ขอแนะนำคู่มือสร้างความสำเร็จยิ่งขึ้นช่วงฤดูร้อน

เราขอแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่มีข้อมูลรองรับเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เดินทางค้นหาและจองบนแพลตฟอร์มของเรา ตลอดจนตัวช่วยเพื่อช่วยให้ท่านตอบรับความต้องเฉพาะดังกล่าวของผู้เดินทางเหล่านี้ได้ ลองดูว่าท่านจะใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ในการดึงดูดดีมานด์ใหม่ ๆ ได้อย่างไร

เริ่มกันเลย

มาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์สำหรับคู่ค้า Experience ของ Booking.com

อัปเดตเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว
บันทึก

Booking.com มีพันธกิจในการส่งเสริมให้ผู้คนได้ออกไปสำรวจโลกกว้าง เราเชื่อว่าประสบการณ์นี้จะต้องมาพร้อมกับความเคารพ ความอ่อนน้อมถ่อมตน และการตระหนักถึงผู้คน สัตว์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ในฐานะผู้นำในวงการ เรายังมีความรับผิดชอบที่จะเป็นแนวหน้าในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน รวมถึงช่วยให้มั่นใจว่าจะยังคงรักษาความงามของโลกนี้ไว้ให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปได้สัมผัส

 

เราเป็นผู้นำด้านสวัสดิภาพสัตว์โดยยึดตามแนวคิดความเป็นอิสระ 5 ประการ (Five Freedoms) ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของสัตว์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของมนุษย์:

 

 1. อิสระจากความหิวหรือความกระหาย ด้วยการจัดหาน้ำสะอาดและอาหารที่เหมาะสมให้พร้อมเพื่อให้สัตว์แข็งแรงและมีสุขภาพดี  

 2. อิสระจากความไม่สบายกาย ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งที่อยู่อาศัยและพื้นที่พักผ่อนแสนสบาย  

 3. อิสระจากความเจ็บปวด บาดเจ็บ หรือเป็นโรค ด้วยการเลี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสม มีระบบจัดการสัตว์ที่ได้คุณภาพ และเข้าถึงการรักษาพยาบาลสัตว์ได้  

 4. อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ ด้วยการให้พื้นที่เพียงพอ สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมือนแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ และให้มีปฏิสัมพันธ์กันตามสายพันธุ์  

 5. อิสระจากความกลัวและความทุกข์ ด้วยการสร้างความมั่นใจว่าสภาพเงื่อนไขต่าง ๆ และการรักษาไม่เป็นการทารุณจิตใจ

 

Booking.com คำนึงถึงปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นและจะไม่ทำสัญญา นำเสนอ หรือโฆษณาธุรกิจดังต่อไปนี้:

 

 • การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับสัตว์ป่าบางสายพันธุ์*

 • การนำสัตว์มาแสดง โชว์ และละครสัตว์ที่มีสัตว์ป่าบางสายพันธุ์*

 • การนำมาสัตว์มาสู้กันทุกชนิด (เช่น การบังคับให้หมีสู้กับสัตว์อื่น การแสดงการจับจระเข้/อัลลิเกเตอร์ การชนไก่ การสู้วัวกระทิง)

 • การแข่งขันสัตว์ทุกชนิด (เช่น การแข่งม้า การแข่งสุนัขเกรย์ฮาวด์ การแข่งนกกระจอกเทศ การแข่งโรดิโอ การเล่นโปโลช้าง)

 • การล่าสัตว์ป่าเพื่อความบันเทิง และการล่าสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่จำกัด

 • การขี่สัตว์ป่า (เช่น การขี่ช้าง การขี่นกกระจอกเทศ)

 • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีวาฬและโลมาถูกขังในพื้นที่จำกัด

 • สถานที่ที่มีการนำสัตว์ป่ามาเพาะเลี้ยงเพื่อสร้างเป็นจุดขาย เช่น ฟาร์มจระเข้ ฟาร์มผลิตกาแฟขี้ชะมด ฟาร์มดีหมี ฟาร์มเต่า ฟาร์มเสือ ฟาร์มงู

 • สถานที่ที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่า (เช่น กระดองเต่า เนื้อเต่า หนังงู หัวจระเข้)

 

* “สัตว์ป่าบางสายพันธุ์” ในที่นี้หมายถึง:

 • โลมา (รวมถึงวาฬเพชฌฆาต) วาฬ และพอร์พอยส์

 • ช้าง

 • หมี

 • สัตว์ตระกูลแมวขนาดใหญ่ (รวมถึงและไม่จำกัดเพียงสิงโต เสือ เสือดาวและเสือชีตาห์)

 • อุรังอุตังและสัตว์ชนิดอื่น ๆ ในกลุ่มไพรเมต

 • สลอธ  

Booking.com จะร่วมธุรกิจกับ:

 

 • เขตอนุรักษ์และศูนย์ดูแลสัตว์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์

 • สวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานที่ผ่านการรับรอง (เช่น WAZA, EAZA หรือ AIZA) และสอดคล้องกับมาตรฐานของเรา

 • สถานที่ที่สามารถดูสัตว์ป่าในสภาพ (กึ่ง) ธรรมชาติ

 • ทัวร์ทางธรรมชาติที่มีความรับผิดชอบและมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้

 • ทัวร์ชมวาฬและโลมาที่มีความรับผิดชอบ

 • การเที่ยวซาฟารีดูสัตว์ป่าอย่างมีความรับผิดชอบ นั่นคือ ไปดูสัตว์ป่าในที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

 • การขี่หรือมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ (เช่น การขี่ม้า) ตราบเท่าที่ผู้ให้บริการปฏิบัติตามมาตรฐานของเรา

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?