DAC7: คำถามที่พบบ่อย

อัปเดตเมื่อ 1 สัปดาห์ ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

คำสั่งว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการ (DAC7) ของสหภาพยุโรปคือภาระผูกพันในการรายงานข้อมูลประจำปีที่เริ่มมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2023 กฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความโปร่งใสเกี่ยวกับรายได้ที่ผู้ขาย (เช่นคู่ค้าของเรา) ได้รับผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอล โดยท้ายที่สุดแล้ว กฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้หน่วยงานด้านภาษีในท้องถิ่นของสหภาพยุโรปจัดเก็บภาษีได้ง่ายยิ่งขึ้น

ท่านจะพบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ DAC7 ได้ในบทความนี้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DAC7 โปรดอ่านบทความนี้

 

หากท่านมีที่พักอยู่ในออสเตรเลีย (ไม่มีที่พักในสหภาพยุโรป) โปรดอ่านบทความนี้ก่อนกรอกแบบฟอร์มทำความรู้จักที่พักคู่ค้า (KYP)


สารบัญ

สถานะคุณสมบัติ

 • คู่ค้าใหม่ทุกรายที่เปิดให้จองที่พักในสหภาพยุโรปบนแพลตฟอร์มของเราจะได้รับแจ้งให้กรอกแบบฟอร์มทำความรู้จักที่พักคู่ค้า (KYP) ภายใน 90 วันหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้น แบบฟอร์มดังกล่าวจะขอให้ท่านแจ้งข้อมูลด้านภาษีที่เกี่ยวกับตัวท่านหรือธุรกิจของท่าน แม้ว่าท่านจะเปิดให้จองที่พักหลายแห่ง แต่กำหนดเวลา 90 วันก็จะคำนวณอิงตามวันที่ท่านลงทะเบียนที่พักแห่งแรก 

  โปรดทราบว่าท่านต้องกรอกแบบฟอร์ม KYP แม้ว่าจะไม่ได้ตั้งค่าสถานะของที่พักเป็น “เปิด/รับจอง” ก็ตาม

 • คู่ค้าทุกรายที่ร่วมธุรกิจกับเราอยู่ก่อนแล้วซึ่งเปิดให้จองที่พักบนแพลตฟอร์มของเราก่อนวันที่ 1 มกราคม 2023 จะต้องกรอกแบบฟอร์ม KYP ภายในปีปฏิทิน 2024 โดยเราจะติดต่อท่านทางอีเมล กล่องข้อความเอกซ์ทราเน็ต หรือโทรศัพท์ เมื่อท่านจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มดังกล่าว

  หากคู่ค้าที่ร่วมธุรกิจกับเราอยู่ก่อนแล้วลงทะเบียนที่พักแห่งใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2023 ที่พักแห่งใหม่นี้จะอยู่ภายใต้ขอบเขตของ DAC7 ทันที ซึ่งหมายความว่าคู่ค้าจะต้องกรอกแบบฟอร์ม KYP สำหรับที่พักนี้

 • บุคคลที่ลงนามในข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการของเรามีหน้าที่กรอกแบบฟอร์ม KYP ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่พักหรือไม่ก็ตาม หากท่านได้ยอมรับข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการของเราไปในขั้นตอนการลงทะเบียน และดูแลจัดการที่พักที่เปิดให้จองบน Booking.com แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่พักดังกล่าว เราก็ยังคงกำหนดให้ท่านต้องแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวท่านเองและที่พักด้วย 

  ไม่ว่าท่านจะเป็นเจ้าของที่พักที่เปิดให้จองบน Booking.com หรือไม่ก็ตาม เราจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือบริษัทที่ลงนามในสัญญาที่ทำกับเรา ทั้งนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ DAC7 หากท่านต้องการเปลี่ยนชื่อในสัญญาที่ลงนาม (ซึ่งเป็นบุคคลที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล) ท่านจะต้องดำเนินการตามกระบวนการลงนามสัญญาใหม่ของเรา

การแจ้งข้อมูล

 • ท่านจะต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็นลงในแบบฟอร์ม KYP ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวจะอยู่ในศูนย์การปฏิบัติตามข้อกำหนด ทั้งนี้ การเข้าถึงศูนย์การปฏิบัติตามข้อกำหนดจะต้องใช้แอคเคาท์หลักเท่านั้น

 • ท่านจะต้องแจ้งข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม KYP เพียงครั้งเดียวเท่านั้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายที่ Booking.com ทำสัญญาด้วย อย่างไรก็ตาม ท่านต้องระบุเลขจดทะเบียนที่ดิน (ทะเบียนที่ดิน) สำหรับที่พักแต่ละแห่งแยกต่างหากในเอกซ์ทราเน็ต

 • หากที่อยู่อาศัยหลัก/ที่อยู่จดทะเบียนธุรกิจของท่านอยู่ในสหภาพยุโรป ท่านจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของ DAC7 สิ่งนี้จะมีผลแม้ว่าท่านจะมีที่พักอยู่นอกสหภาพยุโรปเท่านั้นก็ตาม

 • หน่วยงานด้านภาษีในท้องถิ่นอาจติดต่อ Booking.com เพื่อระบุว่าข้อมูลที่คู่ค้าแจ้งไว้และที่อยู่ในรายงานนั้นไม่ถูกต้อง และจะขอให้ปรับเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าว (ผ่านการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งต้องตรงกันกับข้อมูลจากฐานข้อมูลของรัฐบาล) หรือแสดงหลักฐานว่าข้อมูลที่คู่ค้าแจ้งไว้นั้นถูกต้องแล้ว ในกรณีนี้ Booking.com จะต้องติดต่อคู่ค้าเพื่อขอให้ปรับเปลี่ยนข้อมูลโดยส่งแบบฟอร์ม KYP อีกครั้ง หรือขอให้คู่ค้าแสดงหลักฐานว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องแล้ว หากคู่ค้าไม่ดำเนินการภายในกรอบเวลาที่ร้องขอ กิจกรรมของคู่ค้ารายดังกล่าวบนแพลตฟอร์มของเราอาจถูกระงับไปจนกว่าคู่ค้าจะแจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง/หรือแสดงหลักฐานว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องแล้ว นอกจากนี้ หน่วยงานด้านภาษีในท้องถิ่นอาจติดต่อคู่ค้าเช่นกันเพื่อขอคำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่แจ้งไว้กับ Booking.com เกี่ยวกับรายได้และภาษีที่ชำระ ซึ่งคู่ค้าควรจะอธิบายได้ถึงโมเดลธุรกิจ การออกใบแจ้งหนี้ และกระบวนการด้านชำระเงินของตนเองได้ (หากจำเป็นต้องอธิบาย) กรณีที่มีภาษีที่ชำระไม่ถึงจำนวนที่กำหนด หน่วยงานด้านภาษีในท้องถิ่นจะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ หลังจากนี้

ขั้นตอนการแจ้งข้อมูล

 • DAC7 ถือเป็นภาระผูกพันในการแจ้งข้อมูลประจำปี โดยเราจะแจ้งข้อมูลตาม DAC7 ต่อหน่วยงานด้านภาษีของเนเธอร์แลนด์ (DTA) ภายในวันที่ 31 มกราคมหลังจากปีการแจ้งข้อมูลนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น เราได้แจ้งข้อมูลภายในวันที่ 31 มกราคม 2024 สำหรับปีปฏิทิน 2023 และจะแจ้งข้อมูลภายในวันที่ 31 มกราคม 2025 สำหรับปีการแจ้งข้อมูล 2024 เป็นต้น

 • ก่อนที่จะส่งรายงานข้อมูล DAC7 ไปยังหน่วยงานด้านภาษีของเนเธอร์แลนด์ Booking.com จะส่งอีเมลเพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่าเราได้รวบรวมรายงานข้อมูลแล้ว หากต้องการตรวจสอบรายงานดังกล่าว ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานส่วนของตนเองได้จากศูนย์การปฏิบัติตามข้อกำหนดในเอกซ์ทราเน็ต ทั้งนี้ โปรดทราบว่าการเข้าถึงรายงานนี้ต้องใช้แอคเคาท์หลักเท่านั้น และขณะนี้ก็มีให้บริการในภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียว

  หลังตรวจสอบรายงานแล้ว หากท่านจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลธุรกิจของตนเอง ก็สามารถทำได้โดยส่งแบบฟอร์ม KYP อีกครั้งในศูนย์การปฏิบัติตามข้อกำหนด โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นจะแสดงในรอบการรายงานถัดไปเท่านั้น

 • หากคู่ค้าทำธุรกิจบนแพลตฟอร์มดิจิตอลต่าง ๆ หลายแห่ง หน่วยงานด้านภาษีในท้องถิ่นจะเปรียบเทียบข้อมูลที่แพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นเจ้าของกับข้อมูลที่คู่ค้าได้ส่งไปยังหน่วยงานด้านภาษีด้วยตนเอง และในกรณีที่มีข้อสงสัย หน่วยงานด้านภาษีในท้องถิ่นก็จะติดต่อคู่ค้าโดยตรง 

 • DAC7 ไม่ได้กำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินการกับภาษีสำหรับคอมมิชชั่นที่เรียกเก็บโดย Booking.com หรือสำหรับภาษีท้องถิ่นที่ท่านเรียกเก็บจากลูกค้า ในขณะเดียวกัน เราคาดว่าหน่วยงานด้านภาษีในท้องถิ่นจะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อประเมินความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลภาษีของท่าน นอกจากนี้หน่วยงานดังกล่าวยังอาจกรอกข้อมูลบางส่วนในแบบแสดงรายการภาษีไว้ล่วงหน้าตามข้อมูลที่ได้รับจาก Booking.com และแพลตฟอร์มอื่น ๆ

การแบ่งปันข้อมูล

 • Booking.com จะส่งรายงานไปยังหน่วยงานด้านภาษีในประเทศที่คู่ค้าเป็นพลเมืองผู้เสียภาษี โดยจะอิงตามเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) ที่คู่ค้าแจ้งไว้ (อิงตาม “ประเทศที่ออก TIN”) นอกจากนี้ก็จะมีการส่งรายงานดังกล่าวไปยังประเทศที่ที่พักนั้นตั้งอยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น หากคู่ค้าเป็นพลเมืองผู้เสียภาษีของเนเธอร์แลนด์และแจ้งข้อมูล TIN ของเนเธอร์แลนด์ (RSIN) แต่เปิดให้เช่าบ้านพักในฝรั่งเศส ก็จะมีการส่งรายงานไปยังหน่วยงานด้านภาษีทั้งในเนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศส

 • เราต้องแบ่งปันข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคู่ค้าของเราที่ทำธุรกรรมผ่าน Booking.com หากท่านทำธุรกรรมภายในปีการแจ้งข้อมูลหนึ่ง ๆ และตัดสินใจปิดจองที่พัก เราจะยังคงแบ่งปันข้อมูลของท่านให้กับหน่วยงานด้านภาษีของเนเธอร์แลนด์ (DTA) เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ DAC7 เว้นแต่ท่านจะอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

  • มีการจองมากกว่า 2,000 รายการต่อที่พัก ต่อปีการแจ้งข้อมูล โดยที่หมายเลขการจองเหล่านี้ไม่ซ้ำกัน
  • ท่านเป็นบริษัทมหาชน หรือถือครองหุ้นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%) ของบริษัทมหาชน
  • ท่านเป็นหน่วยงานของรัฐ
 • หากท่านได้ยอมรับข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการของเราไปในขั้นตอนการลงทะเบียน และดูแลจัดการที่พักที่เปิดให้จองบน Booking.com แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่พักดังกล่าว เราก็ยังคงกำหนดให้ท่านต้องแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวท่านเองและที่พักด้วย ไม่ว่าท่านจะเป็นเจ้าของที่พักที่เปิดให้จองบน Booking.com หรือไม่ก็ตาม เราจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือบริษัทที่ลงนามในสัญญาที่ทำกับเรา ทั้งนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ DAC7

 • ท่านจะได้รับอีเมลจาก Booking.com พร้อมลิงก์ที่จะนำท่านไปยังแบบฟอร์มทำความรู้จักที่พักคู่ค้า (KYP) ของเรา นอกจากนี้ท่านจะเห็นแบนเนอร์ในเอกซ์ทราเน็ตซึ่งมีลิงก์ไปยังแบบฟอร์มดังกล่าวด้วย แบบฟอร์มนี้จะมีช่องเพิ่มเติมให้ที่พักคู่ค้าที่ต้องระบุข้อมูลใช้ในการให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ DAC7

 • เมื่อท่านส่งแบบฟอร์มทำความรู้จักที่พักคู่ค้า (KYP) แล้ว ท่านจะเข้าถึงอีเมลที่เคยส่งให้หรือลิงก์ในแบนเนอร์เอกซ์ทราเน็ตไม่ได้อีกต่อไป หากท่านจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่กรอกไปแล้ว ท่านจะต้องติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งจะสามารถช่วยเปิดแบบฟอร์มนี้ให้อีกครั้งเพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลในส่วนที่จำเป็นได้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?