จะดูสัญญาและข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการ (GDT) ของ Booking.com ได้ที่ไหน?

ท่านสามารถเลือกหนึ่งในตัวเลือกดังต่อไปนี้เพื่อดูข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการ (GDT) โดยขึ้นอยู่กับว่าท่านมีสัญญาแบบกลุ่มหรือสัญญาแบบเดี่ยวกับ Booking.com

สัญญาแบบเดี่ยว (แบบดิจิตอล)

หากท่านร่วมธุรกิจภายใต้ข้อตกลงแบบเดี่ยวกับ Booking.com และมีสัญญาที่ทำไว้กับเราฉบับดิจิตอล ท่านสามารถเปิดดู GDT ผ่านเอกซ์ทราเน็ตได้

  1. คลิกที่ไอคอน “แอคเคาท์” ซึ่งอยู่ทางมุมขวาบนในเอกซ์ทราเน็ต

  2. เลือก “สัญญา” และส่งคำขอรับสำเนาของสัญญาและข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการของท่าน

  3. สัญญาแบบเดี่ยวจะส่งไปยังอีเมลของท่านในรูปแบบไฟล์แนบ PDF ภายใน 2 วันทำการ

  4. ผู้ที่ระบุไว้ว่าเป็นผู้ติดต่อเกี่ยวกับสัญญาของเมนู “แอคเคาท์” จะได้รับอีเมลดังกล่าว

สัญญาแบบเดี่ยว (แบบอนาล็อก)

หากท่านร่วมธุรกิจภายใต้ข้อตกลงแบบเดี่ยวกับ Booking.com แต่ยังไม่มีสัญญาฉบับดิจิตอล ท่านสามารถส่งคำขอรับสำเนา GDT ผ่านปุ่มในหน้าเอกซ์ทราเน็ตเดียวกันนี้ได้

แอคเคาท์แบบเดี่ยวสำหรับที่พักสไตล์ที่อยู่อาศัยขนาดเล็กซึ่งดูแลโดย PMC หรือตัวแทนอื่น ๆ ทางกฎหมาย

หากท่านเป็นที่พักสไตล์ที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก โปรดติดต่อตัวแทนทางกฎหมายของกลุ่มท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GDT

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้