ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโคโรน่าไวรัส

Updated 11 ชั่วโมง ที่แล้ว

อัปเดตล่าสุด: 29 ตุลาคม ค.ศ. 2020

หากท่านเป็นลูกค้า โปรดไปที่เว็บไซต์สำหรับช่วยเหลือลูกค้า

เราขอแนะนำให้ที่พักคู่ค้าที่ได้รับผลกระทบเข้ามาอ่านบทความนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อดูข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงสำคัญตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ. 2020: (1) เนื่องจากสถานการณ์โคโรน่าไวรัสที่ยังคงแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ในขณะนี้การจำกัดการเดินทางที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าและที่พักคู่ค้าของเรามักจะมีผลบังคับใช้ในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค หรือเมือง ดังที่ได้อธิบายไว้ในวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2020 (โปรดดูข้อมูลด้านล่าง) เหตุสุดวิสัยจะมีผลกับการจองที่ทำก่อนวันที่ดังกล่าวเท่านั้น โดยอาจยังมีการจองจำนวนมากที่ได้จองไว้ก่อนวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2020 ซึ่งเหตุสุดวิสัยจะมีผลกับการจองดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไปจำนวนการจองที่มีแนวโน้มว่าได้รับผลกระทบนั้นก็จะลดลงอย่างต่อเนื่อง (2) เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถช่วยเหลือลูกค้าและที่พักคู่ค้าได้ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่การจำกัดนั้นจะเป็นไปตามภูมิภาคยิ่งขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ เราจึงได้ปรับเปลี่ยนขั้นตอนดูแลจัดการบางส่วนของการจองเหล่านี้ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย (3) สำหรับบางจุดหมายหลัก ๆ ทั่วโลก เราจะยังคงระบุข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่มีผลไว้ในบทความนี้ (4) สำหรับข้อซักถามทั้งหมดเกี่ยวกับการจองที่ได้รับผลกระทบซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในบทความนี้ ทีมงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราจะเป็นผู้ดูแลโดยพิจารณาเป็นรายกรณี และจะเป็นไปตามเกณฑ์สำหรับประกาศเหตุสุดวิสัยดังที่อธิบายไว้ใน 1. เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย/สถานการณ์ไม่ปกติ

การเปลี่ยนแปลงสำคัญตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2020: ตอนนี้เราคาดว่าลูกค้าของเราทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้นของโคโรน่าไวรัส รวมถึงความเสี่ยงที่จะได้รับเมื่อทำการจองรายการใหม่ โดยเฉพาะการจองแบบไม่สามารถรับเงินคืนและแบบรับเงินคืนได้บางส่วน สำหรับการจองใหม่ทุกรายการที่เข้ามาตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2020 เป็นต้นไป เราจะไม่ใช้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยอีกต่อไปหากลูกค้าต้องการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการจองเนื่องจากโคโรน่าไวรัสที่เกิดขึ้นในขณะนี้ การจองเหล่านี้จะมีการดำเนินการเหมือนการจองมาตรฐาน โดยอิงตามนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ ของเรา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่นี่


สารบัญ:

1. เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย/สถานการณ์ไม่ปกติ

2. การจองที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

3. ขั้นตอนเปลี่ยนวันเข้าพักและยกเลิกการจอง


1. เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย/สถานการณ์ไม่ปกติ

เราให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของคู่ค้าและลูกค้าของเรา และสืบเนื่องจากคำแนะนำด้านการเดินทางอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ซึ่งประกาศโดยหน่วยงานรัฐบาล ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถเดินทางหรือมาเข้าพักที่ที่พักในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบร้ายแรงจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส

นอกจากนี้ ยังมีการบังคับใช้การจำกัดการเดินทางกับผู้ที่เพิ่งเดินทางไปยังพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบร้ายแรงจากโคโรน่าไวรัส (ในกรณีส่วนใหญ่แล้วคือเดินทางไปในช่วง 14 วันที่ผ่านมา) โดยการจำกัดนี้รวมถึงการไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ การบังคับกักกันตัวตอนที่เดินทางมาถึง หรือการระงับ Visa on Arrival

ดังนั้น เพื่อปกป้องสุขภาพของคู่ค้าและลูกค้าของเราจากโคโรน่าไวรัส เราจึงได้ประกาศ "เหตุสุดวิสัย/สถานการณ์ไม่ปกติ"

นอกจากประเทศและภูมิภาคที่มีการกล่าวถึงด้านล่างแล้ว เหตุสุดวิสัยยังมีผลในกรณีที่การจำกัดการเดินทางส่งผลให้ผู้เข้าพักไม่สามารถ ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือถูกสั่งห้ามไม่ให้เดินทางไปหรือไปเข้าพักที่ที่พัก (ตามข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง)

สำหรับการจองที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย เราหวังว่าท่านจะเข้าใจถึงการที่ลูกค้าไม่สามารถมาเข้าพักได้ดังเช่นที่วางแผนไว้ และเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า เราขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

A) จัดช่วงเข้าพักใหม่ให้ลูกค้าเป็นวันที่หลังจากนี้ผ่าน Booking.com (ราคาอาจต่างออกไป) หรือ

B) มอบเวาเชอร์สำหรับการเข้าพักในภายหลังซึ่งออกโดยที่พักเอง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่านว่าจะออกให้ตามมูลค่าที่ลูกค้าชำระไปแล้วหรือเป็นยอดสูงกว่านั้น

C) คืนยอดที่ลูกค้าชำระล่วงหน้า/ค่ามัดจำให้เต็มจำนวน

ในกรณีที่การจองถูกยกเลิก ก็จะมีการยกเว้นค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดให้


2. การจองที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

โปรดทราบว่านโยบายเหตุสุดวิสัยจะมีผลเฉพาะกับการยกเลิกการจองที่ดำเนินการภายหลังจากที่มีการประกาศข้อจำกัดด้านการเดินทางที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

นอกจากนี้ เหตุสุดวิสัยยังมีผลกับประเทศหรือภูมิภาคอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนด้านล่าง ตัวอย่างเช่น จะมีผลกับการจองในบางสถานการณ์/ในสถานการณ์เฉพาะซึ่งเข้าข่ายดังตัวอย่างต่อไปนี้ (แต่ไม่ได้จำกัดเพียงเท่านี้):

 • การจองจากผู้ที่เคยไปพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโคโรน่าไวรัส จึงถูกสั่งห้ามไม่ให้เดินทาง
 • การจองจากผู้ที่ถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าจุดหมายที่จะเดินทางไป
 • การจองจากผู้ที่ถูกระงับ Visa on Arrival
 • การจองกับที่พักซึ่งปิดให้บริการ ไม่ว่าจะด้วยการตัดสินใจของที่พักเองหรือเนื่องมาจากระเบียบข้อบังคับ โปรดทราบว่าที่พักมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทราบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหากยกเลิกการเข้าพัก

หากต้องการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการจำกัดด้านการเดินทางที่แสดงในฝั่งลูกค้า โปรดดูหน้านี้ ซึ่งมีลิงก์ที่เปิดให้ทุกคนสามารถเข้าไปดูเว็บไซต์รัฐบาล โปรดทราบว่า การที่หน้าข้อมูลฝั่งลูกค้าไม่ได้ระบุถึงประเทศใดประเทศหนึ่งหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนั้นไม่ได้หมายความว่าประเทศหรือพื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีการจำกัดการเดินทาง จึงขอแนะนำอย่างยิ่งให้ลูกค้าค้นหาข้อมูลของจุดหมายทั้งหมดซึ่งวางแผนจะเดินทางไป ทั้งนี้ Booking.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์สาธารณะ (ของรัฐบาล)


โอเชียเนีย

ออสเตรเลีย:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในออสเตรเลียโดยผู้เดินทางจากนอกออสเตรเลีย และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020

ผู้เดินทางจากนิวซีแลนด์จะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 2020 เป็นต้นไป

(2) การจองทุกรายการที่ผู้เดินทางจากออสเตรเลียจองกับที่พักนอกออสเตรเลีย และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020

(3) การเดินทางภายในประเทศในบางภูมิภาคจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020

พนักงานฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์จะทราบเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละภูมิภาค

นิวซีแลนด์:

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ในปัจจุบัน:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในนิวซีแลนด์ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020

(2) การเดินทางภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 เป็นต้นไป

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ก่อนหน้านี้:

(1) การจองทุกรายการที่จองโดยผู้เดินทางจากนิวซีแลนด์ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 10 มิถุนายน ค.ศ. 2020

(2) การเดินทางภายในประเทศนิวซีแลนด์จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2020

(3) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในโอ๊คแลนด์หรือจองโดยผู้เดินทางจากภูมิภาคดังกล่าว และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2020 ถึง 30 สิงหาคม ค.ศ. 2020


เอเชีย

อินโดนีเซีย:

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ในปัจจุบัน:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในอินโดนีเซีย และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 2020 ถึง 31 ตุลาคม ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ก่อนหน้านี้:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในอินโดนีเซียโดยผู้เดินทางจากบางประเทศ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 1 เมษายน ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

(2) การจองทุกรายการที่จองโดยผู้เดินทางจากอินโดนีเซีย และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 2020 ถึง 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2020

(3) การเดินทางภายในประเทศจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 2020 ถึง 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2020

(4) การเดินทางภายในประเทศในบางภูมิภาคจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 ถึง 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2020

หมายเหตุ: พนักงานฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์จะทราบว่าหมายถึงประเทศใดบ้าง

ญี่ปุ่น:

การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในญี่ปุ่นโดยผู้เดินทางจากบางประเทศ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

หมายเหตุ: พนักงานฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์จะทราบว่าหมายถึงประเทศใดบ้าง

มัลดีฟส์:

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ในปัจจุบัน:

การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในมัลดีฟส์ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2020 ถึง 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ก่อนหน้านี้:

การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในมัลดีฟส์โดยผู้เดินทางจากบางประเทศ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 5 เมษายน ค.ศ. 2020

หมายเหตุ: พนักงานฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์จะทราบว่าหมายถึงประเทศใดบ้าง

สิงคโปร์:

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ในปัจจุบัน:

การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในสิงคโปร์โดยผู้เดินทางจากทุกประเทศ ยกเว้นนิวซีแลนด์และบรูไน โดยมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2020 ถึง 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ก่อนหน้านี้:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในสิงคโปร์โดยผู้เดินทางจากประเทศอิตาลี สเปน ฝรั่งเศส หรือเยอรมนี และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 23 มีนาคม ค.ศ. 2020

(2) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในสิงคโปร์ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 31 สิงหาคม ค.ศ. 2020 การเดินทางภายในประเทศจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 2020 ถึง 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2020

ไทย:

การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในไทย และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศในบางพื้นที่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 30 มิถุนายน ค.ศ. 2020

หมายเหตุ: พนักงานฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์จะทราบว่าหมายถึงพื้นที่ใดบ้าง

เวียดนาม:

การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในเวียดนาม และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย


ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

การเข้าสู่สหภาพยุโรปและเขตเชงเก้น:

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ในปัจจุบัน:

นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 เป็นต้นไป คณะกรรมาธิการยุโรปได้แนะนำให้รัฐสมาชิกสหภาพยุโรปยุติการจำกัดการเดินทางข้ามพรมแดนกับประเทศนอกสหภาพยุโรปสำหรับผู้อยู่อาศัยของบางประเทศ รัฐสมาชิกสหภาพยุโรปไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ และสามารถเลือกใช้เงื่อนไขอื่นของเหตุสุดวิสัยในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค (ย่อย) หรือระดับเมือง

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ก่อนหน้านี้:

การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในสหภาพยุโรปและประเทศที่เป็นสมาชิกในกลุ่มเชงเก้นทั้ง 26 แห่ง *) โดยผู้เดินทางจากนอกพื้นที่ดังกล่าว (จากทั่วโลก ยกเว้นสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์) โดยมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 13 เมษายน ค.ศ. 2020 เว้นแต่จุดประสงค์ของการเดินทางนั้นเป็นจุดประสงค์เฉพาะ

ออสเตรีย:

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ในปัจจุบัน:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในออสเตรียโดยผู้เดินทางจากบางประเทศ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 ถึง 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

(2) การเดินทางทริปธุรกิจจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 เป็นต้นไป

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ก่อนหน้านี้:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในออสเตรียโดยผู้เดินทางจากบางประเทศ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ถึง 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

(2) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในออสเตรียโดยผู้เดินทางที่ไม่ใช่พลเมืองสหภาพยุโรป (EU)** และไม่ใช่พลเมืองของประเทศที่เป็นสมาชิกในกลุ่มเชงเก้น* โดยมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 15 มิถุนายน ค.ศ. 2020 การเดินทางภายในประเทศเพื่อพักผ่อนจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2020

เบลเยียม:

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ในปัจจุบัน:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในเบลเยียมโดยผู้เดินทางจากบางประเทศ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ถึง 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020

(2) การจองทุกรายการที่ผู้เดินทางจากเบลเยียมจองกับที่พักในบางประเทศ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ถึง 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020

(3) การเดินทางภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ก่อนหน้านี้:

การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในเบลเยียมหรือจองโดยผู้เดินทางจากประเทศดังกล่าว และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 14 มิถุนายน ค.ศ. 2020 การเดินทางภายในประเทศจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 7 มิถุนายน ค.ศ. 2020

สาธารณรัฐเช็ก:

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ในปัจจุบัน:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในสาธารณรัฐเช็กโดยผู้เดินทางจากบางประเทศ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2020 ถึง 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020

(2) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในสาธารณรัฐเช็กโดยผู้เดินทางจากบางประเทศเพื่อมาพักผ่อน และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2020 ถึง 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

พนักงานฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์จะทราบว่าหมายถึงประเทศใดบ้าง

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ก่อนหน้านี้:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในสาธารณรัฐเช็กโดยผู้เดินทางจากประเทศจีน อิหร่าน อิตาลี เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สวีเดน สหราชอาณาจักร เบลเยียม ออสเตรีย และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 11 เมษายน ค.ศ. 2020

(2) การเดินทางทั้งหมดภายในประเทศจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 26 มีนาคม ค.ศ. 2020

(3) การเดินทางภายในประเทศเพื่อพักผ่อนจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2020

(4) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในสาธารณรัฐเช็กหรือจองโดยผู้เดินทางจากประเทศดังกล่าว และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 14 มิถุนายน ค.ศ. 2020

(5) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในสาธารณรัฐเช็กโดยผู้เดินทางจากบางประเทศ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ถึง 21 ตุลาคม ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

ฝรั่งเศสและดินแดนของฝรั่งเศส:

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ในปัจจุบัน:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในฝรั่งเศสและดินแดนของฝรั่งเศส โดยมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ถึง 28 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 ผู้เดินทางจากบางประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

(2) การจองทุกรายการที่จองโดยผู้เดินทางจากฝรั่งเศสและดินแดนของฝรั่งเศส โดยมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ถึง 28 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 การจองที่พักสำหรับบางประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

(3) การเดินทางภายในพื้นที่จะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ก่อนหน้านี้:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในฝรั่งเศสและดินแดนของฝรั่งเศส โดยผู้เดินทางจากนอกพื้นที่ดังกล่าว และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 15 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ยกเว้นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางตามข้อยกเว้นซึ่งออกโดยรัฐบาลฝรั่งเศส

(2) การจองทุกรายการที่จองโดยผู้เดินทางจากฝรั่งเศสและดินแดนของฝรั่งเศสเพื่อไปยังที่พักซึ่งอยู่นอกพื้นที่ดังกล่าว โดยมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 15 มิถุนายน ค.ศ. 2020

(3) การเดินทางภายในพื้นที่เพื่อพักผ่อนจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ถึง 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2020

(4) การเดินทางภายในพื้นที่ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตามจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2020

ฟินแลนด์:

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ในปัจจุบัน:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในฟินแลนด์โดยผู้เดินทางจากบางประเทศ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ถึง 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020

(2) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในฟินแลนด์โดยผู้เดินทางจากบางประเทศเพื่อมาพักผ่อน และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ถึง 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020

(3) การเดินทางภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

หมายเหตุ: พนักงานฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์จะทราบว่าหมายถึงประเทศใดบ้าง

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ก่อนหน้านี้:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในฟินแลนด์ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในภูมิภาคอูซิมาจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 19 เมษายน ค.ศ. 2020

เยอรมนี:

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ในปัจจุบัน:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในเยอรมนี และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ถึง 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ผู้เดินทางทริปธุรกิจจากบางประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย การเดินทางภายในประเทศเพื่อพักผ่อนจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ก่อนหน้านี้:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในเยอรมนี และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 15 มิถุนายน ค.ศ. 2020

(2) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในเยอรมนีโดยผู้เดินทางจากบางประเทศ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ถึง 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020

(3) การเดินทางภายในประเทศเพื่อพักผ่อนจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย โดยวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดจะขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐ ทั้งนี้ การเดินทางทริปธุรกิจจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว

(4) การเดินทางภายในประเทศในบางพื้นที่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ถึง 19 ตุลาคม ค.ศ. 2020

(5) การเดินทางภายในประเทศเพื่อพักผ่อนในบางภูมิภาคจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 2020 ถึง 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020

หมายเหตุ: พนักงานฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์จะทราบว่าหมายถึงวันที่ใดและพื้นที่ใดบ้าง

กรีซ:

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ในปัจจุบัน:

การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในกรีซโดยผู้เดินทางจากบางประเทศ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ถึง 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

หมายเหตุ: พนักงานฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์จะทราบว่าหมายถึงประเทศใดบ้าง

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ก่อนหน้านี้:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในกรีซโดยผู้เดินทางที่ไม่ได้มาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU)**/สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA)*** ยกเว้นสวิตเซอร์แลนด์ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 14 มิถุนายน ค.ศ. 2020

(2) การจองทุกรายการที่จองโดยผู้เดินทางจากกรีซ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 14 มิถุนายน ค.ศ. 2020

(3) การจองทุกรายการที่จองโดยผู้เดินทางจากกรีซ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ถึง 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การจองที่จองกับที่พักในแอลเบเนีย มาซิโดเนียเหนือ และบัลแกเรียจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

(4) การเดินทางภายในประเทศจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2020

ไอร์แลนด์:

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ในปัจจุบัน:

การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในไอร์แลนด์ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2020 ถึง 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ก่อนหน้านี้:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในไอร์แลนด์หรือจองโดยผู้เดินทางจากประเทศดังกล่าว และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 29 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

(2) การเดินทางภายในประเทศในบางภูมิภาคจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 2020 ถึง 29 ตุลาคม ค.ศ. 2020

อิตาลี:

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ในปัจจุบัน:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในอิตาลีโดยผู้เดินทางจากบางประเทศ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ถึง 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020

(2) การจองทุกรายการที่ผู้เดินทางจากอิตาลีจองกับที่พักในบางประเทศ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ถึง 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020

(3) การเดินทางภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ก่อนหน้านี้:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในบางพื้นที่ของอิตาลีหรือจองโดยผู้เดินทางจากพื้นที่ดังกล่าว และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020 ถึง 9 มีนาคม ค.ศ. 2020

(2) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในอิตาลีหรือจองโดยผู้เดินทางจากประเทศดังกล่าว และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 2 มิถุนายน ค.ศ. 2020

(3) การเดินทางภายในประเทศจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2020

(4) การเดินทางภายในประเทศสำหรับผู้เดินทางที่มาจากคนละภูมิภาคกับที่พักโดยมีจุดประสงค์เพื่อการพักผ่อนนั้น จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ถึง 2 มิถุนายน ค.ศ. 2020

เจอร์ซีย์ (อาณานิคมปกครองตนเองของสหราชอาณาจักร):

การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในเจอร์ซีย์ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 2 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 การเดินทางภายในพื้นที่จะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 2020 เป็นต้นไป

ลักเซมเบิร์ก:

การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในลักเซมเบิร์กโดยผู้เดินทางจากบางประเทศ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 15 กันยายน ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

หมายเหตุ: พนักงานฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์จะทราบว่าหมายถึงประเทศใดบ้าง

มอริเชียส:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในมอริเชียส และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020

(2) การจองทุกรายการที่จองโดยผู้เดินทางจากมอริเชียส และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020

(3) การเดินทางภายในมอริเชียสจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 1 มิถุนายน ค.ศ. 2020

เนเธอร์แลนด์:

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ในปัจจุบัน:

การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในเนเธอร์แลนด์โดยผู้เดินทางจากบางประเทศ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

หมายเหตุ: พนักงานฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์จะทราบว่าหมายถึงประเทศใดบ้าง

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ก่อนหน้านี้:

การเดินทางภายในประเทศเพื่อพักผ่อนในเขตซีแลนด์จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2020

โปแลนด์:

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ในปัจจุบัน:

การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในโปแลนด์โดยผู้เดินทางจากบางประเทศ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ถึง 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

หมายเหตุ: พนักงานฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์จะทราบว่าหมายถึงประเทศใดบ้าง

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ก่อนหน้านี้:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในโปแลนด์ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 12 มิถุนายน ค.ศ. 2020

(2) การเดินทางภายในประเทศจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 19 เมษายน ค.ศ. 2020 และในวันที่ 2-3 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 โดยระหว่างวันที่ 20 เมษายน ค.ศ. 2020 ถึง 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 จะมีเฉพาะการเดินทางภายในประเทศเพื่อพักผ่อนเท่านั้นที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้

โปรตุเกส:

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ในปัจจุบัน:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในโปรตุเกสโดยผู้เดินทางจากบางประเทศและสำหรับจุดประสงค์การเดินทางบางอย่าง โดยมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 ถึง 31 ตุลาคม ค.ศ. 2020

(2) การจองทุกรายการที่จองโดยผู้เดินทางจากโปรตุเกสสำหรับที่พักในบางประเทศและจุดประสงค์การเดินทางบางอย่าง โดยมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 ถึง 31 ตุลาคม ค.ศ. 2020

(3) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในโปรตุเกสหรือจองโดยผู้เดินทางจากบางภูมิภาคของประเทศดังกล่าว และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 2020 ถึง 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศในภูมิภาคเหล่านั้นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

(4) การเดินทางภายในประเทศจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ. 2020 ถึง 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ยกเว้นหมู่เกาะมาเดราและหมู่เกาะอะซอเรส

หมายเหตุ: พนักงานฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์จะทราบว่าหมายถึงประเทศใดและจุดประสงค์การเดินทางใดบ้าง

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ก่อนหน้านี้:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในโปรตุเกสโดยผู้เดินทางที่ไม่ใช่พลเมืองสหภาพยุโรป (EU)** (ยกเว้นสหราชอาณาจักร) หรือการจองทุกรายการที่ผู้เดินทางจากโปรตุเกสจองกับที่พักในประเทศซึ่งไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป (EU)** (ยกเว้นสหราชอาณาจักร) และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 30 มิถุนายน ค.ศ. 2020

(2) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในโปรตุเกสโดยผู้เดินทางจากอิตาลี หรือจองกับที่พักในอิตาลีโดยผู้เดินทางจากโปรตุเกส และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 30 มิถุนายน ค.ศ. 2020

(3) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในโปรตุเกสโดยผู้เดินทางจากสเปน หรือจองกับที่พักในสเปนโดยผู้เดินทางจากโปรตุเกส และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 30 มิถุนายน ค.ศ. 2020

(4) การเดินทางภายในประเทศจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2020

(5) การเดินทางภายในประเทศในบางพื้นที่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 ถึง 1 สิงหาคม ค.ศ. 2020

แอฟริกาใต้:

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ในปัจจุบัน:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในแอฟริกาใต้โดยผู้เดินทางจากบางประเทศ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2020 ถึง 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020

(2) การเดินทางภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

หมายเหตุ: พนักงานฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์จะทราบว่าหมายถึงประเทศใดบ้าง

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ก่อนหน้านี้:

(1) การเดินทางเพื่อพักผ่อนภายในประเทศไปยังเขตอื่นซึ่งผู้เดินทางไม่ได้อาศัยอยู่นั้นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 ถึง 16 สิงหาคม ค.ศ. 2020

(2) การเดินทางภายในประเทศจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 30 กรกฎาคม ค.ศ. 2020

(3) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในแอฟริกาใต้ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 30 กันยายน ค.ศ. 2020

สเปน:

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ในปัจจุบัน:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในสเปน (รวมถึงหมู่เกาะคานารีและหมู่เกาะแบลีแอริก) โดยผู้เดินทางจากบางประเทศ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 ถึง 31 ตุลาคม ค.ศ. 2020

(2) การเดินทางภายในประเทศในบางพื้นที่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 ถึง 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ก่อนหน้านี้:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในสเปน (รวมถึงหมู่เกาะคานารีและหมู่เกาะแบลีแอริก) และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การสั่งห้ามจะไม่มีผลต่อผู้เดินทางซึ่งมีกิจกรรมตามรายการที่ระบุไว้ในข้อ 7 ตามประกาศสั่งห้ามอย่างเป็นทางการของรัฐบาล การเดินทางภายในประเทศจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 21 มิถุนายน ค.ศ. 2020

(2) การจองทุกรายการที่จองโดยผู้เดินทางจากสเปน (รวมถึงหมู่เกาะคานารีและหมู่เกาะแบลีแอริก) และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 21 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การสั่งห้ามจะไม่มีผลต่อผู้เดินทางซึ่งมีกิจกรรมตามรายการที่ระบุไว้ในข้อ 7 ตามประกาศสั่งห้ามอย่างเป็นทางการของรัฐบาล

สวีเดน:

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ในปัจจุบัน:

การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในสวีเดนโดยผู้เดินทางจากบางประเทศ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 ถึง 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ก่อนหน้านี้:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในสวีเดนโดยผู้เดินทางจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU)**/สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA)*** และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

(2) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในสวีเดนโดยผู้เดินทางที่ไม่ได้มาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU)** และสมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA)*** รวมถึงไม่ได้มาจากสหราชอาณาจักร โดยมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ถึง 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

สวิตเซอร์แลนด์:

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ในปัจจุบัน:

การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในสวิตเซอร์แลนด์โดยผู้เดินทางจากบางประเทศ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ถึง 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ก่อนหน้านี้:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในสวิตเซอร์แลนด์โดยผู้เดินทางจากทุกประเทศยกเว้นสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 14 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

(2) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในสวิตเซอร์แลนด์โดยผู้เดินทางจากอิตาลี เยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรีย สเปน รวมถึงผู้เดินทางจากประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป (EU)**/สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA)*** และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 14 เมษายน ค.ศ. 2020

ตุรกี:

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ในปัจจุบัน:

การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในตุรกีหรือจองโดยผู้เดินทางจากประเทศดังกล่าว และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 การเดินทางภายในประเทศจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2020 ถึง 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2020

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ก่อนหน้านี้:

(1) การจองทุกรายการที่ผู้เดินทางจากตุรกีจองกับที่พักในจีน เกาหลีใต้ อิหร่าน อิตาลี เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน นอร์เวย์ เดนมาร์ก ออสเตรีย สวีเดน เบลเยียม หรือเนเธอร์แลนด์ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 17 เมษายน ค.ศ. 2020

(2) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในตุรกีโดยผู้เดินทางจากจีน เกาหลีใต้ อิหร่าน อิตาลี เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน นอร์เวย์ เดนมาร์ก ออสเตรีย สวีเดน เบลเยียม หรือเนเธอร์แลนด์ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 24 เมษายน ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์:

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ในปัจจุบัน:

(1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2020

(2) การจองทุกรายการที่จองโดยผู้เดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2020

(3) การเดินทางภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

(4) การเดินทางภายในรัฐอาบูดาบีจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ถึง 21 กรกฎาคม ค.ศ. 2020

เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ก่อนหน้านี้:

การเดินทางภายในประเทศจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 30 เมษายน ค.ศ. 2020

สหราชอาณาจักร:

การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในสหราชอาณาจักร และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 24 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในสหราชอาณาจักรจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละพื้นที่มีดังนี้:

 • อังกฤษ: การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในอังกฤษ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ถึง 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในพื้นที่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย
 • เลสเตอร์:
  • การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในบางพื้นที่ของเลสเตอร์ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 ถึง 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2020
  • การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในเลสเตอร์ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 ถึง 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2020
  • ทั้งนี้ การเดินทางภายในพื้นที่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย
 • สกอตแลนด์: การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในสกอตแลนด์ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ถึง 2 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย
 • เวลส์:
  • เงื่อนไขที่ใช้ในปัจจุบัน:

   การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในเวลส์หรือจองโดยผู้เดินทางจากพื้นที่ดังกล่าว และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 2020 ถึง 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในพื้นที่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

  • เงื่อนไขที่ใช้ก่อนหน้านี้:

   การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในเวลส์ และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ถึง 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในพื้นที่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

  * ประเทศในกลุ่มเชงเก้น: ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์

  ** สหภาพยุโรป: ออสเตรีย อิตาลี เบลเยียม ลัตเวีย บัลแกเรีย ลิทัวเนีย โครเอเชีย ลักเซมเบิร์ก ไซปรัส มอลตา เช็ก เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก โปแลนด์ เอสโตเนีย โปรตุเกส ฟินแลนด์ โรมาเนีย ฝรั่งเศส สโลวาเกีย เยอรมนี สโลวีเนีย กรีซ สเปน ฮังการี สวีเดน ไอร์แลนด์ ไม่รวมสหราชอาณาจักร

  *** สมาคมการค้าเสรียุโรป: ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์


  อเมริกาเหนือและลาตินอเมริกา

  บราซิล:

  การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในบราซิลโดยผู้เดินทางจากนอกบราซิล และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศในบางภูมิภาคของบราซิลระหว่างวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 19 ตุลาคม ค.ศ. 2020 จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่หรือสถานที่บางแห่งมีดังนี้:

  • กัวราตูบา (ปารานา): ที่พักบางประเภทจะมีสถานะไม่สามารถรับการจองได้บน Booking.com จนถึงวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2020
  • บูซิอุส (ริโอเดจาเนโร): ที่พักบางแห่งจะมีสถานะไม่สามารถรับการจองได้บน Booking.com จนถึงวันที่ 13 กันยายน ค.ศ. 2020
  • ปาราตี (ริโอเดจาเนโร): ที่พักทั้งหมดจะมีสถานะไม่สามารถรับการจองได้บน Booking.com จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 2020
  • กัวราเรมา (เซาเปาโล): ที่พักบางประเภทจะมีสถานะไม่สามารถรับการจองได้บน Booking.com จนถึงวันที่ 13 กันยายน ค.ศ. 2020
  • โอลิมเปีย (เซาเปาโล): ที่พักทั้งหมดจะมีสถานะไม่สามารถรับการจองได้บน Booking.com จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2020
  • ซานโตอังตัวนิโอโดปิงญัล (เซาเปาโล): ที่พักบางประเภทจะมีสถานะไม่สามารถรับการจองได้บน Booking.com จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 2020
  • เซาเบนโตโดซาปูไค (เซาเปาโล): ที่พักบางประเภทจะมีสถานะไม่สามารถรับการจองได้บน Booking.com จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 2020
  • เซาเซบาสชิเอา (เซาเปาโล): ที่พักบางประเภทจะมีสถานะไม่สามารถรับการจองได้บน Booking.com จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 2020
  • คารากัวตาตูบา (เซาเปาโล): ที่พักทั้งหมดจะมีสถานะไม่สามารถรับการจองได้บน Booking.com จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2020
  • กัมโปสโดจอร์เดา (เซาเปาโล): ที่พักบางประเภทจะมีสถานะไม่สามารถรับการจองได้บน Booking.com จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2020
  • กานาเนยา (เซาเปาโล): ที่พักบางประเภทจะมีสถานะไม่สามารถรับการจองได้บน Booking.com จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2020กุนญา (เซาเปาโล): ที่พักทั้งหมดจะมีสถานะไม่สามารถรับการจองได้บน Booking.com จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2020
  • อิลญาเบลา (เซาเปาโล): ที่พักทั้งหมดจะมีสถานะไม่สามารถรับการจองได้บน Booking.com จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 2020
  • กาปีตอลิโอ (มีนัสเชไรส์): ที่พักทั้งหมดจะมีสถานะไม่สามารถรับการจองได้บน Booking.com จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 2020
  • กอนซัลวิซ (มีนัสเชไรส์): ที่พักบางประเภทจะมีสถานะไม่สามารถรับการจองได้บน Booking.com จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2020

  พนักงานฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์จะทราบเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละภูมิภาค

  คิวบา:

  (1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในคิวบาโดยผู้เดินทางจากทุกประเทศ ยกเว้นพลเมืองและผู้มีถิ่นที่อยู่ในคิวบา โดยมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 1 มิถุนายน ค.ศ. 2020

  (2) การจองทุกรายการที่จองโดยผู้เดินทางจากคิวบา และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 1 มิถุนายน ค.ศ. 2020

  (3) การเดินทางภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

  เม็กซิโก:

  เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ในปัจจุบัน:

  (1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในเม็กซิโก และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 2020 ถึง 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2020

  (2) การเดินทางภายในประเทศจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 2020 ถึง 15 มิถุนายน ค.ศ. 2020

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่หรือสถานที่บางแห่งมีดังนี้:

  • ซานมิเกล เด อาเญนเด (กัวนาฮัวโต): การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในซานมิเกล เด อาเญนเด และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ถึง 15 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ ที่พักจะมีสถานะไม่สามารถรับการจองได้ และ Booking.com จะติดต่อลูกค้าที่มีกำหนดเช็คอินในช่วงดังกล่าวนี้ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าลูกค้าไม่สามารถเข้าพักได้ตามที่วางแผนไว้และจัดการแก้ปัญหานี้

  เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยที่ใช้ก่อนหน้านี้:

  ที่พักในเม็กซิโกจะมีสถานะไม่สามารถรับการจองได้บน Booking.com จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ Booking.com จะติดต่อลูกค้าที่มีกำหนดเช็คอินในช่วงดังกล่าวนี้ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าลูกค้าไม่สามารถเข้าพักได้ตามที่วางแผนไว้และจัดการแก้ปัญหานี้

  สหรัฐอเมริกา:

  (1) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในสหรัฐอเมริกาโดยผู้เดินทางจากกลุ่มประเทศในเขตเชงเก้นทั้ง 26 ประเทศ หรือผู้ที่เดินทางไปหรืออยู่ในเขตเชงเก้น*) ในช่วง 14 วันก่อนเข้าสู่สหรัฐอเมริกา และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020

  (2) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในสหรัฐอเมริกาโดยผู้เดินทางจากไอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร หรือผู้ที่เดินทางไปหรืออยู่ในประเทศเหล่านี้ในช่วง 14 วันก่อนเข้าสู่สหรัฐอเมริกา และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020

  (3) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในสหรัฐอเมริกาโดยผู้เดินทางจากจีน หรือผู้ที่เดินทางไปหรืออยู่ในจีนในช่วง 14 วันก่อนเข้าสู่สหรัฐอเมริกา และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020 ถึง 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020

  (4) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในสหรัฐอเมริกาโดยผู้เดินทางจากอิหร่าน หรือผู้ที่เดินทางไปหรืออยู่ในอิหร่านในช่วง 14 วันก่อนเข้าสู่สหรัฐอเมริกา และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึง 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020

  (5) การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในสหรัฐอเมริกาโดยผู้เดินทางจากบราซิล หรือผู้ที่เดินทางไปหรืออยู่ที่บราซิลในช่วง 14 วันก่อนเข้าสู่สหรัฐอเมริกา และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ถึง 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020

  (6) การสั่งห้ามการเดินทางครั้งนี้ไม่มีผลต่อพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกกฎหมาย และครอบครัวของบุคคลเหล่านี้ ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย


  3. ขั้นตอนเปลี่ยนวันเข้าพักและยกเลิกการจอง

  1. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนวันเข้าพักของการจองผ่านเครื่องมือบนเว็บไซต์/แอปของเรา หรือผ่านบริการลูกค้าสัมพันธ์ โดยราคาใหม่นั้นจะเท่ากับหรือสูงกว่าราคาของการจองเดิม

  2. หากลูกค้าต้องการยกเลิกการจองผ่านเครื่องมือบนเว็บไซต์/แอป เราก็จะให้ลูกค้าติดต่อท่านเพื่อจัดการดำเนินการอย่างเหมาะสม หรือให้บริการลูกค้าสัมพันธ์เข้ามาช่วยเหลือ โดยจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการชำระเงินที่ท่านใช้

  3. หากลูกค้าติดต่อที่พักของท่านเพื่อขอเปลี่ยนวันเข้าพักของการจอง ท่านสามารถจัดการกับคำขอนี้ด้วยตนเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีจัดการกับการจองเหล่านี้ได้ที่นี่

  4. หากลูกค้าติดต่อที่พักของท่านเพื่อขอยกเลิกการจอง ท่านสามารถจัดการกับคำขอนี้ด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีจัดการกับการจองเหล่านี้ได้ที่นี่

  โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าตัวเลือกว่างที่ท่านเปิดให้จองบนแพลตฟอร์มของเรานั้นเป็นข้อมูลล่าสุดแล้ว เพื่อให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนวันเข้าพักของการจองได้


  เราจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าและลูกค้าทั้งหมดปลอดภัย และจะอัปเดตการสื่อสารนี้เป็นประจำ

  หากมีข้อซักถามใด ๆ ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านกล่องข้อความเอกซ์ทราเน็ต

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้

อัปเดต: เครื่องมือช่วยฟื้นธุรกิจ

คำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดดีมานด์

ดูเพิ่มเติม