ตอนนี้เรามีผลอยู่ในมือแล้ว! เราใกล้พร้อมฉลองให้กับผู้ได้รับรางวัล Traveller Review Awards ของปีนี้แล้ว
 

กระบวนการที่นำมาใช้กรณีมีเหตุสืบเนื่องจากโคโรน่าไวรัส

อัปเดตเมื่อ 8 เดือน ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

อัปเดตล่าสุด: 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2021

บทความนี้กล่าวถึงกระบวนการและแนวทางต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับที่พักคู่ค้าของเรากรณีมีเหตุสืบเนื่องจากโคโรน่าไวรัส (COVID-19) เนื่องจากสถานการณ์อาจยังคงมีการแปรเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง เราจึงอาจเปลี่ยนแปลงช่วงวันที่และเงื่อนไขที่ใช้ในนโยบายเหตุสุดวิสัย (Force Majeure หรือ FM) ของเรา ทั้งนี้ เราจะคอยอัปเดตบทความนี้อย่างต่อเนื่องหากเราปรับเปลี่ยนสิ่งใดก็ตาม ดังนั้นท่านจึงสามารถกลับมาอ่านเพื่อรับทราบข้อมูลใหม่ ๆ ได้

ท่านสามารถดูไทม์ไลน์ที่เราสื่อสารเกี่ยวกับโคโรน่าไวรัสได้ในบทความนี้


เนื้อหาในบทความนี้


มีการใช้นโยบายเหตุสุดวิสัยอย่างไรในกรณีของโคโรน่าไวรัส (COVID-19)

เราได้ประกาศใช้ “เหตุสุดวิสัย” หรือที่บางครั้งเรียกว่าสถานการณ์ไม่ปกติ (Forced Circumstances) เมื่อต้นปีค.ศ. 2020 เพื่อรับมือกับสถานการณ์โคโรน่าไวรัสที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นโยบายเหตุสุดวิสัยนั้นครอบคลุมการจองที่จองขึ้นก่อนวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2020 ไม่ว่าวันที่มีกำหนดเช็คอินจะเป็นตั้งแต่วันที่ 6 เมษายนหรือไม่ก็ตาม และต้องเป็นการจองที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ การจองทั้งหมดที่จองขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2020 จะไม่อยู่ภายใต้นโยบายเหตุสุดวิสัย ท่านสามารถดูเงื่อนไขของการจองที่เป็นไปตามนโยบายเหตุสุดวิสัยได้จากหัวข้อถัดไป

เราใช้นโยบายเหตุสุดวิสัยเนื่องจากโคโรน่าไวรัสส่งผลกระทบอย่างไม่เคยมีมาก่อนต่อการที่ผู้เดินทางจะมาเข้าพักตามที่จองไว้ โดยเราอิงตามข้อมูลต่อไปนี้:

 • คำแนะนำด้านการเดินทางอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับโคโรน่าไวรัสที่ประกาศโดยรัฐบาลต่าง ๆ ทั่วโลก
 • การจำกัดการเดินทางที่บังคับใช้กับลูกค้าที่เคยอยู่/อยู่ในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างยิ่งยวดจากโคโรน่าไวรัส
 • ลูกค้าที่ไม่สามารถเดินทางไปหรือเข้าพัก ณ ที่พักซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคย/กำลังได้รับผลกระทบอย่างยิ่งยวด

นโยบายเหตุสุดวิสัยของเรามีผลกับการยกเลิกที่ลูกค้าเป็นผู้เริ่มดำเนินการเท่านั้น โดยครอบคลุมกรณีที่การจำกัดการเดินทางได้ส่งผลให้/ยังมีผลให้ลูกค้าไม่สามารถหรือไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เดินทางหรือเข้าพัก ณ ที่พักที่ลูกค้าได้จองไว้ที่เป็นไปตามข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการ (GDT) ของเรา จะมีการนำข้อกำหนดเฉพาะในข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการมาใช้กับท่านโดยอิงตามประเภทที่พักที่ท่านดูแลจัดการและตำแหน่งที่ตั้งของที่พักดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ตำแหน่งของข้อที่เอ่ยถึงเหตุสุดวิสัยในสัญญาของท่านเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน คู่ค้าส่วนใหญ่จะเห็นข้อดังกล่าวได้ในส่วนที่ 2.9 หรือ 2.8 แต่หากท่านทำข้อตกลงเฉพาะไว้กับเรา ข้อที่เอ่ยถึงเหตุสุดวิสัยอาจแสดงในส่วนอื่น

หากต้องการความช่วยเหลือสำหรับกระบวนการอื่น ๆ เช่น ไม่สามารถรับการจองได้เนื่องจากปิดให้บริการที่พัก โปรดอ่านหัวข้อนี้


เงื่อนไขที่ถือว่าเป็นไปตามเหตุสุดวิสัย

นโยบายเหตุสุดวิสัยของเรามีผลกับการจองที่จองขึ้นก่อนวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2020 และตรงตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งจากหลายข้อ ซึ่งรวมถึงแต่จำไม่กัดเพียงเงื่อนไขต่อไปนี้:

 1. ลูกค้าเคยไปยังพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากโคโรน่าไวรัส จึงมีการระงับไม่ให้ลูกค้าออกเดินทาง
 2. ลูกค้าได้ถูกแบนไม่ให้เข้าจุดหมายที่ตั้งใจจะเดินทางไปเนื่องจากโคโรน่าไวรัส
 3. ลูกค้าที่ถูกระงับ Visa on Arrival เนื่องจากโคโรน่าไวรัส
 4. การจองกับที่พักซึ่งปิดกิจการลงไม่ว่าจะด้วยการตัดสินใจของที่พักเองหรือตามที่ข้อบังคับท้องถิ่นกำหนดเนื่องจากโคโรน่าไวรัส

เราจะประเมินการจองเป็นรายการ ๆ ไปและระบุการจองที่เป็นไปตามเงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย เราจะส่งอีเมลแจ้งให้ท่านทราบหากลูกค้าของท่านจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการจองเนื่องจากกรณีดังกล่าว


การจัดการการจองที่ตรงตามเงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย

สำหรับการจองที่ลูกค้าไม่สามารถเข้าพักได้และตรงตามเงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย ลูกค้าสามารถขอให้ท่านดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งจากด้านล่างนี้:

 • หาช่วงเข้าพักใหม่เพื่อให้เป็นการจองที่เข้าพักในอนาคตผ่านแพลตฟอร์มของเรา (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้)
 • ออกเวาเชอร์ให้สำหรับใช้เข้าพักในอนาคต โดยมีมูลค่าเท่ากับราคาเดิมที่ลูกค้าชำระไปแล้ว (หรือเป็นยอดสูงกว่าตามแต่ดุลยพินิจของท่าน)
 • คืนยอดที่ชำระล่วงหน้าหรือค่ามัดจำให้ลูกค้าเต็มจำนวน รวมถึงค่าธรรมเนียมจากการที่ลูกค้าไม่เข้าเช็คอิน ปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการจอง

อ่านบทความนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการจอง หรือบทความนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนวันเข้าพัก

ท่านสามารถทำตามแนวทางเหล่านี้ได้เมื่อดำเนินการคืนเงินให้กับการจองที่ตรงตามเงื่อนไขของเหตุสุดวิสัย:

 

 

อยู่ภายใต้เงื่อนไข FM

ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไข FM

การยกเลิกที่มีค่าธรรมเนียม

หากลูกค้ายกเลิกการจองแบบที่มีค่าธรรมเนียม ท่านจะต้องแจ้งในเอกซ์ทราเน็ตว่าบัตรเครดิตของลูกค้าใช้การไม่ได้เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าคอมมิชชั่น ทั้งนี้ท่านจะสามารถแจ้งได้ก่อนมีการออกใบแจ้งหนี้เท่านั้น

หากท่านได้ออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าไปแล้ว ปุ่มแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้จะไม่ปรากฏ ในกรณีนี้ท่านจะต้องขอปรับยอดในใบแจ้งหนี้เมื่อท่านได้รับใบแจ้งหนี้จากเรา

หากลูกค้ายกเลิกการจองแบบไม่สามารถรับเงินคืน ท่านสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามปกติจากลูกค้าได้

การยกเลิกที่ไม่มีค่าธรรมเนียม

หากลูกค้าขอยกเลิกการจองที่ไม่มีค่าธรรมเนียม (โดยไม่ใช้เครื่องมือยกเลิกการจองด้วยตนเอง) ท่านสามารถยอมรับคำขอโดยไปที่การจองดังกล่าวในเอกซ์ทราเน็ตและคลิกขอยกเลิกการจอง ซึ่งวิธีนี้จะเริ่มกระบวนการยกเลิกฟรี

หากลูกค้าขอยกเลิกการจองที่ไม่มีค่าธรรมเนียม ท่านสามารถยอมรับคำขอโดยไปที่การจองดังกล่าวในเอกซ์ทราเน็ตและคลิกขอยกเลิกการจอง ซึ่งวิธีนี้จะเริ่มกระบวนการยกเลิกฟรี


การจัดการการปิดให้บริการที่พัก

หากรัฐบาลท้องถิ่นกำหนดให้ที่พักของท่านต้องปิดให้บริการชั่วคราว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ทำสิ่งต่อไปนี้:

 • ปิดห้องพักที่ขายบนแพลตฟอร์มของเราสำหรับช่วงเวลาซึ่งที่พักของท่านปิดให้บริการ เพื่อหลีกเลี่ยงการรับการจองใหม่ ๆ ที่ท่านไม่สามารถให้บริการได้
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านติดต่อลูกค้าที่มีกำหนดเดินทางมาถึงที่พักในช่วงปิดให้บริการ เพื่อแจ้งให้ลูกค้าเหล่านั้นทราบว่าจะไม่สามารถเข้าพัก ณ ที่พักของท่านได้
 • หากท่านเลือกที่จะยกเลิกการจองใดก็ตามที่ยังไม่เข้าพัก ก็สามารถทำได้โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมลูกค้าหรือคืนเงินเต็มจำนวนให้ลูกค้า ซึ่งเราจะยกเว้นค่าคอมมิชชั่นให้การจองที่มีการยกเลิกไปเหล่านี้
 • หากท่านและลูกค้าเลือกที่จะปรับเปลี่ยนวันเข้าพักของการจองแทน ทีมงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราก็สามารถช่วยท่านจัดการเรื่องนี้ได้

ในบางกรณี รัฐบาลท้องถิ่นกำหนดว่าที่พักบางประเภทในพื้นที่หนึ่งต้องปิดให้บริการ หรือกำหนดว่าที่พักเหล่านั้นไม่สามารถต้อนรับลูกค้าและ/หรือรับการจองใหม่ ๆ ได้ในช่วงเวลาหนึ่ง และเราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องนี้แทนที่พัก หากข้อกำหนดนี้มีผลกับที่พักของท่าน เราจะส่งอีเมลเพื่อแจ้งให้ท่านทราบ

หากที่พักของท่านได้รับผลกระทบโดยตรงจากกรณีโคโรน่าไวรัสและท่านต้องปิดให้บริการชั่วคราวตามคำแนะนำของหน่วยงานท้องถิ่น ท่านก็สามารถติดต่อทีมงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราเพื่อรับความช่วยเหลือได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลที่พักให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ลองดูคู่มือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะได้


แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?