ขอแนะนำ “ที่พักสำหรับเดินทางอย่างยั่งยืน”

วิธีใหม่ในการรับรองความพยายามของท่านในด้านความยั่งยืนและสนับสนุนสิ่งนี้ให้ผู้เดินทางเห็น เพื่อนำไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น

ดูเพิ่มเติม

การบรรเทาภาระภาษีให้คู่ค้า: สิ่งที่รัฐบาลดำเนินการและสิ่งที่ควรถาม

อัปเดตเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว
บันทึก

ประเทศของท่านได้มีการใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อให้เป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมงานบริการ การเดินทาง และการท่องเที่ยวไหม? 

รัฐบาลทั่วโลกต่างได้ใช้มาตรการบรรเทาภาระภาษีเป็นกรณีฉุกเฉินเพื่อช่วยทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล/ธุรกิจในการรับมือกับผลกระทบของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ไม่ว่าท่านจะดูแลจัดการโรงแรมขนาดใหญ่ หรือให้เช่าห้องนอนเดี่ยวเป็นระยะสั้น ๆ การทราบว่าท่านมีตัวเลือกอะไรบ้างนั้นถือเป็นเรื่องที่ดี 

แหล่งข้อมูลฟรีที่มีประโยชน์

เว็บไซต์ EY Tax COVID-19 Response Tracker ได้รวบรวมข้อมูลมาตรการบรรเทาภาระภาษีจากกว่า 120 ประเทศ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ข้อมูลโดยรวมเพื่อศึกษาว่ามาตรการช่วยเหลือรูปแบบใดที่ประเทศของท่านกำลังใช้อยู่ตอนนี้: 

 • การพักชำระภาษีและการยกเว้นภาษี ทั้งสำหรับบุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม และสำหรับนิติบุคคล/ธุรกิจ
 • มาตรการทางเศรษฐกิจที่มีการประกาศใช้เพื่อช่วยให้ธุรกิจฟื้นตัว
 • ลิงก์ไปยังโปรแกรมและแหล่งข้อมูลของรัฐบาลอย่างเป็นทางการ 
 • ข้อมูลติดต่อเพื่อช่วยให้ท่านรับความช่วยเหลือฉุกเฉินได้

แหล่งข้อมูลนี้มีการขยายเนื้อหาให้ครอบคลุมและอัปเดตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเป็นการดีที่จะกลับมาเช็คข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารนี้ในเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เรื่อย ๆ

เปิดดูเว็บไซต์


สิ่งที่ควรถามที่ปรึกษาทางการเงินของท่าน

หากสงสัยว่ามีมาตรการเฉพาะใด ๆ หรือไม่ในด้านภาษีที่ใช้กับสถานการณ์ของท่านได้ เราได้รวบรวมคำถามจาก 3 หัวข้อใหญ่ ๆ ที่ท่านอาจต้องการสอบถามกับที่ปรึกษาด้านภาษีอากรท้องถิ่น เพื่อช่วยให้ระบุได้ว่าท่านมีสิทธิ์หรือไม่สำหรับมาตรการใดมาตรการหนึ่งในด้านการจูงใจทางเศรษฐกิจ การขยายเวลาชำระภาษี หรือการขยายเวลายื่นภาษี

มาตรการจูงใจทางเศรษฐกิจ

นอกเหนือจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและมอบเงินโดยตรงแก่พลเมืองทั่วไปแล้ว รัฐบาลของหลายแห่งก็มีมาตรการจูงใจด้านภาษีเพื่อกระตุ้นนิติบุคคล/ธุรกิจต่าง ๆ ให้รักษาลูกจ้างของตนไว้ มาตรการเฉพาะอย่างหนึ่งที่ควรทราบคือ การที่หลายประเทศมอบเครดิตภาษีสำหรับค่าจ้างที่นิติบุคคลจ่ายให้ลูกจ้าง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเครดิตหรือสิ่งที่มอบให้เหล่านี้จะกำหนดให้ธุรกิจจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างต่อไปแม้จะไม่สามารถทำงานได้ 

ด้านล่างนี้เป็นสิ่งที่ควรถามเมื่อต้องประเมินมาตรการจูงใจทางเศรษฐกิจ

 • ธุรกิจที่ทำอยู่นั้นเข้าข่ายอุตสาหกรรมในมาตรการช่วยเหลือไหม? 
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของสินเชื่อที่รัฐบาลสนับสนุนคืออะไร? 
 • ธุรกิจต้องตรงคุณสมบัติหรือเกณฑ์ใดบ้างจึงจะเคลมเครดิตภาษีสำหรับค่าจ้างที่จ่ายให้ลูกจ้างได้?
 • มีกฎหมายภาษีใดไหมที่ปรับเปลี่ยนแล้วจะส่งผลให้เงินได้ที่ต้องเสียภาษีสำหรับธุรกิจของฉันจากปีก่อนหน้าลดลง? 
 • มีสิ่งใดไหมที่ต้องทำตอนนี้เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางการเงินสำหรับขอคืนภาษีในอนาคต?

มาตรการขยายเวลาชำระภาษี

ในบางประเทศอนุญาตให้นิติบุคคล/ธุรกิจและบุคคลธรรมดาขยายเวลาชำระภาษีได้ชั่วคราว เพื่อช่วยให้ทุกฝ่ายมีกระแสเงินสดเป็นบวก มาตรการนี้อาจรวมถึงการขยายระยะเวลาชำระภาษีโดยประมาณหรือภาษีเงินได้ของปีก่อน ซึ่งบริษัทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทขนาดใหญ่ อาจสามารถรับประโยชน์จากการขยายเวลาชำระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเดือนหรือการจ้างงานได้ 

สิ่งสำคัญที่ควรถามเกี่ยวกับมาตรการขยายเวลาชำระภาษี

 • การชำระใดบ้างที่สามารถขยายเวลาได้?
 • ยอดที่ขยายเวลาชำระออกไปจะมีกำหนดให้ชำระเมื่อใด?
 • สามารถขยายเวลาชำระออกไปได้หลายช่วงเวลาไหม เช่น ขยายออกไปเป็นสัปดาห์ เป็นเดือน หรือเป็นปี?
 • การขยายเวลาชำระจะมีดอกเบี้ย ค่าปรับ หรือการเก็บเงินเพิ่มไหม?

มาตรการขยายเวลายื่นภาษี

มีหลายประเทศที่ได้ขยายเวลายื่นแบบขอคืนภาษีสำหรับนิติบุคคล/ธุรกิจและบุคคลธรรมดาจากเดิม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการขยายเวลานี้จะทำให้โดยอัตโนมัติ 

สิ่งที่ควรถามเพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้รับสิทธิ์ขยายเวลา 

 • ต้องส่งแบบฟอร์มขอขยายเวลาไหม?
 • การขยายเวลายื่นภาษีจะทำให้ขยายกำหนดชำระภาษีโดยอัตโนมัติด้วยใช่ไหม? (โปรดดูหัวข้อ “มาตรการขยายเวลาชำระภาษี” ข้างต้น)
 • ต้องแนบเอกสารใดโดยเฉพาะไหมเมื่อยื่นขอคืนภาษี?
 • การขยายเวลายื่นภาษีจะเปลี่ยนวิธีการยื่นขอคืนภาษีไหม? (เช่น ยื่นแบบด้วยกระดาษ หรือยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต)

แหล่งข้อมูลสำหรับนิติบุคคล/ธุรกิจในสหรัฐอเมริกา 

รับข้อมูลอัปเดตอยู่เสมอเกี่ยวกับการเปลี่ยนด้านภาษีในสหรัฐอเมริกา เพียงติดตามอัปเดตจากระดับรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่น: 

 • รัฐบาลกลาง: หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (IRS) มีข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการขยายเวลาของภาษีรัฐบาลกลางและสิ่งจูงใจที่มีให้ 
 • รัฐ: Tax Foundation ซึ่งเป็นสถาบันคลังสมองไม่แสวงหาผลกำไรได้สร้างเครื่องมือติดตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ซึ่งมีการประกาศใช้โดยรัฐบาลในแต่ละรัฐ 
 • ท้องถิ่น: ปรึกษาหน่วยงานท้องถิ่นในเทศบาลหรือเทศมณฑลเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมบรรเทาภาระภาษีในท้องถิ่น รายละเอียดสำคัญประการหนึ่งที่ควรทราบอย่างยิ่ง: ในบางประเทศและบางเทศบาลอาจไม่มีมาตรการขยายระยะเวลาชำระภาษีโรงเรือน
 • รับจดหมายข่าวฟรี: หากต้องการรับอัปเดตเป็นประจำเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านภาษีในสหรัฐฯ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขอแนะนำให้สมัครรับบริการอีเมลฟรีจาก EY Tax Alert

 

บทความนี้เขียนขึ้นโดยไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำด้านภาษี Booking.com ไม่ได้รับรองบริการที่ระบุไว้ ณ ที่นี้แต่อย่างใด และให้แหล่งข้อมูลเหล่านี้เพื่อแจ้งข้อมูลให้ทราบเท่านั้น 

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?