รับคำแนะนำเพื่อดึงดูดลูกค้า

ข้อมูลของเราแสดงให้เห็นว่ามีการค้นหาเพิ่มขึ้นเกือบ 50% สำหรับช่วงไฮซีซันนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เพิ่มยอดจองของท่านด้วยคู่มือของเรา 

รับคำแนะนำเพิ่มเติม

ทำไมต้องกรอกแบบฟอร์มทำความรู้จักที่พักคู่ค้า (Know Your Partner: KYP)?

อัปเดตเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว
บันทึก

ทำไม Booking.com จึงขอให้ฉันกรอกแบบฟอร์มทำความรู้จักที่พักคู่ค้า (Know Your Partner: KYP)?

เหตุผลที่เราจำเป็นต้องขอข้อมูลบางอย่างจากท่านนั้นก็เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด

ขั้นตอนนี้เป็นแบบเดียวกันหมดสำหรับที่พักคู่ค้าทุกราย ถึงแม้ว่าท่านจะนำที่พักส่วนตัวมาเปิดให้จองในบางโอกาสเท่านั้นก็ตาม ทั้งนี้ หากเป็นเช่นนั้นแล้วโปรดระบุในแบบฟอร์ม KYP ว่า "ฉันเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง" เพื่อให้ระบบปรับคำถามในแบบฟอร์มให้ตรงกับรูปแบบธุรกิจที่พักของท่าน

หากท่านบริหารจัดการที่พักหลายแห่งบน Booking.com ท่านต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ต่างออกไปเล็กน้อยนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2020 เป็นต้นไป โดยเราจะแจ้งรายละเอียดทั้งหมดให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านทำความเข้าใจกับข้อกำหนดดังกล่าว หากท่านได้รับแบบฟอร์ม KYP ที่เป็นของเดิม ท่านไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มนั้น แต่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนใหม่แทนได้เลยเมื่อขั้นตอนใหม่เริ่มใช้งาน

หมายเหตุ: แบบฟอร์ม KYP นี้ไม่ใช่ขั้นตอนใหม่ แต่เป็นเพียงชื่อใหม่ของแบบฟอร์มยืนยันแอคเคาท์

Booking.com จะใช้ข้อมูลนี้อย่างไร?

เราจะส่งต่อข้อมูลของท่านไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามโดยผ่านช่องทางที่ปลอดภัย โดยบุคคลดังกล่าวจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งนี้การร่วมงานระหว่าง Booking.com และบุคคลที่สามนั้นจะเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวทุกประการ

การดำเนินการยืนยันแอคเคาท์จะเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน?

ในแต่ละปีเราจะขอให้ท่านยืนยันว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้นั้นยังคงถูกต้องหรือไม่ และท่านยังสามารถใช้โอกาสนี้เพื่ออัปเดตข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง

ฉันจะแก้ไขข้อมูลได้อย่างไร?

หากต้องการส่งแบบฟอร์มอีกครั้ง โปรดติดต่อทีมงานช่วยเหลือในประเทศของท่าน

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์ที่พบในแบบฟอร์ม:

"บริษัท"

หน่วยงานที่จัดตั้งและดำเนินการตามกฎหมายองค์กร เพื่อทำกิจกรรมทางธุรกิจ งานการกุศล หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทด้านธุรกิจมักจัดตั้งขึ้นเพื่อจำหน่ายสินค้าหรือบริการ เช่น บริษัท พันธมิตร ทรัสต์ องค์กรเอกชน (NGO)

"บุคคล"

"บุคคล" (ซึ่งในทางกฎหมายคือ ผู้ที่มีสถานะบุคคล) ที่ถือเป็นมนุษย์ 1 คน และไม่ได้มีการจัดตั้งและดำเนินการตามกฎหมายองค์กร

"ชื่อที่พักตามกฎหมาย"

ชื่ออย่างเป็นทางการของที่พักซึ่งปรากฎในเอกสารจดทะเบียนที่พัก

"เจ้าของที่พักซึ่งมีกรรมสิทธิ์สูงสุดตามกฎหมาย"

เจ้าของที่มีกรรมสิทธิ์สูงสุดตามกฎหมาย (ultimate legal owner) คือบุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ในตัวที่พักมากที่สุด หากบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเจ้าของที่พักอย่างถูกต้องตามกฎหมาย บุคคลดังกล่าวก็จะเป็นเจ้าของที่มีกรรมสิทธิ์สูงสุดตามกฎหมาย ทว่าหากบริษัทเป็นเจ้าของที่พัก บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทนี้ก็จะกลายเป็นเจ้าของที่มีกรรมสิทธิ์สูงสุด โดยเจ้าของที่มีกรรมสิทธิ์สูงสุดนั้นคือบุคคลที่อยู่ในระดับบนสุดของโครงสร้างผู้ถือหุ้น

"ชื่อและนามสกุลของเจ้าของ/ชื่อและนามสกุลของเจ้าของบริษัทจัดการอสังหาริมทรัพย์"

บุคคลที่ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย (Ultimate beneficial owner) ในกรณีที่บริษัทเป็นเจ้าของที่พัก/บริษัทจัดการอสังหาริมทรัพย์ โปรดแจ้งชื่อเต็มตามกฎหมายของบริษัท

หากที่พัก/บริษัทจัดการอสังหาริมทรัพย์มีตัวบุคคลเป็นเจ้าของ โปรดแจ้งชื่อเต็มตามกฎหมายของบุคคลดังกล่าว

"ชื่ออื่น"

บริษัทบางแห่งดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่ออื่นซึ่งแตกต่างจากชื่อตามกฎหมายที่จดทะเบียนไว้ โดยอาจเป็นชื่อทางการค้า หรือชื่อธุรกิจ

"ผู้บริหารงานที่พัก - ผู้จัดการที่พัก"

บุคคล (หรือบุคคลหลายคน) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานเกี่ยวกับที่พักในแต่ละวัน โดยรวมถึงการจัดการด้านพนักงาน การวางแผน การตลาด การประสานงาน และการบริหารบริการของโรงแรม เช่น บริการอาหารและบริการสิ่งอำนวยความสะดวกของที่พัก

"ผู้บริหารงานที่พัก - บริษัทจัดการอสังหาริมทรัพย์"

บริษัทจัดการอสังหาริมทรัพย์ดูแลจัดการการดำเนินงานในแต่ละวันของโรงแรม และได้รับส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ (incentive fee) หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ฺbase fee) หรือส่วนแบ่งจากรายได้รวม (gross revenue) โดยทั่วไปแล้วมักจะดำเนินงานในรูปแบบของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม โดยให้บริการด้านการบริหารจัดการในแต่ละวัน รวมทั้งสนับสนุนงานด้านบัญชี การขายและการตลาด อาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายบุคคล การตรวจสอบบัญชี และการจัดการรายได้ เป็นต้น

"เจ้าหน้าที่รัฐ/หน่วยงานภาครัฐ"

หมายความรวมถึงบุคคล เช่น ผู้นำรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับเลือกตั้ง หรือเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลหรือรัฐสภา และแผนก หน่วยงาน และสภานิติบัญญัติที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาล

"มีรัฐเป็นเจ้าของ"

มีรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเจ้าของหรือควบคุมทั้งหมด (กล่าวคือ รัฐเป็นเจ้าของมากกว่า 50%)

"เจ้าของร่วม" / "หุ้นส่วน"

หากที่พักมีหลายบุคคลหรือหลายบริษัทเป็นเจ้าของ โปรดแจ้งชื่อตามกฎหมายของบริษัทหรือบุคคลที่ถือสิทธิ์เป็นเจ้าของมากกว่า 20%

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?