ทำไมต้องกรอกแบบฟอร์มทำความรู้จักที่พักคู่ค้า (KYP)?

อัปเดตเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

เราใช้แบบฟอร์ม KYP เพื่อรวบรวมข้อมูลเฉพาะจากที่พักคู่ค้าทุกรายในสหภาพยุโรปเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ


เนื้อหาในบทความนี้:


ทำไมต้องกรอกแบบฟอร์มทำความรู้จักที่พักคู่ค้า (KYP)?

เราต้องรวบรวมข้อมูลเฉพาะจากที่พักคู่ค้าของเราเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับ เพื่อให้ท่านแจ้งข้อมูลได้ง่าย เราจึงรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในแบบฟอร์มเดียว นั่นคือแบบฟอร์ม KYP

ขั้นตอนนี้เหมือนกันสำหรับที่พักคู่ค้าทุกราย แม้ว่าท่านจะเปิดที่พักให้เช่าเองเพียงครั้งคราวก็ตาม ในกรณีดังกล่าว โปรดระบุในแบบฟอร์มว่าท่านดำเนินธุรกิจในฐานะบุคคล และคำถามที่เกี่ยวข้องก็จะปรากฏขึ้น

นอกจากนี้ที่ตั้งของที่พักยังมีผลกับข้อมูลเฉพาะที่ท่านต้องระบุได้เช่นกัน เนื่องจากกฎหมายและข้อบังคับบางข้อเป็นเรื่องเฉพาะตามแต่ละประเทศ


เราใช้ข้อมูลนี้อย่างไร?

เราใช้ช่องทางที่ปลอดภัยในการส่งข้อมูลของท่านไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งช่วยเราตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเทียบกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งนี้ การร่วมงานกันระหว่าง Booking.com และบุคคลที่สามนี้เป็นไปตามข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวทุกประการ

หากที่พักของท่านตั้งอยู่ในประเทศที่มีข้อบังคับซึ่งกำหนดให้เราแชร์ข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอำนาจปกครอง เราก็จะแชร์ข้อมูลนี้อีกครั้งในลักษณะที่เป็นไปตามข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวทุกประการ


วิธีเข้าถึงและส่งแบบฟอร์ม KYP

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต 
 2. คลิกที่แบนเนอร์ KYP เพื่อเข้าถึงแบบฟอร์ม
 3. ระบุข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต้องระบุ
 4. บันทึกและส่งแบบฟอร์ม

วิธีแก้ไขแบบฟอร์ม KYP

หากต้องการแก้ไขและส่งแบบฟอร์ม KYP อีกครั้ง โปรดติดต่อทีมงานช่วยเหลือในท้องถิ่นของท่าน


อภิธานศัพท์ของกระบวนการตรวจสอบยืนยัน

ด้านล่างนี้เป็นรายการคำศัพท์ที่ใช้ระหว่างกระบวนการตรวจสอบยืนยัน:

 • บุคคล - “บุคคลธรรมดา” (ความหมายในทางกฎหมายคือ ผู้ที่มีสภาพบุคคล) ที่เป็นมนุษย์ 1 คน และไม่ได้มีการจัดตั้งและดำเนินการตามกฎหมายองค์กร
 • องค์กรธุรกิจ - หน่วยงานที่มีการจัดตั้งและดำเนินการตามกฎหมายองค์กร โดยทำกิจกรรมทางธุรกิจ งานการกุศล หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต โดยปกติแล้วองค์กรธุรกิจมักจัดตั้งขึ้นเพื่อจำหน่ายสินค้าหรือบริการ เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน ทรัสต์ และองค์กรเอกชน (NGO)
 • ชื่อตามกฎหมายของที่พัก - ชื่อตามกฎหมายอย่างเป็นทางการของที่พักตามที่ใช้ในเอกสารการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ
 • เจ้าของที่พัก - เจ้าของตามกฎหมายคือ บุคคลหรือองค์กรธุรกิจที่เป็นเจ้าของที่พัก หากบุคคลหนึ่ง ๆ เป็นเจ้าของที่พักอย่างถูกต้องตามกฎหมาย บุคคลดังกล่าวก็จะเป็นเจ้าของตามกฎหมาย หากบริษัทหนึ่ง ๆ เป็นเจ้าของที่พัก บุคคลที่เป็นเจ้าของบริษัทดังกล่าวก็จะเป็นบุคคลที่ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย
 • ผู้จัดการที่พัก - บุคคล (หรือกลุ่มบุคคล) ที่รับผิดชอบการดำเนินงานในแต่ละวันของที่พัก (ประเภทหนึ่งของผู้จัดการ) โดยอาจรวมถึงการจัดการพนักงาน ตลอดจนการวางแผน การทำการตลาด การประสานงาน และการบริหารจัดการบริการต่าง ๆ ของโรงแรม เช่น บริการด้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกของที่พัก
 • บริษัทจัดการที่พัก - บริษัทจัดการที่พักดูแลจัดการการดำเนินงานในแต่ละวันของโรงแรม โดยจะคิดค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษ (incentive fee) ค่าธรรมเนียมอัตราปกติ (base fee) หรือไม่ก็ได้รับส่วนแบ่งจากรายได้รวม (ประเภทหนึ่งของผู้จัดการ) โดยทั่วไปแล้วบริษัทจัดการที่พักมักดำเนินงานในรูปแบบบุคคลที่สาม โดยให้บริการด้านการบริหารจัดการในแต่ละวัน รวมถึงให้การสนับสนุนด้านการบัญชี การขายและการตลาด อาหารและเครื่องดื่ม ทรัพยากรมนุษย์ การตรวจสอบบัญชี การจัดการรายได้ เป็นต้น
 • เจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานรัฐ - ซึ่งรวมถึงบุคคลต่าง ๆ เช่น ประมุขแห่งรัฐ สมาชิกรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง หรือพนักงานอาวุโสของรัฐบาลหรือองค์กรนิติบัญญัติ รวมถึงแผนก หน่วยงาน หรือองค์กรนิติบัญญัติที่จัดตั้งโดยรัฐบาล
 • มีรัฐเป็นเจ้าของ - กรณีที่หน่วยงานหนึ่ง ๆ มีหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมทั้งหมด (เช่น โดยการถือกรรมสิทธิ์มากกว่า 50%)

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?