พัก ท่านสามารถระบุข้อมูลใบอนุญาตเดียวกันให้กับทุกยูนิต

 • หากบริบทท้องถิ่นของท่านอาจมีการยกเว้นให้ ท่านจะเห็นช่องสำหรับให้ระบุการยกเว้นดังกล่าวในขั้นตอนการเก็บข้อมูลเลขที่ใบอนุญาต/เลขจดทะเบียนในเอกซ์ทราเน็ต ท่านสามารถระบุเหตุผลที่ได้รับการยกเว้นได้ที่นี่

  วิธีระบุการยกเว้นในระดับที่พักมีดังต่อไปนี้:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
  2. คลิกที่พัก จากนั้นคลิกข้อมูลทั่วไป
  3. เลือกว่าที่พักของท่านได้รับการยกเว้นใดจากเมนูดรอปดาวน์ โปรดทราบว่าส่วนนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นของท่าน
  4. คลิกที่อัปเดตข้อมูลของท่านเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

  วิธีระบุการยกเว้นในระดับห้องพัก/ยูนิตมีดังต่อไปนี้:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
  2. คลิกที่พัก จากนั้นคลิกข้อมูลห้องพัก/ยูนิต หรือข้อมูลห้องพัก
  3. เลือกว่าแต่ละห้องพัก/ยูนิตของท่านได้รับการยกเว้นใดจากเมนูดรอปดาวน์ โปรดทราบว่าส่วนนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นของท่าน

  คลิกดำเนินการต่อเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

 • ในบางกรณีก็อาจเกิดขึ้นได้ หากที่พักของท่านจะถูกปิดให้จองบนแพลตฟอร์มของเรา เราจะส่งอีเมลถึงท่านเพื่ออธิบายว่าการปิดให้จองนี้มีสาเหตุจากอะไรและจะเกิดขึ้นเมื่อใด โดยสาเหตุบางประการที่เป็นไปได้มีดังต่อไปนี้:

  • ที่พักของท่านไม่มีเลขที่ใบอนุญาต/เลขจดทะเบียนสำหรับที่พักให้เช่าระยะสั้น หรือข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งกำหนดว่าจะต้องระบุ
  • เลขที่ใบอนุญาต/เลขจดทะเบียนที่ท่านระบุนั้นไม่ถูกต้อง หรือระบุในรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง
  • เราได้รับคำขอจากหน่วยงานที่มีอำนาจในท้องถิ่น และกฎหมายกำหนดให้เราต้องปฏิบัติตาม
 • หากที่พักของท่านถูกปิดให้จองบนแพลตฟอร์มของเรา ท่านจะไม่สามารถรับการจองใหม่ ๆ ได้ ท่านสามารถเปิดรับการจองอีกครั้งได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • ตรวจสอบว่าท่านได้ระบุเลขที่ใบอนุญาต/เลขจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
  • ตรวจสอบว่าเลขที่ใบอนุญาต/เลขจดทะเบียนที่ท่านระบุนั้นเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง และระบุตรงตามรูปแบบที่หน่วยงานที่มีอำนาจในท้องถิ่นออกให้
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ระบุข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับใบอนุญาต เช่น ประเภทที่อยู่อาศัย (หลัก/รอง) วันที่ออกใบอนุญาตหรือวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ หรือชื่อผู้จัดการที่พัก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตที่ท่านระบุนั้นตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่มีอำนาจในท้องถิ่น

  หากท่านได้ดำเนินการข้างต้นทั้งหมดแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดรับการจองอีกครั้งได้ เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อหน่วยงานที่มีอำนาจในท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบว่าใบอนุญาต/การจดทะเบียนนั้นถูกต้องเรียบร้อย หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเรา โปรดส่งข้อความถึงเราทางกล่องข้อความเอกซ์ทราเน็ต

ตอนนี้ท่านสามารถเข้าดูข้อความและข้อมูลอัปเดตทั้งหมดด้านกฎหมายได้ทุกเมื่อในที่เดียว
อ่านเพิ่มเติม

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?