อัปเดตเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยสำหรับการจองที่จองตั้งแต่เดือนเมษายน 2020

อัปเดตเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว
บันทึก

ตอนนี้นับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเป็นต้นไป เราคาดว่าลูกค้าของเราทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้นของ COVID-19 รวมถึงความเสี่ยงที่จะได้รับเมื่อทำการจองรายการใหม่ โดยเฉพาะการจองแบบไม่สามารถรับเงินคืนและแบบรับเงินคืนได้บางส่วน

ด้วยเหตุนี้สำหรับการจองใหม่ทุกรายการที่เข้ามาตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2020 เป็นต้นไป เราจะไม่ใช้เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยอีกต่อไปหากลูกค้าต้องการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการจองเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้ โดยเราจะดำเนินการกับการจองดังกล่าวเหมือนการจองมาตรฐานตามนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ ของเรา

สำหรับการจองที่ยังไม่ได้ยกเลิกและเข้ามาก่อนวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2020 (แม้ว่าจะมีกำหนดเช็คอินหลังจากนี้ก็ตาม): สำหรับการจองที่เข้ามาตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2020 เป็นต้นไป:
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยกระบวนการสำหรับเหตุสุดวิสัยซึ่งเรานำมาใช้เนื่องจากการจำกัดการเดินทางของรัฐบาลและเป็นไปตามสัญญาของเรานั้นจะยังคงมีผล กระบวนการสำหรับเหตุสุดวิสัยจาก COVID-19 ซึ่งเรานำมาใช้เนื่องจากการจำกัดการเดินทางของรัฐบาลนั้นจะไม่มีผล

เราคาดการณ์ว่ารัฐบาลจำนวนมากขึ้นทั่วโลกจะใช้กฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้เพื่อจำกัดการเดินทางของประชาชน กระบวนการสำหรับเหตุสุดวิสัยของเราจะมีผลตามปกติสำหรับการจองทุกรายการที่เข้ามาก่อนวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2020 และมีกำหนดเช็คอินหลังจากนี้ ซึ่งการจำกัดการเดินทางของรัฐบาลส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถเดินทางไปหรือเข้าพัก ณ ที่พักที่จองไว้ หรือทำให้การกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือถูกยับยั้ง

เราจะใช้กระบวนการมาตรฐาน ซึ่งรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการจองแบบไม่สามารถรับเงินคืนและแบบรับเงินคืนได้บางส่วน ดังนั้นท่านจะสามารถควบคุมได้ว่าจะคืนเงินหรือไม่ คืนเมื่อไร หรือคืนอย่างไรสำหรับการจองที่ลูกค้ายกเลิกเนื่องจาก COVID-19 หากการจองนั้นเข้ามาตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2020 เป็นต้นไป โดยจะอิงตามนโยบายที่ลูกค้าเป็นผู้เลือก รวมถึงสถานการณ์ของที่พักท่านเอง สถานการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและรัฐบาล ตลอดจนกฎหมายผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง
  เราจะมีข้อความใหม่ที่แสดงครอบคลุมทั่วทั้งเว็บไซต์และแอปของเรา ทั้งในช่วงก่อนและหลังการจอง เพื่อให้ลูกค้าตระหนักมากยิ่งขึ้นอีกถึงความเสี่ยงที่จะได้รับจากการจองตัวเลือกแบบไม่สามารถรับเงินคืนหรือรับเงินคืนได้บางส่วนตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2020 เป็นต้นไป

โปรดไปที่หน้าความช่วยเหลือที่พักคู่ค้าในด้านโคโรน่าไวรัส ซึ่งมีลิงก์ให้เข้าไปดูคำแนะนำและข้อมูลอัปเดตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย เราขอแนะนำให้ดูบทความนี้ทุกวัน รวมถึงคำถามที่พบบ่อยของคู่ค้าที่นี่

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?